Mītiņš Somijā, lai protestētu pret Faluņgun vajāšanu

29. septembrī Faluņgun praktizētāji Somijā rīkoja mītiņu iepretim Ķīnas konsulātam, lai protestētu pret 16 gadu ilgo Faluņgun vajāšanu Ķīnā un pieprasītu nodot tiesai Dzjan Dzemiņu.

Kopš šī gada maija vairāk nekā 180 000 Faluņgun praktizētāju no Ķīnas un citām valstīm ir iesnieguši prasību pieteikumus tiesā, apsūdzot bijušo Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) vadītāju par Faluņgun vajāšanu.

Viena no praktizētājām – Liņas kundze –, uzskaitīja Dzjana noziegumus, kuri pastrādāti kopš 1999. gada, tostarp vajāšanu uzsākšanu, „ofisa 610” dibināšanu un sistemātisko orgānu izņemšanu dzīviem Faluņgun praktizētājiem.

Džu Luosjiņas kundze (pa kreisi) stāsta par vajāšanām, ko Ķīnā pārcietusi viņas ģimene.

Kāda cita praktizētāja – Džu Luosjiņas kundze – pastāstīja par vajāšanām, ko Ķīnā pārcietusi viņas ģimene. Par Faluņgun praktizēšanu viņai piesprieda 10 gadu ilgu cietumsodu. Viņas vīrs Vu Džipins divus gadus pavadīja piespiedu darba nometnē.

Laulātie bija šķirti 11 gadus, līdz visbeidzot ģimene apvienojās Somijā. No sešiem viņu ģimenes locekļiem, kuri praktizē Faluņgun, divi vajāšanu dēļ ir zaudējuši dzīvību. Šī gada jūnijā Luosjiņa un Džipins nosūtīja uz tiesu savus prasību pieteikumus pret Dzjanu.

70 gadus vecā Džu kundzes vīramāte – kādas Ķīnas slimnīcas bijusī viceprezidente –, tika notiesāta uz septiņiem gadiem cietumā par atteikšanos pārtraukt praktizēt Faluņgun. Viņa nomira 2006. gada februārī. 60 gadus veco Džu kundzes tanti – bijušo vidusskolas skolotāju –, „ofisa 610” darbinieki trīs reizes aizturēja un nežēlīgi spīdzināja, līdz 2004. gadā viņa nomira. Džu kundzes vīrabrālis Vu Džidzjuņs bija notiesāts uz astoņiem gadiem cietumā; viņas vīra māsa tika nosūtīta uz piespiedu darba nometni.

Pasākuma laikā Faluņgun praktizētāji parādīja video par ĶKP sankcionēto orgānu izņemšanu dzīviem praktizētājiem un demonstrēja piecus Faluņgun vingrojumus. Praktizētāji deva sabiedrībai iespēju uzzināt par to, ka ĶKP sniedz nepatiesas ziņas par Faluņgun. Viņi ir pārliecināti, ka taisnīgums uzvarēs un Dzjans tiks saukts pie atbildības.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/5/153095.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.