Faluņgun praktizētāja no Honkongas uzaicināta piedalīties Reliģiskās brīvības sanāksmē ASV Valsts departamentā

2020. gada 9. jūnijā ASV Valsts departamentā notika apaļā galda sanāksme par reliģisko brīvību pasaulē. Tajā uzstāties tika uzaicināta arī Faluņgun praktizētāja Ingrīda Vu no Honkongas.

"Es vēlos pievērst jūsu uzmanību spiedienam, ar kuru mēs saskaramies, un mūsu bažām par ticības brīvību, šeit, Honkongā, ko apdraud jaunais Honkongas nacionālās drošības likums," sanāksmē sacīja Vu kundze. Viņa norādīja, ka šis likums ietekmēs Faluņgun praktizētājus un visas reliģijas.

ĶKP uzbrūk Faluņgun praktizētājiem Honkongā

"Kopš ĶKP (Ķīnas komunistiskā partija) pirms 21 gada uzsāka Faluņgun vajāšanu Ķīnā, tā pastāvīgi uzrauga Faluņgun praktizētājus Honkongā un tieši vai netieši iejaucas mūsu darbībās."

Vu minēja sekojošus piemērus par uzbrukumiem, kas veikti neskatoties uz principu "viena valsts - divas sistēmas". "2016. gadā, kad Honkongā notika Āzijas - Klusā okeāna Faluņgun konference, ĶKP atbalstītāju grupa ziņoja par bumbas sprādziena draudiem pasākuma norises vietā, kā rezultātā konferenci pārtrauca un galu galā atcēla.

Honkongas jaunatnes atbalsta asociācija (ĶKP atbalstīta organizācija, kuras konkrētais mērķis ir Faluņgun Honkongā) kopš 2013. gada vajā un uzbrūk Faluņgun praktizētājiem uz ielas un tūrisma vietās.

2019. gada septembrī divi vīrieši uzbruka mūsu koordinatorei, tūlīt pēc tam, kad viņa izgāja no policijas iecirkņa, kur bija lūgusi atļauju protesta akcijas rīkošanai Ķīnas Nacionālajā dienā. Uzbrucēji ar nūju iesita sievietei pa galvu, izraisot smagu asiņošanu."

"Honkongas valdība jau daudzus gadus noraida praktizētāju pieteikumus par konferenču vai citu pasākumu rīkošanu.

Tipogrāfijas, kas drukā laikrakstu The Epoch Times, birojs pirms vairākiem gadiem tika izdemolēts," sacīja Vu kundze. "2019. gada 19. novembrī, tieši tad, kad laikraksts ieņēma vadošo lomu, ziņojot par masu protestiem, daži bandīti, kurus visticamāk atsūtīja ĶKP, aizdedzināja mūsu drukas iekārtas.

Iepriekš minētie incidenti notika tad, kad Honkonga baudīja daļēju autonomiju. Līdzko Nacionālās drošības likums darīs galu principam "viena valsts - divas sistēmas", mūsu drošība un brīvība tiks vēl vairāk apdraudētas."

Jaunais drošības likums apdraud visu reliģiju brīvību Honkongā

"Mēs varam pazaudēt tiesības publiski izpildīt vingrojumus un rīkot pasākumus. Mēs varam piedzīvot to, kam Faluņgun praktizētāji Ķīnā tiek pakļauti pēdējā 21 gada laikā – pastāvīgu vajāšanu, patvaļīgu aizturēšanu, ieslodzījumu cietumā, spīdzināšanu un pat orgānu izņemšanu," sanāksmes dalībniekiem sacīja Vu.

"Kontinentālajā Ķīnā pagrīdes baznīcas, kurās patiesi tic Dievam, saskaras ar represijām. Citas reliģijas, tostarp budisms Tibetā un daži citi ticīgie saskaras ar to pašu problēmu. Viņu īstenās reliģiskās mācības tiek apspiestas. Viņiem ir jāievēro ĶKP rīkojumi un vadlīnijas, lai gan pati partija ir ateistiska."

