Taivāna: likumdevēji aizliedz transplantāciju tūrismu

Taivānā tiek oficiāli aizliegts transplantāciju tūrisms. Šī gada 12. jūnijā likumdevēji veica grozījumus Taivānas likumā par cilvēku orgānu transplantāciju, aizliedzot nelikumīgu orgānu tirdzniecību.

Šis likums paredz, ka pacientiem, kas veikuši orgānu transplantāciju ārzemēs, būs jāsniedz juridiski pierādījumi par orgānu avotu, lai viņi varētu pretendēt uz medicīnisko aprūpi Taivānā.

Orgānu izņemšana savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem

Faluņgun cilvēktiesību juristu grupas pārstāve Terēze Ču kundze sacīja, ka, piemērojot kriminālsodu par orgānu tirdzniecību, taivāniešiem tiek aizliegts doties uz Ķīnu nolūkā veikt orgānu transplantāciju.

Ķīnā orgāni lielākoties tiek izņemti vēl dzīviem savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, galvenokārt vajāšanai pakļautajiem Faluņgun praktizētājiem. Jaunais likums aizliedz taivāniešiem saņemt nezināmas izcelsmes orgānus un garantē to, ka transplantējamais orgāns ir medicīniski drošs.

Ču kundze augstu novērtēja jaunos likuma grozījumus, sakot, ka tas neļaus cilvēkiem, kas dosies uz Ķīnu pēc orgāniem, kļūt par piespiedu orgānu izņemšanas un orgānu tirdzniecības līdzdalībniekiem.

„Neskatoties uz šo rezolūciju, Faluņgun praktizētājiem Ķīnā joprojām draud orgānu izņemšana. Ķīnas režīmam viņi ir lielākais dzīvu orgānu avots,” teica Ču kundze.

Taivānas likumdošana

Pēc trešā lasījuma Taivānas likumdevēju palāta apstiprināja grozījumus Cilvēku orgānu transplantācijas likumā. Taivānas likumdevēju palātas pārstāvis Van Dzjiņ-Puns sacīja: „Grozījumi tika apstiprināti un veikti 6. pantā, 8. pantā, no 9. panta līdz 10. panta 1. punktam, 12. un 14. pantā, kā arī no 16. panta līdz 18. panta 1. punktam.”

Šo grozījumu mērķis ir novērst nezināmas izcelsmes orgānu tirdzniecību. Likums paredz, ka orgāni ir jāsniedz vai jāsaņem bez jebkādas kompensācijas [bez maksas]. Ja tie, kas pērk orgānu transplantācijai ārzemēs, tiek atzīti par vainīgiem orgāna nelikumīgā saņemšanā, maksimālais sods, kas viņiem draud, ir piecu gadu brīvības atņemšana, kā arī naudas sods vairāk nekā 1,5 miljonu Taivānas dolāru apmērā (aptuveni 49 000 ASV dolāru). Turklāt ārsti, kas iesaistīti nelikumīgā orgānu transplantācijā, var zaudēt savu licenci.

Taivānas likumdevēju palātas locekļi tiek ievēlēti uz trīs gadiem. Viņu likumdevēju pienākums ir pieņemt tiesību aktus un kontrolēt Taivānas administrācijas darbu.

Taivānas likumdevēju palāta pieņem grozījumus Likumā par cilvēku orgānu transplantāciju pēc obligātajiem „trim lasījumiem”.

Likumdevēji atbalsta grozījumus

Likumdevēji no dažādām politiskajām partijām Jui Mei-nu (pa kreisi), Hsu Šao-pina (vidū) un Tien Čiu-čina atbalsta grozījumu, kas aizliedz nelikumīgu orgānu izņemšanu.

Likumdevēja Jui Mei-nu no Demokrātiski progresīvās partijas teica, ka Ķīnas režīms ir aktīvi iesaistījies orgānu tirdzniecībā, kas lielā mērā atkarīga no orgānu izņemšanas dzīviem Faluņgun praktizētājiem.

„Mēs ceram, ka šie grozījumi palīdzēs efektīvi novērst nelikumīgu orgānu tirdzniecību un pārdošanu,” teica Jui kundze.

Likumdevēju palātas locekle un Guomiņdana (politiskā partija, kas valdīja Ķīnā no 1927. līdz 1948. gadam un joprojām pastāv Taivānā) pārstāve Hsu Šao-pinas kundze teica, ka cilvēku orgānu transplantācija ir nopietns ētikas jautājums medicīnas jomā un attiecas uz starptautiskajām cilvēktiesībām.

„Saskaņā ar Starptautisko Krimināllikumu – tie kas izņem orgānus dzīviem cilvēkiem un pārdod tos, lai gūtu peļņu, ir izdarījuši noziegumu pret cilvēci,” teica Hsu kundze.

„Likums nepārprotami aizliedz nelikumīgu orgānu tirdzniecību, pārdošanu un transplantāciju tūrismu, kā arī paredz sodus. Tas arī aizliedz izmantot uz nāvi notiesāto orgānus. Tagad Taivānas orgānu transplantācijas noteikumi atbilst starptautiskajiem standartiem,” teica Taivānas parlamenta locekle no Demokrātiski progresīvās partijas un rezolūcijas iniciatore Tien Čiu-činas kundze.


Raksts vācu valodā: http://de.clearharmony.net/articles/a118316-Taiwan-Legislative-verbietet-den-Transplantationstourismus.html


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.