Eiropas Parlamenta locekļi mudina Ķīnas Augstāko tiesu saukt pie atbildības bijušo Ķīnas diktatoru

2016. gada 20. jūlijā divi Eiropas Parlamenta (EP) locekļi nosūtīja vēstuli Ķīnas Augstākās Tautas tiesas virsprokuroram Cao Dzjaņmina kungam, kurā mudina viņu saukt pie atbildības bijušo Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) diktatoru Dzjan Dzemiņu.

2016. gada 20. jūlijā apritēja 17. gadi, kopš Ķīnā tika uzsākta Faluņgun vajāšana. Vēstules autori ir Dr. Kornēlija Ernsta un Štefans Eks – Eiropas Parlamenta deputāti no Vācijas.

Šī ir jau otrā vēstule ar aicinājumu nekavējoties publiski tiesāt Dzjan Dzemiņu par joprojām notiekošo Faluņgun vajāšanu un sistemātisku, valsts sankcionētu piespiedu orgānu izņemšanu dzīviem Faluņgun praktizētājiem Ķīnā.

Arī pagājušajā gadā, šinī pašā laikā, Dr. Kornēlija Ernsta nosūtīja vēstuli, kuru parakstīja arī EP deputāts profesors Dr. Klauss Bukners no Vācijas un EP deputāte no Somijas Merja Kjullonena.

Eiropas Parlamenta deputāte Dr. Kornēlija Ernsta.

Eiropas Parlamenta loceklis Štefans Eks.

Vēstulē tiek atzīmēts, ka 1999. gada jūlijā Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) uzsāka intensīvu, sistemātisku vajāšanu visas valsts mērogā ar mērķi iznīcināt Faluņgun garīgo praksi, kura balstīta uz principu „Īstenība Labestība Pacietība”.

Vēstulē tiek citēts arī fragments no 2016. gada ASV Starptautiskās reliģiskās brīvības komisijas (USCIRF) ikgadējā ziņojuma, kurā norādīts, ka 2015. gadā tūkstošiem Faluņgun praktizētāju tikuši arestēti vai nosūtīti uz smadzeņu skalošanas centriem, piespiedu darba nometnēm, ieslodzījuma centriem, cietumiem vai citām ieslodzījuma vietām. Turklāt, neskatoties uz to, ka praktizētāji sastāda lielāko daļu no ieslodzītajiem, viņiem tiek piespriesti arī visilgākie cietumsodi un pret viņiem vissliktāk izturas.

Vēstulē abi deputāti norāda, ka ĶKP ir centusies izplatīt Faluņgun vajāšanu arī ārpus Ķīnas robežām, izmantojot diplomātiskos, politiskos un ekonomiskos kanālus, tostarp motivējot un izdarot spiedienu uz Korejas Tautas Republikas un Taizemes Karalistes amatpersonām, lai tie deportētu ķīniešu tautības Faluņgun praktizētājus atpakaļ uz Ķīnu.

Nedēļu pirms šīs vēstules nosūtīšanas, 2016. gada 12. jūlijā, vairāk nekā puse Eiropas Parlamenta locekļu jau bija parakstījuši rakstisko deklarāciju 2016/WD48, kurā Eiropas Parlaments tiek aicināts spert attiecīgus soļus, lai apturētu valsts sankcionēto orgānu izņemšanu Ķīnā.

Vēstulē teikts, ka atjaunotais izmeklēšanas ziņojums, kura autori ir cilvēktiesību advokāts Deivids Matass, bijušais Kanādas Valsts sekretārs Āzijas-Klusā okeāna reģionā Deivids Kilgors un eksperts Ķīnas jautājumos – žurnālists Ītans Gutmans –, kā arī vairāki jauni „Vispasaules organizācijas Faluņgun vajāšanas izmeklēšanai” (WOIPFG) izmeklēšanas ziņojumi, tādi kā „Pēdējā raža: visaptveroša izmeklēšana jautājumā par Ķīnas komunistiskās partijas sankcionēto orgānu izņemšanu dzīviem Faluņgun praktizētājiem”, ļauj izdarīt secinājumu, ka ĶKP ir sistemātiski nogalinājusi miljoniem Faluņgun praktizētāju, lai iegūtu viņu orgānus.

Līdz šodienai vairāk nekā 200 000 Faluņgun praktizētāju ir iesnieguši individuālus prasību pieteikumus pret bijušo diktatoru Dzjan Dzemiņu. Iesniedzot prasības Ķīnas Tautas Republikas Augstākajā Tautas prokuratūrā un Augstākajā tiesā Pekinā, viņi ir norādījuši savus īstos vārdus un kontaktinformāciju.

Vēstules autori aicina Ķīnas Tautas Republiku akceptēt Starptautiskās krimināltiesas jurisdikciju un saskaņā ar Romas Starptautiskās krimināltiesas 12. panta 3. punktu sadarboties ar Tiesu bez kavēšanās vai izņēmumiem, un turpmāk rīkoties saskaņā ar Romas statūtiem, lai panāktu, ka Dzjan Dzemiņs tiek saukts pie atbildības par viņa smagajiem noziegumiem pret Faluņgun praktizētājiem.

Vēstule tika nosūtīta arī ANO Cilvēktiesību padomei, Apvienoto Nāciju Augstajam cilvēktiesību komisāram, ANO īpašajam ziņotājam par spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apspiešanas un sodīšanas veidiem, ANO īpašajam ziņotājam reliģijas un ticības brīvības jautājumos, Starptautiskās Krimināltiesas prokuroram Hāgā, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / ES augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos.


Raksts franču valodā: http://fr.clearharmony.net/articles/a118927-Des-membres-du-Parlement-europeen-exhortent-la-Cour-supreme-de-Chine-a-poursuivre-l%E2%80%99ancien-dictateur-chinois.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.