Zviedrijā norisinājusies 2018. gada Faluņ Dafa pieredzes apmaiņas konference

2018. gada 22. jūlijā praktizētāji no Zviedrijas pulcējās Stokholmā uz ikgadējo Faluņ Dafa pieredzes apmaiņas konferenci. Trīspadsmit praktizētāji nolasīja pieredzes, kurās viņi aprakstīja savu pilnveidošanās ceļu, pastāstot, kā atbrīvojušies no dažādiem cilvēciskajiem priekšstatiem, skatījušies sevī un apliecinājuši Dafa.

Fa Konference Zviedrijā.

2018. gada Zviedrijas Fa konferencē praktizētāji dalās pilnveidošanās pieredzēs.

Nelokāmi ticēt Skolotājam un Dafa

Viveka no Gēteborgas praktizē Faluņ Dafa 20 gadus. Viņa pastāstīja: "Kopš sāku praktizēt Faluņ Dafa, es nekad neesmu apsvērusi iespēju atteikties no šīs brīnišķīgās pilnveidošanās prakses."

Viveka stāstīja par vairākiem šķietami nopietniem slimību karmas pārbaudījumiem, kuriem viņa izgājusi cauri pēdējo 20 gadu laikā. Viņa uzskatīja, ka tie ir pārbaudījumi, jo bija iemācījusies nebaidīties no slimību karmas. Apņēmība un pārliecība palīdzēja novērst bailes. Tādā veidā slimību simptomi izzuda.

Tāpat viņa dalījās savā izpratnē par to, ka mums vajadzētu ticēt visam, ko Skolotājs ir mācījis, ka ir būtiski svarīgi palikt nelokāmiem savā ticībā un neatstāt pat mazāko vietu bailēm. Ja kādam ir kaut niecīgākās bailes vai traucējošas domas, viņam tās nekavējoties jānovērš, viņa teica.

Atlaist pieķeršanos sev un vēlmei žēloties

Johans ir vietējais koordinators. Viņš ir izpratis — kā koordinatoram viņam nevajadzētu domāt tikai par to, kā viņš gribētu, lai lietas tiktu paveiktas, un par to, kā viņš jūtas. Tā vietā viņam būtu jāuzņemas lielāka atbildība. "Man ir jāatlaiž doma, ka esmu koordinators, un jācenšas saprast, ko vēlas Skolotājs un ko Likums mums māca, nevis kapitulēt grūtību vai problēmu priekšā. Koordinatoriem vajadzētu palīdzēt un mudināt vairāk praktizētāju piedalīties dažādu uzdevumu veikšanā, jo katram ir atšķirīga personība un raksturs, tāpēc katram nepieciešams dažāds iedrošinājums un atbalsts," viņš teica.

Johans piegādā informatīvos materiālus uz vietām, kur praktizētāji skaidro faktus par Faluņ Dafa. Pirms katra pasākuma viņam jādodas uz noliktavu paņemt materiālus, informatīvos stendus un citas nepieciešamas lietas, kā arī jānogādā tas viss uz pasākuma norises vietu. Pēc pasākuma viņam ir jāatgriež visi materiāli noliktavā.

Viņš ir pirmais praktizētājs, kurš ierodas uz jebkuru pasākumu, un pēdējais, kurš pēc tam atgriežas mājās. Tā kā citiem praktizētājiem ir ģimenes un citi pienākumi, ir grūti atrast vēl kādu, kurš varētu to darīt.

Sākumā Johans pie sevis žēlojās un izjuta skaudību, jo domāja, ka tas nav godīgi. Pakāpeniski viņš saprata, ka tas ir labs veids, kā pilnveidot sevi un uzlabot Sjiņsjin. Atbrīvošanās no pieķeršanās vēlmei žēloties un skaudībai ir pilnveidošanās process, viņš sacīja. Viņš sirdī spēja atlaist vēlmi žēloties un skaudību, skatoties uz citiem, kuri, šķiet, spēja paciest mazāk.

Johans atzīmēja, ka viņam vajadzētu novērtēt katru pilnveidošanās iespēju, pretējā gadījumā nākotnē viņam nāksies nožēlot savu bezdarbību. Viņš piebilda, ka Likuma izlabošanas process virzās uz priekšu ļoti ātri, un mums, praktizētājiem, ir jācenšas to panākt.

Jaunais praktizētājs izmanto iespēju skaidrot patiesību

Sešpadsmit gadus vecais Džun Miņs sāka praktizēt Faluņ Dafa kopā ar saviem vecākiem jau kopš mazotnes. Viņš pastāstīja, kā pirms izlaiduma vidusskolā izskaidrojis patiesību par Faluņ Dafa skolotājiem un skolēniem savā skolā.

