Starptautiskajā reliģiskās brīvības dienā Kanādas ārlietu ministrs aicina pievērst uzmanību Faluņgun vajāšanai Ķīnā

Kanādas ārlietu ministrs Fransuā Filips Šampaņs 27. oktobrī, Starptautiskajā reliģiskās brīvības dienā, publicēja paziņojumu, kurā uzsvēra šīs īpašās dienas nozīmīgumu.

Kanādas ārlietu ministra paziņojums Starptautiskajā reliģiskās brīvības dienā.

"Šī diena mums ir īpašs iemesls aizsargāt visu cilvēku universālās tiesības praktizēt savu reliģiju un aizstāvēt savu pārliecību bez diskriminācijas, vardarbības un ļaunprātīgas attieksmes," rakstīja Šampaņs. "Šogad tā ir arī būtiska iespēja atzīt ticīgo un reliģisko kopienu [garīgo] noturību visā pasaulē, pielāgojot savas prakses COVID-19 apstākļiem," viņš rakstīja.

Diemžēl COVID-19 pandēmijas laikā diskriminācija reliģijas vai pārliecības dēļ ir saasinājusies. Jo īpaši Kanādas valdību uztrauc uiguru musulmaņu, Tibetas budistu, Faluņgun praktizētāju un citu ticīgo un reliģisko kopienu apspiešana Ķīnā un citviet pasaulē.

"Kanāda turpinās mudināt visas valdības nodrošināt ANO tūlītēju, neierobežotu un pilnvērtīgu piekļuvi informācijai," teikts paziņojumā. Kā multikulturāla, dažādu ticību un etniski daudzveidīga sabiedrība, Kanāda turpinās aizstāvēt cilvēktiesības, tostarp reliģijas un ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību gan savā valstī, gan visā pasaulē."

Tāpat kā viņu kolēģi ASV, arī Kanādas amatpersonas ir pievērsušas uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem, ko Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) izdarījusi attiecībā uz Faluņgun meditācijas sistēmu, kuras pamatā ir princips "Īstenība Labestība Pacietība".

2019. gada jūlijā Vašingtonā notikušajā "Augsta līmeņa sanāksmē par reliģijas brīvības veicināšanu" Kanāda parakstīja kopīgo paziņojumu. Paziņojumā īpaša uzmanība pievērsta reliģiskajai vajāšanai Ķīnā un pausts aicinājums Ķīnas valdībai ievērot visu indivīdu cilvēktiesības. Faluņgun praktizētāji ir starp tiem daudzajiem reliģisko minoritāšu grupu locekļiem Ķīnā, kuri savas pārliecības dēļ saskaras ar smagām represijām un diskrimināciju.

2018. gada 6. novembrī ANO Vispārējā periodiskā pārskata laikā, kurā tika izvērtēta cilvēktiesību situācija Ķīnā, Kanāda vērsās Augstā cilvēktiesību komisāra birojā (OHCHR), paužot nopietnas bažas par ticīgo masveida aizturēšanu un apspiešanu Ķīnā. Tā arī ieteica Ķīnai "izbeigt kriminālvajāšanu un vajāšanu reliģijas vai pārliecības dēļ, tostarp attiecībā uz musulmaņiem, kristiešiem, tibetiešu budistiem un Faluņgun sekotājiem."

Pirms tam, 2014. gada Vispārējā periodiskā pārskata laikā, Kanāda izvirzīja apspriešanai jautājumu par Ķīnas režīma īstenoto orgānu piespiedu izņemšanu ieslodzītajiem Faluņgun praktizētājiem.


Avots: Canada's Foreign Affairs Minister Calls Attention to Persecution of Falun Gong on International Religious Freedom Day


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.