Pēc apaļā galda sanāksmes ASV Valsts departaments publicēja "Ziņojumu par reliģijas brīvību pasaulē 2019. gadā". Ziņojumā norādīts, ka situācija ar reliģisko brīvību Ķīnā ir pasliktinājusies.

21 gadu pēc kārtas Ķīna ir minēta kā "valsts, kurai pievēršama īpaša uzmanība" reliģiskās brīvības pārkāpumu dēļ. Ziņojumā nosodīti ĶKP īstenotie cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp arī Faluņgun praktizētāju vajāšana. Tajā arī minēta laikraksta The Epoch Times tipogrāfijas dedzināšana un uzbrukums praktizētājai 2019. gadā.

"Es ticu – ja arvien vairāk cilvēku un valdību pievērsīs uzmanību Honkongas drošības likumam, ĶKP nekaunība tiks ierobežota," atzīmēja Vu.

Pēc šīs uzstāšanās Vu kundze saņēma daudzus ziņojumus no cilvēkiem, kuri jautāja: "Kā es varu palīdzēt?" un lūdza sazināties ar viņiem.

Vu kundze sacīja – reliģiskās brīvības veicināšana, kā ASV ārpolitikas pamatmērķis, ir iedvesmojošs, jo ASV aizsargās universālās vērtības visā pasaulē.

Pasaule sāk apjaust ĶKP necilvēcīgo būtību

"ĶKP apspiež reliģisko brīvību. Tas ir pretrunā cilvēces universālajām vērtībām," norādīja Vu. "Kad ĶKP piedāvā cilvēkiem vai valstīm ekonomiskos labumus, vai tie izvēlēsies personisko labumu, vai cilvēces universālās vērtības?"

Vu atzīmēja, ka pēdējo vairāku desmitgažu laikā ĶKP ir izmantojusi ekonomiskās intereses, lai piespiestu citas valstis klusēt par slikto cilvēktiesību situāciju Ķīnā. "Tas nozīmē, ka cilvēki atsakās no saviem principiem. ĶKP daba, kas vērsta pret universālajām vērtībām un cilvēcību, ir radījusi ciešanas un zaudējumus cilvēkiem visā pasaulē."

Tāpat Vu pieminēja, ka koronavīruss izplatījās visā pasaulē, pateicoties tam, ka ĶKP sākotnēji slēpa un izplatīja nepatiesu informāciju. Šīs pandēmijas dēļ cieš visa pasaule un cilvēki sāk apjaust ĶKP patieso būtību.

Faluņgun praktizētāji informē sabiedrību

"Praktizētāji nenodarbojas ar politiku un netiecas pēc varas," sacīja Vu. "Kāpēc ĶKP vajā Faluņgun? Tāpēc, ka mēs praktizējam saskaņā ar "Īstenības Labestības Pacietības" principu. Saskaroties ar konfliktiem, mēs skatāmies sevī, un cenšamies pārvarēt grūtības."

"ĶKP kontrolē Ķīnu ar melu un vardarbības palīdzību, un tā nevar pieļaut, ka tik daudz cilvēku sekotu cilvēces universālajām vērtībām. Tāpēc partija turpina nežēlīgi vajāt Faluņgun un īsteno pret reliģijām un cilvēces tradicionālo kultūru vērstu politiku."

Viņa norādīja, ka praktizētāju reakcija uz ĶKP īstenoto apmelošanas un nežēlīgās vajāšanas kampaņu ir izpratnes veicināšana un patiesības stāstīšana sabiedrībai.

"Cilvēki ir kļuvuši par ĶKP maldinošās propagandas upuriem, jo viņi nezina patiesību. Viņi var pieņemt nepareizus lēmumus, palīdzot partijai vajāšanā. Tāpēc sabiedrības informēšana palīdz cilvēkiem uzzināt patiesību."

Vu kundze sacīja, ka ĶKP ir ateistiska un ir pret universālajām vērtībām. Viņa uzskata, ka praktizētāju pienākums ir atgādināt cilvēkiem par cilvēces tradicionālajām vērtībām.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/25/185643.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.