ASV Kongresa Izpildu komisijas Ķīnas jautājumos ikgadējā ziņojumā paustas nopietnas bažas attiecībā uz Faluņgun vajāšanu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2000. gadā ASV Kongress izveidoja Izpildu komisiju Ķīnas jautājumos (U.S. Congressional-Executive Commission on China, CECC), lai uzraudzītu cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskuma attīstību Ķīnā. Komisija ik gadus iesniedz ziņojumu prezidentam un Kongresam.

Izpildu komisijas ikgadējais ziņojums par 2016. gadu nāca klajā 6. oktobrī, un tajā, cita starpā, teikts, ka Ķīnas komunistiskā partija un valdība turpina ierobežot vārda brīvību, reliģiskās aktivitātes un pulcēšanās brīvību, draudot ar bargām sekām cilvēktiesību aizstāvjiem, juristiem un pilsoniskajai sabiedrībai, un turpina īstenot pasaulē vismodernāko interneta kontroles sistēmu un preses cenzūru, kas ietekmē gan vietējos, gan ārvalstu žurnālistus.

Ķīnas valdība un partija turpina izmantot likumus savās interesēs, tas ir, izmantot likumu kā līdzekli, lai paplašinātu savu kontroli pār Ķīnas sabiedrību, tanī pašā laikā ignorējot likumu, kad tas nesaskan ar partijas prasībām vai nesekmē partijas mērķu īstenošanu.

Ziņojumā atspoguļotā gada laikā Ķīnas varas iestādes ir turpinājušas izmantot „melnos cietumus” un citus nelikumīgus un ārpustiesas ieslodzījuma veidus, lai apspiestu savus pilsoņus, piemēram, tos, kas iesniedz petīcijas pret valdības nelikumībām, Faluņgun praktizētājus un cilvēktiesību aizstāvjus.

Runājot par ziņojuma publikāciju, Izpildu komisijas priekšsēdētājs Kriss Smits atzīmēja: „Tiek ziņots, ka aizturētie Faluņgun praktizētāji un citi ieslodzītie kļūst par briesmīgo orgānu izņemšanas noziegumu upuriem.”

Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) turpina vajāt Faluņgun

Ziņojumā minēts, ka Komisija ir ņēmusi vērā ziņojumus par nepārtraukto vajāšanu un vardarbību pret Faluņgun praktizētājiem, kas ir daļa no 1999. gadā uzsāktās kampaņas, kura ietver sevī pret šo grupu vērsto valsts propagandu un cenzūru, vajāšanu, patvaļīgu aizturēšanu, vardarbību un atsevišķu praktizētāju kriminālvajāšanu. Kampaņa tiek vadīta saskaņā ar augstākā līmeņa valdības un partijas amatpersonu rīkojumiem, un to kontrolē „ofiss 610” — nelikumīgs, partijas vadīts drošības aparāts ar filiālēm provinču un vietējā līmenī.

Tāpat kā iepriekšējos gados varas iestādes turpina izdarīt spiedienu uz Faluņgun praktizētājiem, lai procesā, kas tiek dēvēts par „pārveidošanu pāraudzinot”, piespiestu šos cilvēkus atteikties no viņu pārliecības. Tiek ziņots, ka, lai sasniegtu šo mērķi, amatpersonas cietumos un administratīvā ieslodzījuma iestādēs, tādās kā „tiesiskās izglītošanas centri” un piespiedu detoksikācijas centri, pakļauj praktizētājus ārkārtīgi smagai fiziskai un psiholoģiskai vardarbībai. Cilvēktiesību aizsardzības organizācijas un praktizētāji ir dokumentējuši pret ieslodzītajiem Faluņgun praktizētājiem pielietotās piespiedu un vardarbīgās metodes, tostarp elektrošoka pielietošanu, aizliegumu gulēt, mērdēšanu badā, piespiedu barošanu, piespiedu medikamentu ievadīšanu, piekaušanu, seksuālu vardarbību un piespiedu ievietošanu psihiatriskajās klīnikās.

