Faluņ Dafa pasākumi Vācijā un Francijā

Lai informētu sabiedrību par Faluņgun vajāšanu Ķīnā, it īpaši valsts sakcionēto orgānu piespiedu izņemšanu savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, Faluņgun praktizētāji no Vācijas un Francijas pagājušajā nedēļā rīkoja pasākumus Minhenē un Parīzē.

Minhene

Marijas laukumā Minhenes centrā praktizētāji izlika apskatei plakātus un stendus, kas atspoguļoja vajāšanu faktus un demonstrēja vingrojumus.

Faluņgun pasākums Minhenē.

Daudzi cilvēki apstājās, lai parunātu ar praktizētājiem un pēc tam parakstīja petīciju, lai nosodītu cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā.

Tūristi runā ar praktizētājiem un paraksta petīciju.

Uzzinājusi par orgānu piespiedu izņemšanu, Roza Silvero sāka raudāt. Viņa atstāja uz petīcijas savus komentārus un nosodīja komunistisko partiju.

Vietējā ārste Tetra Lanka izteica cerību, ka viņas paraksts palīdzēs apturēt vajāšanu. Viņa uzskata, ka “Īstenības Labestības Pacietības” vajāšana ir katastrofa. “Komunistiskā partija ir pret garīgumu. Tā nepieļauj, ka cilvēki domātu savādāk.”

Aleksandrs Janšs, kurs arī ir ārsts, bija šausmās, kas uzzināja par orgānu piespiedu izņemšanu. “Tas ir neticami,” viņš teica. “Un par to ir atbildīga komunistiskā partija. Es dzirdēju par orgānu tirdzniecību Ķīnā, bet nezināju, ka viņi izņem orgānus dzīviem, nevainīgiem cilvēkiem.”

Parīze

Svētdien Parīzē pie Eifeļa torņa notika līdzīgs pasākums.

Cilvēki paraksta petīciju, atbalstot Faluņgun praktizētāju miermīlīgo pretestību vajāšanai.

Cilvēki lasa informāciju uz stendiem.

Petīciju parakstīja arī Tomass Brugemans un Matjē Delivers no Beļģijas. Tomass norādīja, ka ikvienam būtu jāzina par orgānu piespiedu izņemšanas noziegumiem un kaut kas jādara, lai to apturētu. Viņš atzinīgi novērtēja praktizētāju centienus publiskot šo informāciju.

Matjē teica, ka viņa sirdsapziņa saka – šajā noziegumā ir iesaistīti visi. Viņš cerēja, ka viņa paraksts, tāpat kā citu cilvēku paraksti, palīdzēs izbeigt vajāšanu.

“Tā ir dižena cīņa. Turpiniet to darīt,” viņš sacīja. “ Tas, ko jūs darāt, ir ļoti svarīgi. Cilvēkiem jāzina patiesība.”

Bijusī medmāsa Marī Anika teica: “Es parakstīju petīciju par taisnīgumu un brīvību. Tās ir katra cilvēka tiesības. Pirms dažiem gadiem es dzirdēju par Faluņgun. Es nespēju noticēt, ka cilvēkus vajā viņu ticības dēļ. Nesen es redzēju Faluņgun pasākumu, bet informatīvie materiāli bija ķīniešu valodā. Šodien es rūpīgi izpētīšu šos materiālus franču valodā.”

Vidusskolas skolēni mācās vingrojumus.


Avots: Falun Gong Events in Germany and France

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.