Prāgā norisinājusies 2018. gada Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference

2018. gada Eiropas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference notika Prāgā 29. septembrī. Šajā pasākumā piedalījās apmēram 1500 Faluņ Dafa praktizētāju. Faluņ Dafa dibinātājs – Skolotājs Li Hundži – nosūtīja konferences dalībniekiem vēstuli. Viņš atgādināja Eiropas Dafa praktizētājiem par viņu pienākumiem un reputāciju un atkal mudināja labi darīt to, kas viņiem jādara.

2018. gada Eiropas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference notika Prāgā 29. septembrī.

Konferencē uzstājās 20 praktizētāji no dažādām valstīm, tostarp Čehijas, Lielbritānijas, Šveices, Norvēģijas, Vācijas, Latvijas, Austrijas, Francijas, Grieķijas, Melnkalnes, Beļģijas un Kipras. Konferences dalībniekiem tika nodrošināts sinhronais tulkojums 13 valodās.

Dafa praktizētāji no dažādām valstīm dalījās konferencē ar savu pieredzi.

Lolot savu pilnveidošanās ceļu

Raimonds ir 25 gadus vecs praktizētājs no Latvijas. Viņu vienmēr interesējusi meditācija un garīgums. Viņš bija izpētījis dažas garīgās metodes, bet zināja, ka tās nav pārāk labas, tāpēc ar laiku pārtrauca tās praktizēt. Tad, kādu dienu grāmatnīcā viņa uzmanību piesaistīja grāmata "Džuaņ Faluņ".

Viņš teica – izlasījis grāmatu, viņš sapratis, ka atradis to, ko meklējis. "Grāmata man izskaidroja pilnīgi visu. Es jutu, ka tā ir liels dārgums! Kopš tās dienas es neesmu licis to malā un esmu kļuvis par Faluņ Dafa praktizētāju."

Raimonds arvien vairāk un vairāk lasīja "Džuaņ Faluņ", kā arī pievērsās citām Skolotāja Li Hundži grāmatām. Viņš sāka iegaumēt Skolotāja darbus no galvas, kā arī patstāvīgi mācīties ķīniešu valodu. Šobrīd viņš jau zina daudzus ķīniešu hieroglifus un lasa "Džuaņ Faluņ" ķīniešu valodā.

"Sākotnēji es nezināju, kā lūkoties sevī un atspoguļot visas situācijas pret sevi. Tāpēc es bieži vien saskatīju kļūdas citos, jo īpaši mūsu vietēja Likuma mācīšanās grupā. Mana uzmanība bija vērsta uz citu trūkumiem, un es domāju par to, cik nepareizi viņi rīkojas. Mana sirds piepildījās ar aizvainojumu, nepatiku un augstprātību. Es meklēju ārpusē," sacīja Raimonds.

"Es saskatīju sevī šo augstprātību un sāku pievērst tam uzmanību. Es nolēmu, ka strādāšu uzcītīgāk pie savas sirds un saskatīšu trūkumus tikai sevī, nevis citos. Tā rezultātā mana sirds paplašināja savu ietilpību, un es spēju domāt no citu cilvēku perspektīvas. Manas negatīvās domas aizgāja."

Raimonds teica – viņš sapratis, ka pilnveidošanās nav kaut kas virspusējs. Katram praktizētājam jāīsteno sava izpratne darbībā, jāatbrīvojas no pieķeršanām un caur ciešanām jādzēš karma. Viņš teica, ka tas bija visgrūtākais pilnveidošanās ceļā.

Atbrīvoties no traucējumiem, ko rada videospēles

Gabriela, pusaudze no Vācijas, dalījās pieredzē, kā viņa atbrīvojās no traucējumiem, ko rada videospēles.

Mācoties vidusskolā, viņa ļoti daudz laika pavadīja, spēlējot videospēles. Triju mēnešu laikā viņai trīs reizes paaugstinājās temperatūra. "Tas bija acīmredzams mājiens man. Diemžēl, es to nesapratu. Es sāku arī sliktāk mācīties," viņa teica.

Pēc tam, kad viņa Skolotāja Likumā izlasīja vairāk par videospēlēm un internetu, viņa apņēmās vairs nespēlēt. Viņa pastāstīja par savu lēmumu mammai. "Mamma bija ļoti laimīga, ka esmu apņēmusies patiesi pilnveidoties."

Attīrīties no komunistiskajiem faktoriem

Sofija ir dzimusi un ieguvusi izglītību Zviedrijā. Viņa pastāstīja, ka, sev par pārsteigumu, atklājusi savā domāšanā komunistiskos faktorus.