Kad Džun Miņs mācījās pamatskolā, viņš vēl nesaprata, cik svarīgi ir glābt cilvēkus, ne arī to, kā runāt ar cilvēkiem par Faluņ Dafa. Bet vidusskolā viņš tomēr nolēma izstāstīt skolotājiem un skolēniem par Faluņ Dafa un vajāšanu. Pēc šī gada eksāmeniem viņa zviedru valodas skolotājs iedeva pēdējo rakstisko uzdevumu — uzrakstīt referātu par jebkuru tēmu. Džun Miņs tajā saskatīja labu iespēju izskaidrot patiesību. Ar skolotāja un vecāku palīdzību viņš uzrakstīja runu, kuru nolasīja vairāk nekā 100 skolotāju un skolnieku priekšā.

Viņš teica: "Kad es stāvēju uz paaugstinājuma, mana sirds strauji dauzījās. Bet, domādams, ka Skolotājs un dievi raugās uz mani, es dziļi ieelpoju un sāku savu runu. Manas runas beigās klausītāji sirsnīgi aplaudēja. Daudzi palika, lai parakstītu petīciju, tādējādi parādot savu atbalstu Faluņ Dafa. Cilvēki bija satraukti un pateicās man par uzdrīkstēšanos spert šādu soli un atklāt patiesos faktus."

Džun Miņs teica, ka viņš patiešām sajutis, kā Skolotājs stiprinājis viņu uzstāšanās laikā. Pateicoties viņa izcilajai runai, šī gada vidusskolas absolvēšanas ceremonijā viņam piešķīra skolas ikgadējo "Sociālo zinātņu apbalvojumu", tādējādi mudinot viņu pielikt lielākas pūles cilvēktiesību aizsardzības jomā.

Pilnveidoties un izlabot sevi

Lajas kundze pastāstīja par savu pilnveidošanās pieredzi, kuru viņa guvusi piedaloties Zviedrijas Almedālenas nedēļā, kad politiskās partijas, uzņēmēji un plašsaziņas līdzekļi rīko dažādas tikšanās. Viņa šajā pasākumā veicināja sabiedrības informētību par Faluņ Dafa un vajāšanu.

Pirms politiskās nedēļas 2017. gadā Lajas kundze bija atslābinājusies sevis pilnveidošanā. Agrāk viņa mēdza meditēt pilnā lotosa pozīcijā vairāk nekā stundu, taču pēkšņi nevarēja nosēdēt tajā pat 15 minūtes, lai noraidītu taisnās domas. Demonstrējot piekto vingrojumu – meditāciju – kājas ikru savilka krampī, kas radīja lielas sāpes. Taču meditācijas beigām tuvojoties, viņa sajuta, ka laiks pagājis ātri, ķermenis bija piepildījies ar enerģiju un viņa jutās ļoti komfortabli.

Ieskatoties sevī, viņa atrada pieķeršanos bailēm no ciešanām un to, ka ir pārāk atkarīga no citiem praktizētājiem. Ar Skolotāja palīdzību viņa spēja atmest šīs pieķeršanās.

2018. gada politikas nedēļas laikā koordinators uzticēja viņai ārsta lomu orgānu piespiedu izņemšanas inscenējumā. Turot rokās skalpeli un domājot par nevainīgiem praktizētājiem, kuri raudzījās sejā tik briesmīgai nāvei, viņa nespēja novaldīt asaras.

"Dafa praktizētāji Ķīnā," viņa teica, "neskatoties uz to, ka tiek vajāti, arestēti, sisti, nelikumīgi notiesāti vai arī viņiem tiek izņemti orgāni, joprojām uzdrošinās skaidrot patiesību un glābt dzīvās būtnes. Cik tas ir diženi un apbrīnojami? Turpretīm es, tādā mierīgā vidē, bieži ļaujos komfortam un atslābinos savā pilnveidošanās ceļā. Dažreiz aizmirsu, ka esmu Faluņ Dafa praktizētāja, kurai vajadzētu stāstīt cilvēkiem par Dafa. Skolotājs redzēja, ka pamazām nonāku sastinguma stāvoklī, Tādēļ sagatavoja man šo pieredzi, lai iedvesmotu un atgrieztu manas taisnās domas."

Praktizētāji, kuri piedalījās Fa konferencē, pastāstīja, ka guvuši no draugiem praktizētājiem jaunu izpratni un uzmundrinājumu. Daudzi teica, ka apņēmušies pievērst lielāku uzmanību tam, lai, saskaroties ar grūtībām, labi mācītos Likumu un meklētu sevī.


Avots: 2018 Sweden Falun Dafa Experience-Sharing Conference Held

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.