Ziņojuma II nodaļas pielikumā „Reliģiskā brīvība” minēts, ka, balstoties uz Faluņgun praktizētāju mājaslapas Clear Wisdom savāktajiem datiem, ir zināmi vismaz 19 095 gadījumi, kas saistīti ar vajāšanu, ieslodzījumu vai arestu par ticību Faluņgun. Saskaņā ar Clear Wisdomsniegto informāciju laikā no 2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim 158 Faluņgun praktizētājiem tika piespriests cietumsods. Tiek ziņots, ka vairāk nekā 90% ieslodzīto Faluņgun praktizētāju tikuši notiesāti bez atklāta tiesas procesa, turklāt neievērojot arī citas juridiskās procedūras. Tiesas piespriedušas no trim mēnešiem līdz desmit gadiem ilgus cietumsodus, kā arī bargus naudassodus.

Praktizētāju ieslodzīšanai tiek izmantoti „melnie cietumi”

Ziņojuma autori norāda, ka „melnie cietumi” ir ieslodzījuma vietas, kas darbojas ārpus Ķīnas tiesu un administratīvā ieslodzījuma sistēmas. Ir saņemta informācija, ka vietējās pašvaldības un komunistiskās partijas amatpersonas izmanto „tiesiskās izglītošanas centrus” (viens no „melno cietumu” veidiem), lai ieslodzītu tādas režīmam nevēlamas personas kā Faluņgun praktizētāji – ar mērķi piespiest viņus atteikties no savas pārliecības –, kā arī tos, kas iesniedz petīcijas, – lai nepieļautu, ka viņi iesniedz sūdzības centrālajai valdībai.

Piemēram, 2015. gada oktobrī vietējās varas pārstāvji Dzjaņsaņdzjanā, Fudzjiņas pilsētas Dzjamusi municipalitātē (Heilundzjanas provincē), ieslodzīja kādu lauksaimnieku „tiesiskās izglītošanas centrā”, kas saskaņā ar pieejamo informāciju jau kopš 2014. gada aprīļa bija ticis slēgts. Turklāt Ši Menveņs turpina izciest trīs gadu ilgo cietumsodu Dzjaņsaņdzjanā, neskatoties uz viņa advokāta centieniem panākt atbrīvošanu viņam un vēl trīs Faluņgun praktizētājiem, kas nelikumīgi tiek turēti Dzjaņsaņdzjanas „tiesiskās izglītošanas centrā”.

Ziņojumā atzīmēts, ka „melnie cietumi” tiek bieži izmantoti, un minēta atsauce uz organizācijas Amnesty International 2015. gada 13. decembrī publicēto ziņojumu “China: ‘Changing the Soup but Not the Medicine?’: Abolishing Re-Education Through Labour in China” .

Ķīnas valsts sankcionētā orgānu izņemšana dzīviem Faluņgun praktizētājiem

Ziņojumā teikts, ka starptautiskie novērotāji, tostarp ASV Kongresa Pārstāvju palāta un Eiropas Parlaments, pauž bažas par ziņojumiem attiecībā uz to, ka liels daudzums orgānu transplantāciju Ķīnā tiek veikts, izmantojot ieslodzīto, tai skaitā Faluņgun praktizētāju, orgānus.
Ziņojumā norādīts, ka 2016. gada jūnijā ASV Kongresa Pārstāvju palāta pieņēma rezolūciju, kurā paustas bažas par orgānu izņemšanu Ķīnā.

Ziņojuma II nodaļas pielikumā „Reliģiskā brīvība” teikts, ka ASV Kongresa Pārstāvju palāta pauž bažas par pastāvīgajiem un ticamajiem ziņojumiem attiecībā uz sistemātisko, valsts sankcionēto piespiedu orgānu izņemšanu savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, tostarp lielam skaitam Faluņgun praktizētāju un citu reliģisko un etnisko minoritāšu grupu pārstāvjiem Ķīnas Tautas Republikā.” (H. Res. 343, 2016. gada 13. jūnijs)

Ziņojumā sniegta arī atsauce uz Torstena Treija rakstu ar nosaukumu „Transplantācijas medicīna Ķīnā: nepieciešamība pēc pārredzamības un starptautiskās kontroles”, kas tika publicēts American Journal of Transplantation (2016. gada 13. augusta publikācija).