"Pateicoties milzīgajam Likuma izlabošanas spēkam, es sāku saskatīt komunistiskos mehānismus mūsu sabiedrībā un cilvēkos. Manī bija daudzi no šiem faktoriem, un visapkārt sev es varēju redzēt tos gandrīz visur. Es sapratu, ka šie elementi ir pilnībā jālikvidē Likuma izlabošanas procesā.

Es atklāju, ka esmu nonākusi kompromisā ar komunistiskajiem elementiem, kad cilvēku sabiedrībā neuzdrošinājos iestāties par savu ticību, daudzas reizes tas bija aiz bailēm zaudēt reputāciju. Es arī pieļāvu kompromisu ar ļaunumu, kad centos atbilst cilvēku priekšstatiem, lai tādējādi neatbaidītu tos. Tas bija traucējošs spēks, kas novājināja mani un manu spēju glābt cilvēkus."

Sofija teica, ka nolēmusi pārtraukt kompromisu ar ļaunumu, un tā vietā ar pārliecību un lepnumu apstiprināt savu ticību un pārliecību. Pēc tam, kad viņa mainīja sevi, cilvēki viņas apkārtnē spēja daudz dziļāk saprast un pieņemt Dafa.

Viņa arī minēja piemēru tam, kā mainījās viņas dzīve, kad viņa pati iekšēji mainījās. "Es uzaugu ar feminisma idejām. Kad sāku praktizēt, domāju, ka feminisms nav mani ietekmējis, bet šā gada laikā es sapratu, ka tā nav.

Mēs ar vīru esam precējušies kopš 2004. gada. Jau no paša sākuma viņš centās man pateikt lietas, ko es nesapratu. Viņš mēģināja dot man mājienu par nepilnībām manā, kā sievietes un sievas, lomā. Ikdienas dzīve lielākoties ritēja labi, bet, kad konflikti uzkrājās, mēs nonācām strupceļā. Dažas reizes gadā nonācām "aukstā kara" stāvoklī. Tomēr šie konflikti vienmēr beidzās, kad man kļuva žēl sevis un vīram nācās piekāpties. Līdz šī gada pavasarī es beidzot to sapratu. Tuvojoties "aukstajam karam", es padomāju: "Ko viņš īsti cenšas pateikt? Kas ar mani nav kā vajag?" un tad – bums – es to ieraudzīju! Manas nepilnības, kā sievietei un sievai, bija balstītas uz feminisma elementiem, kas man bija iedvesti." Sofija teica, ka kopš tā laika situācija viņas ģimenē ir ievērojami uzlabojusies.

“Džuaņ Faluņ” iegaumēšana no galvas

Natālija sāka praktizēt Faluņ Dafa 2010. gadā. "Sākumā es biju entuziasma pilna un ļoti centīga. Katru dienu es mācījos "Džuaņ Faluņ", vismaz divas lekcijas. Tāpat es ik dienas izpildīju vingrojumus un raidīju taisnās domas. Mans Sjiņsjin pastāvīgi uzlabojās. Man bija viegli ieraudzīt savas pieķeršanās un izturēt pārbaudījumus, ar kuriem nācās saskarties. Lai gan likās, ka man nav nekādu tieksmju un mana sirds ir tīra, patiesība bija tāda, ka manī bija dziļi ielaidušas saknes vairākas pieķeršanās, tādas kā tieksme izrādīties, bailes, dažādas vēlmes un skaudība, un tas izpaudās vēlāk manas pilnveidošanās laikā un radīja grūtības manā pilnveidošanās ceļā."

Natālija pastāstīja, ka, veco koncepciju un dziļo pieķeršanos dēļ, daudzas reizes viņas pirmā reakcija bija meklēt ārpusē. Otrajā pilnveidošanās gadā viens draugs-praktizētājs turpināja viņai bieži stāstīt par savu izpratni. Natālija pie sevis vainoja viņu par to, ka šis praktizētās izraisa viņai nevajadzīgus traucējumus. Tagad viņa saprot, ka tā bija viņas pieķeršanās bailēm. Viņa neuzticējās savai izpratnei par Likumu.

"Visbeidzot man kļuva skaidrs, un tagad es vairāk uzticos sev un savai izpratnei, kas balstās uz Likumu. Es arī zinu par savu tieksmi izrādīties."

Iegaumējot no galvas "Džuaņ Faluņ", Natālijas galvenā apziņa kļuva stiprāka, viņa spēj atšķirt labu no slikta. "Ja tagad parādās sliktas domas, es spēju tās vieglāk apturēt un atbrīvoties no tām."

Avots: 2018 European Falun Dafa Cultivation Sharing Conference Held in Prague

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.