Ķīniešu hieroglifu mācīšanās palielina IQ, turklāt, tas ir ļoti interesanti!

Starptautisks pētījums liecina, ka, mācoties ķīniešu hieroglifus, bērniem attīstās intelektuālās spējas. Domāšana kļūst elastīgāka, uzlabojas spēja analizēt.

1982. gada maijā zinātniskajā žurnālā Nature publicētais psiholoģijas doktora Čadlina raksts izraisīja īstu sensāciju. Zinātnieks bija veicis testu, lai noteiktu IQ (intelektuālās attīstības koeficientu) bērniem no Lielbritānijas, ASV, Francijas, Rietumvācijas un Japānas.

IQ bērniem no Eiropas un ASV vidēji bija 100 balles, bet japāņu bērniem — 111 balles. Eksperimenta autors uzskata, ka iemesls tam slēpjas faktā, ka japāņu bērni mācās ķīniešu hieroglifus.

To japāņu bērnu, kas netika mācījušies ķīniešu rakstību, IQ bija tāds pats kā mazuļiem no Eiropas un ASV, — šos datus darbā "Bērnu garīgo spēju attīstības likums" uzrāda Tokijas Izglītības padomes zinātniskais līdzstrādnieks, profesors Isii Honsju.

Ja bērns sāk mācīties ķīniešu hieroglifus no 5 gadu vecuma, gada laikā viņa IQ līmenis var sasniegt 110 balles. Ja no 4 gadu vecuma, tad divu gadu laikā IQ paaugstināsies līdz 120 ballēm. Ja no 3 gadu vecuma, trīs gadu laikā bērns var sasniegt 130 balles.

Pasniedzējs no Francijas ir teicis: "Galvenais mērķis, mācot bērniem ķīniešu rakstību, nav citas valodas apgūšana. Mērķis —, mācoties ķīniešu hieroglifus, attīstīt bērna prāta spējas.

Ar hieroglifu piemēriem itin viegli izdodas izskaidrot sarežģītas parādības bērniem saprotamā veidā.

Kā izskaidrot mazulim vārda "drošība" (安全) nozīmi?

Hieroglifu "安" (miers), sadalām divās daļās: "宀" — mājas jumts, "女"— sieviete. Sieviete strādā mājās, vīrietis strādā sabiedrībā, sieviete mājās — valdīs miers.

Hieroglifs "全"(veselums), sastāv no divām daļām: "人" — cilvēks, "王" — valdnieks. Kad ļaudīm ir valdnieks, valsts būs vienota. Ja valdnieks nestrādā savu padoto labā, viņš ir vientuļš cilvēks.

Tādējādi, ķīla drošībai mājās — tikumīga sieviete, drošībai sabiedrībā — izglītots valdnieks. Tādā valstī bērns atrodas drošībā.

Ķīniešu valodas gramatika līdzinās matemātikai

Doktors Lu Suisjaņs no Austrālijas atklāja, ka ķīniešu valodas gramatika pilnībā atbilst matemātikas "gramatikai". Lai arī matemātikā ir tikai desmit cipari, tie spēj izpaust pilnīgi visas skaitliskās vērtības — gan ar elastīgu kombināciju daudzajiem līmeņiem, gan ar simbolu kārtības izmaiņām.

Arī ķīniešu rakstība balstās uz šiem kritērijiem. Aptuveni 7000 hieroglifu ir pietiekami, lai izpaustu visus mūsdienu sabiedrības aspektus. Piemēram, atskaņu krājumā "Dzjijuņ", kas sastādīts Suņu dinastijas laikā, iekļauti 53525 ķīniešu hieroglifi.

Ķīniešu kultūra — vienīgā senā kultūra, kuras rakstības sistēma saglabājusies līdz mūsdienām. Ir saglabājušies ķīniešu rakstības pieminekļi, kas radīti vēl pirms mūsu ēras.

Prasme rakstīt ķīniešu valodā attīsta asociatīvās analīzes iemaņas. Hieroglifos sastopamas piktogrammas*, ideogrammas**, fonētiskie aizguvumi, modificētie un norādītājhieroglifi, u.t.t.

Piemēram, hieroglifs "說" (runāt) sastāv no divām daļām: "言"(valoda) un "兌" (prieks). Acīmredzot, runāt vajag draudzīgā tonī, mierīgi, lietojot tikai patīkamus vārdus, lai ļaudis gūtu no tā labumu, jo citādi tas vairs nebūs vārds "runāt", bet gan "bārties".

Kaligrāfija. Foto: epochtimes.com

Senajā veņjaņ stilā — klasiskajā ķīniešu rakstībā, liels informācijas apjoms tiek atspoguļots ar nelielu hieroglifu daudzumu.

Komunistiskajā Ķīnā "Ķīniešu rakstības reformas komiteja" izdomāja ķīniešu valodas fonētisko rakstību — piņjiņ***. Vienkāršotie ķīniešu hieroglifi jau ir sabojājuši ķīniešu rakstības sistēmas pamatus, tās bagāto kultūras saturu un brīnumaino senās valodas spēku.
__________

* Piktogramma ir grafisks simbols, kurā ietvertais vēstījums vai nozīme izteikta, izmantojot vizuālu līdzību ar fizisko objektu vai procesu.

** Ideogramma – rakstu zīme vai nosacīts attēlojums, kas apzīmē jēdzienu vai autora ideju. Ideogrāfiska rakstība (no grieķu idéa — ideja, tēls, un grápho — rakstīt) — rakstības vieds, kurā ar zīmēm (ideogrammām) tiek apzīmētas nevis skaņas vai zilbes, bet gan veseli vārdi, vai nozīmīgas vārdu daļas — morfēmas.

*** Piņjiņ ir ķīniešu fonētiskais alfabēts, — rakstības sistēma, kā ķīniešu hieroglifus pierakstīt ar latīņu alfabēta burtiem. Tā tika pieņemta 1958. gadā. Kopš 1979. gada to izmanto visā pasaulē kā ķīniešu vārdu un nosaukumu oficiālo transkripciju ar latīņu alfabēta burtiem.


Avots: https://www.epochtimes.ru/izuchenie-kitajskih-ieroglifov-razvivaet-iq-k-tomu-zhe-eto-ochen-interesno-99049867/

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.