Pieredzes apmaiņas konference iedvesmo praktizētājus Vācijā

14. janvārī Bādkisingenē, Bavārijā, norisinājās Faluņ Dafa pieredzes apmaiņas konference. Konferencē piedalījās praktizētāji no Vācijas un Šveices, tika nolasītas 18 praktizētāju pilnveidošanās pieredzes. Šie patiesie, reālā dzīvē smeltie stāsti, iedvesmoja konferences apmeklētājus vēl uzcītīgāk pilnveidoties pašiem.

Vairot labestību

Alīna ir skolotāja, kas sākusi praktizēt Faluņ Dafa 2009. gadā. Viņa stāsta: „Mani dziļi saviļņoja nolasītās pieredzes. Kāda praktizētāja pastāstīja, kā mācību stundu laikā stāstījusi par “Īstenību Labestību Pacietību” ieslodzītajām sievietēm. Mani pārsteidza tas, kā ar savu labestību viņa tās iedvesmojusi. Būdama skolotāja, es redzu, kā starp bērniem manā skolā reizēm izceļas konflikti. Šīs praktizētājas pieredze iedvesmoja mani vairot spēcīgu pozitīvu enerģiju skolas vidē.”

Faluņ Dafa praktizētāja Alīna.

Alīnu iedvesmoja arī kādas citas praktizētājas stāsts. Kad šī praktizētāja bijusi maza meitene, vecāki neveltīja viņai uzmanību. Viņa izauga ar skaudību un aizvainojumu sirdī. Tagad viņa rūpējas par saviem padzīvojušajiem vecākiem, trīs reizes dienā gatavo viņiem ēdienu un palīdz itin visā. Redzot vecākus sēžam pie pusdienu galda, viņa agrāk izjutusi aizvainojumu, taču laika gaitā, mācoties Likumu un iegaumējot to no galvas, viņa atbrīvojusies no šīs pieķeršanās. Jo īpaši Alīnu aizkustinājis tas, ka praktizētāja veltījusi mātei vissirsnīgāko smaidu un tobrīd atskārtusi, ka aizvainojums ir pilnībā izgaisis no pašiem sirds dziļumiem.

Jauna praktizētāja izprot, ko nozīmē būt Faluņ Dafa sekotājam

Dasaku jau gadu praktizē Faluņ Dafa. Nu viņa guvusi labāku izpratni par to, ko nozīmē būt Faluņ Dafa sekotājam.

Viņa stāsta: „Iepriekš es nebiju lasījusi Skolotāja darbu „Kas ir Dafa sekotājs”. Šajā konferencē man radās iespēja to izlasīt pirmo reizi. Es uzzināju par mūsu enerģijas savienošanos ar Visumu. Es nosapņoju, ka esmu kopā ar daudziem cilvēkiem, kuriem turpināju atkārtot, ka esmu Dafa sekotāja. Man ir iepriekšnolemta saikne ar ikvienu.”

„Konferences laikā man ik pa brīdim acīs sariesās asaras. Praktizētāju pieredžu klausīšanās bija kā skatīšanās spogulī. Tāpat kā citiem, arī man bija grūtības un sarežģījumi sevis pilnveidošanā. Tagad zinu, ka man vairāk jāmācās Likums, jāpilnveido sevi labāk, un jāatmet pēc iespējas vairāk pieķeršanās.”

Gūst labāku izpratni, par atbrīvošanos no pieķeršanās slavai un pašlabumam

Li kundzi no Vācijas dienvidiem īpaši uzrunāja praktizētāja pieredze, kurā tas stāstīja, kā atbrīvojies no pieķeršanās slavai un pašlabumam, mainot savu darbu. Li kundze agrāk bijusi juriste, bet tagad strādā patiesību skaidrojošos masu informācijas līdzekļos.

Li kundze uzskatījusi, ka viņas talants netiek pienācīgi izmantots. „Es ik dienu publicēju citu cilvēku rakstus. Daži autori bija visai satraukti un nepieklājīgi. Reizēm tas man izvērtās par nopietnu Sjiņsjin pārbaudījumu.” Li kundze skaidri zina, ka patiesības skaidrošanā nepastāv ne hierarhija, ne konkurence, tādēļ viņai šādas situācijas ir jāizmanto kā iespēja pilnveidoties.

Manu ķermeni pametušas daudzas sliktas lietas

Faluņ Dafa praktizētāja Sadrina.

Sadrina sāka praktizēt Faluņ Dafa 2011. gadā. Viņa stāsta, ka, klausoties citu pieredzēs, viņa atklājusi sevī daudzas pieķeršanās. Viņa domājusi, ka šīs pieķeršanās jau ir izskaustas, tomēr tās vēl joprojām eksistē. Viņa arī pamanījusi pieļautās kļūdas savā pilnveidošanās procesā, un nolēmusi pievērst lielāku uzmanību labestības pilnveidošanai sevī.

Faluņ Dafa praktizētāja Monika.

Monika praktizē jau vairāk nekā desmit gadus. Viņa uzskata, ka dalīšanās pieredzē viņai ļoti palīdzējusi. Īpaši viņu uzrunājušas divu praktizētāju pieredzes par to, kā viņi pilnveidojuši sevī Labestību un atbrīvojušies no aizvainojuma, kas visu mūžu pavadījis viņus.

Kad Monika auga, māte par viņu daudz nav rūpējusies. Viņa stāsta: „Esmu centusies kļūt par labu cilvēku, bet tikai pirms desmit gadiem es patiešām izjutu labestību. Esmu ļoti pateicīga Skolotājam! Es jūtos uzlādēta ar enerģiju un spēku. Dažu pēdējo dienu laikā sajutu, ka manu ķermeni ir pametušas daudzas sliktas lietas.”


Avots: German Practitioners Inspired by Experience Sharing Conference


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.