Somija: medicīnas žurnāls izgaismo orgānu piespiedu izņemšanas jautājumu

Somijas mediķu asociācijas izdevums Potilaan Lääkärilehti (medicīnas vēstnesis pacientiem) 7. februārī publicēja rakstu ar nosaukumu "No kurienes Ķīnā iegūst orgānus transplantācijai?" Rakstā apspriestas mediķu arvien pieaugošās bažas attiecībā uz orgānu transplantācijas ētiku Ķīnā.

Somijas mediķu asociācijas izdevums Potilaan Lääkärilehti 2018. gada 7. februāra numurā publicēja rakstu, kurā tiek apspriesta orgānu piespiedu izņemšana Ķīnā.

"Ķīnā līdz 2013. gada beigām nepastāvēja Visķīnas orgānu ziedošanas sistēma. 2011. gadā tikai 37 cilvēki Ķīnā tika reģistrēti kā donori. Ziedošanas sistēma nespēja nodrošināt pietiekamu orgānu ziedojumu daudzumu transplantācijai, jo saskaņā ar ķīniešu tradīcijām ķermenim pēc nāves jāpaliek neskartam,” teikts rakstā.

Tas izraisījis daudz jautājumu, jo Ķīnā katru gadu tiek veikts liels skaits transplantāciju. Šajā sakarā Ķīna atzinusi, ka izmanto uz nāvi notiesāto orgānus. Uz nāvi notiesāto orgāni ir tikai daļa no visiem orgānu transplantātiem, kas tiek iegūti Ķīnā.

Arvien vairāk pierādījumu liecina, ka par šīs noziedzīgās prakses upuriem kļūst dzīvi pārliecības dēļ ieslodzītie, tai skaitā Faluņgun praktizētāji.

Lai risinātu šo jautājumu tika izveidota "Starptautiskā koalīcija orgānu vardarbīgas izņemšanas apturēšanai Ķīnā" (The International Coalition to End Organ Pillaging in China, EOP). Tās locekļi ir ievērojamākie eksperti medicīnas, likumdošanas un bioētikas jomās, tādi kā Makvori Universitātes klīniskās ētikas profesore Vendija Rodžersa (Wendy Rogers), kā arī cilvēktiesību advokāte Eva Heikila (Eeva Heikkilä).

"Pēc tam, kad 2016. gada jūnijā tika publicēts 680 lapu biezais izmeklēšanas ziņojums, viņi ir pārliecināti, ka sistemātiskais apdraudējums, ko disidenti un sirdsapziņas gūstekņi izjūt no Ķīnas valdības puses, ir patiesība," norāda raksta autors.

Pamatojoties uz informāciju, kas 2009. gadā publicēta žurnālā Caijing (Finanšu un ekonomikas žurnāls Caidzjin), laika posmā no 1993. līdz 2007. gadam aknu transplantāciju skaits Ķīnā pieaudzis 400 reizes. "Aknu transplantāciju skaits strauji pieauga 2000. gadā, sešus mēnešus pēc tam, kad bija sākusies Faluņgun praktizētāju vajāšana. Viņi ieslodzīti savas reliģiskās pārliecības dēļ," teikts rakstā.

Šis fakts raisa bažas, kas paustas starptautiskos zinātniskos žurnālos. "2017. gadā BMJ (britu iknedēļas recenzējamais medicīnas žurnāls) ziņoja, ka žurnāls Liver International izdzēsis 2016. gadā publicēto ķīniešu autoru rakstu, jo nebija iespējams noteikt pētījumā izmantoto pārstādīto orgānu izcelsmi." Turklāt raksta autori nav spējuši pierādīt, ka iekšējie orgāni netika izņemti dzīviem pārliecības dēļ ieslodzītajiem, un tas raisīja aizdomas žurnāla redakcijai."

Saskaņā ar rakstu, kas 2016. gadā publicēts Journal of Medical Ethics, ar ētiku saistītās problēmas orgānu transplantācijas jomā Ķīnā turpināja pieaugt. The American Journal of Transplantation 2016. gadā publicēja rakstu, kurā norādīts – nepieciešami neatkarīgi un objektīvi pierādījumi tam, ka Ķīna patiešām ir pārtraukusi šo neētisko praksi.

"Mediķu aprindu profesionāls pienākums ir akadēmiski boikotēt ķīniešu orgānu transplantāciju," teikts rakstā.

Šī nopietnā jautājuma risināšanai visā pasaulē tiek veikti pasākumi. 2013. gada 12. decembrī Eiropas Parlaments publicēja rezolūciju (2013/2981) (RSP), kurā paziņo savu nostāju, tostarp: "Parlaments aicina ES un tās dalībvalstis pievērsties orgānu izņemšanas jautājumam Ķīnā; iesaka Savienībai un tās dalībvalstīm publiski nosodīt orgānu transplantu ļaunprātīgu izmantošanu Ķīnā un palielināt to savu iedzīvotāju izpratni par šo jautājumu, kuri ceļo uz Ķīnu; aicina ES veikt pilnīgu un pārredzamu izmeklēšanu par orgānu transplantēšanas praksi Ķīnā un saukt pie atbildības personas, kas saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem ir bijušas iesaistītas šādā neētiskā praksē."

2016. gada jūlijā līdzīgu rezolūciju (H. Res. 343) izdeva ASV Kongresa Pārstāvju palāta. Turklāt organizācija "Ārsti pret orgānu piespiedu izņemšanu" (Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH) sagatavojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai adresētu petīciju ar prasību nekavējoties pārtraukt šo nežēlību.

Avots: Finland: Forced Organ Harvesting Highlighted in Medical Journal

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.