ASV Pilsonības un imigrācijas dienests izdod direktīvu par nepieņemamības politiku attiecībā uz Ķīnas komunistiskās partijas locekļiem

Amerikas Savienoto valstu Pilsonības un imigrācijas dienests (USCIS) 2. oktobrī izdeva savas turpmākās politikas vadlīnijas, uzsverot, ka komunistisko vai jebkuru citu totalitāru partiju locekļu vīzu pieteikumi netiks izskatīti.

Cita starpā, tajās teikts: "Dalība vai saistība ar komunistisko partiju vai jebkuru citu totalitāru partiju ir pretrunā un nesavienojama ar naturalizācijas uzticības zvērestu Amerikas Savienotajām Valstīm, kas ietver solījumu atbalstīt un aizstāvēt ASV Konstitūciju un likumus."

USICS brīdina, ka komunistisko vai citu totalitāru partiju locekļu vīzu pieteikumi netiks izskatīti.

Šis likums pastāv jau ilgu laiku, un USCIS nesen ir pastiprinājis tā piemērošanu, atzīmē imigrācijas lietu advokāts Džen Cuņdžu, ar kuru nesen sazinājās vairāki Ķīnas pilsoņi, kuriem USCIS bija atteicis imigrāciju vai vīzas.

Atjaunina imigrācijas politikas noteikumus

Saskaņā ar USCIS sniegto informāciju šīs jaunās vadlīnijas ir aģentūras jau esošā reglamenta atjauninājums, "lai risinātu jautājumus saistībā ar ieceļošanas aizliegumu, pamatojoties uz dalību vai piederību komunistiskajai vai jebkurai citai totalitārai partijai."

"Vīzas pieteikuma neizskatīšana, kas pamatota ar imigranta dalību vai saistību ar komunistisku vai citu totalitāru partiju, ir daļa no plašāka tiesību aktu kopuma, ko Kongress pieņēma, lai novērstu draudus Amerikas Savienoto valstu drošībai un aizsargātībai," rakstīts reglamentā, "To sākotnējais mērķis bija aizsargāt ASV pret anti-amerikāniskām un graujošām darbībām, kas tiek uzskatītas par draudiem valsts drošībai."

Vispārīgi runājot, šī direktīva attiecas uz jebkuru imigrantu, kurš ir vai ir bijis komunistiskās vai jebkuras citas totalitāras partijas (vai arī ar to saistītas organizācijas) loceklis savā dzimtenē vai ārvalstīs.

Faktiski, ASV Kongress jau 1952. gadā pieņēma Imigrācijas un pilsonības likumu (INA), kas, pamatojoties uz dalību vai saistību ar komunistisku vai jebkuru citu totalitāru partiju, atļāva aizliegt ieceļot valstī visiem ārvalstniekiem, imigrantiem vai ne-imigrantiem.

Norāde uz INA 212. punktu ir arī ASV Kodeksā (U.S. Code 8 U.S.C. 1182): "Jebkurš imigrants, kurš ir vai ir bijis komunistiskās vai citas totalitāras partijas (vai ar to saistītas organizācijas) loceklis savā dzimtenē vai ārvalstīs, vai ir bijis saistīts ar to, nedrīkst ieceļot ASV."

"Naturalizācijas noteikumi ietver atsevišķu, bet ar to saistītu, pamatojumu attiecībā uz atteikumu ārzemniekam, kurš ir bijis komunistiskas vai citas totalitāras partijas loceklis (vai saistīts ar to) 10 gadus pēc pieteikuma iesniegšanas un līdz brīdim, kamēr pieteikuma iesniedzējs nenodod uzticības zvērestu."

Pieteikumi tiek noraidīti

Imigrācijas lietu advokāts Džen Cuņdžu 17. septembrī savā ierakstā Tviterī aprakstīja gadījumu ar kādu savu klientu, Amerikas pilsoni. Kad klienta tēvs muitā apstiprināja savu piederību Ķīnas komunistiskajai partijai (ĶKP), viņam tika liegta ieceļošana, kā arī anulēta uz 10 gadiem izdotā vīza. Turklāt saistībā ar viņa piederību ĶKP, tika noraidīts arī viņa pieteikums ASV imigrācijas vīzas saņemšanai.

Vēl kāds Ķīnas pilsonis, kurš sevi nosauca par F kungu, tiešsaistes ierakstā atklāja, ka gan viņam, gan viņa sievai Zaļās kartes pieteikuma intervijas laikā tika jautāts par viņu piederību ĶKP. Viņš teica, ka imigrācijas dienesta amatpersona, kas viņu intervēja, lūdza uzrādīt pierādījumus tam, ka viņš ir uzņēmies iniciatīvu, lai aktīvi izstātos no ĶKP un nepieņēma faktu, ka viņš ir pārtraucis maksāt partijas biedra naudu un tādējādi pasīvi izstājies no ĶKP.

Saraut saiknes ar ĶKP

Advokāts Džens ieteica savam klientam pēc iespējas ātrāk izstāties no ĶKP organizācijām un iesniegt imigrācijas amatpersonām attiecīgus dokumentus. Viņš sacīja, ka komunistiskās partijas locekļu nepieņemamības politika ir pastāvējusi jau vairākus gadu desmitus, bet tikai nesen to sākuši nopietni realizēt dzīvē.

ĶKP piekoptā koronavīrusa pandēmijas uzliesmojuma slēpšana, jaunais Nacionālās drošības likums Honkongā un pastāvīgais naidīgums pret Taivānu – tie ir daži no faktoriem, kas motivēja ASV valdību no jauna izvērtēt savas attiecības ar ĶKP un tās locekļiem.

"Izstāšanās no ĶKP palīdzības centra" pārstāve Ņujorkā Ji Žuna teica, ka viņa un citi brīvprātīgie ir strādājuši gadiem, lai palielinātu informētību par ĶKP nežēlību pret Ķīnas iedzīvotājiem, it īpaši Faluņgun praktizētājiem.

Laikraksts The Epoch Times ziņoja – kopš rakstu sērijas "Deviņi komentāri par komunistisko partiju" publicēšanas 2004. gadā, no ĶKP un ar to saistītajām organizācijām ir izstājušies gandrīz 365 miljoni ķīniešu. Ji informēja, ka mājaslapā www.tuidang.org iespējams izstāties no ĶKP un saņemt tam apliecinājumu.

Sertifikāts, kas apliecina izstāšanos no ĶKP.


Avots: USCIS Issues Inadmissibility Policy Regarding Chinese Communist Party Members

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.