Ziņojumā atzīmēts, ka 2016. gada 13. augustā publicētā raksta autori ir vēlreiz uzsvēruši ASV Kongresa pārstāvju palātas rezolūcijā Nr. 343 paustās bažas un turpina norādīt uz to, ka šobrīd nav pārbaudāmu pierādījumu, kas liecinātu, ka neētiskās prakses Ķīnā būtu mainītas uz ētiskām.

Ziņojuma autori norāda, ka 2016. gada augustā notikušās starptautiskās transplantologu konferences priekšvakarā tās organizators – Transplantācijas biedrība – noraidīja 10 no 28 referātiem, ko Ķīnas pārstāvji bija iesnieguši nolasīšanai konferencē, jo pastāvēja bažas par šajos pētījumos izmantoto orgānu izcelsmes avotiem.

Ziņojumā paustas bažas par aizliegumu izceļot uz ārzemēm pazīstamam Faluņgun praktizētājam

Ziņojumā norādīts, ka 2016. gada 6. augustā robežkontroles amatpersonas Guandunas provincē aizliedza Faluņgun praktizētājam Van Dživeņam izbraukt uz ASV un saskaņā ar Sabiedriskās drošības ministrijas amatpersonu rīkojumu anulēja viņa pasi.

1999. gadā varasiestāžu pārstāvji aizturēja Vanu saistībā ar viņa dalību Faluņgun protesta akcijā pie Pekinas municipalitātes ēkas. Vans pavadīja cietumā 15 gadus no piespriestajiem 16 gadiem. 2014. gada oktobrī viņš tika priekšlaicīgi atbrīvots, taču tiek ziņots, ka arī pēc tam Vans tiek nepārtraukti uzraudzīts.

Partija vajā Faluņgun praktizētāju advokātus

Ziņojumā teikts, ka varas iestādes turpina vajāt Gao Džišenu — vienu no pirmajiem advokātiem, kas uzņēmās aizstāvēt Faluņgun praktizētājus. Gao kunga pārvietošanās brīvība ir ierobežota, un viņam tiek liegta iespēja saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību. 2006. gadā „par kūdīšanu uz valsts varas gāšanu” varas iestādes piesprieda Gao trīs gadus ilgu cietumsodu, atliekot sprieduma izpildi uz pieciem gadiem.

Ir saņemti ziņojumi, ka šī piecu gadu nosacītā soda laikā, kuru Pekinas tiesa atcēla 2011. gada decembrī, lai liktu Gao izciest trīs gadus cietumā, Gao tika spīdzināts un mocīts. Ieslodzījuma laikā Gao tika turēts vieninieku kamerā, saņēma minimālu pārtikas devu, tika piekauts un pakļauts elektrošoka steku triecieniem.

Ziņojumā norādīts, ka 2016. gadā tiesu un sabiedriskās drošības dienestu amatpersonas neskaitāmas reizes ir pārkāpušas juridiskās procedūras lietās, kas saistītas ar Faluņgun praktizētājiem. Bieži vien advokātiem netika dota iespēja pienācīgi aizstāvēt Faluņgun praktizētājus: dažos gadījumos varas iestādes neļāva advokātiem tikties ar saviem klientiem, viņus neinformēja par tiesas sēdes datumu, kā arī netika nodrošināts pietiekami daudz laika un iespēju iepazīties ar apstākļiem un pierādījumiem tiesas procesa laikā. Varas pārstāvji izdarīja spiedienu arī uz ģimenes locekļiem, lai tie nenolīgtu neatkarīgus advokātus.

Ziņojumā teikts, ka Faluņgun praktizētāju advokāti turpina viņus aizstāvēt, pakļaujot sevi riskam: tiek ziņots, ka Sabiedriskās drošības ministrija turpina vajāt un draudēt jurisprudences profesoram Džan Dzaņninam, kurš 2015. gada novembrī pārstāvēja Faluņgun praktizētāju Vu Hunveju.

Tiek ziņots, ka Tieslietu ministrija veic izmeklēšanu attiecībā uz Džana darbību, kas saistīta ar vairāku citu Faluņgun praktizētāju pārstāvēšanu tiesā.

Ar pilnu ziņojuma tekstu varat iepazīties, apmeklējot ASV Kongresa Izpildu komisijas Ķīnas jautājumos mājaslapu: http://www.cecc.gov/


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159467.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.