Ukrainas dienas laikraksts Україна молода raksta par Faluņgun vajāšanu un izstāšanos no ĶKP

Nesen Ukrainas nacionālais laikraksts Україна молода , kura publikācijās uzsvars tiek likts uz politisko analīzi, publicēja rakstu, kurā pausts viedoklis par to, ka Faluņgun vajāšana ir Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) virzītājspēks pašreizējā cīņā par varu.

„Dzjan Dzemiņs [bijušais Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) vadītājs, kurš uzsāka vajāšanas] skaidri zina: ja Dzjan zaudēs varu, viņš tiks saukts pie atbildības [par Faluņgun praktizētāju vajāšanu]. Tāpēc šis bijušais ĶKP vadītājs cenšas noturēt varu visiem iespējamiem līdzekļiem. Vairāk nekā 20 starptautiskās tiesas prāvās pret Dzjanu tiek izvirzītas apsūdzības noziegumos pret cilvēci.” Iepriekšminētā analīze tika publicēta rakstā ar nosaukumu „Kā totalitārie režīmi ar komunistisko ideoloģiju veic „iekšējo tīrīšanu”?”

Raksta autors norāda uz masveida kustību, kuras laikā vairāk nekā 180 miljoni Ķīnas iedzīvotāju ir izstājušies no ĶKP, un citē bijušo Putina padomnieku Andreju Nikolajeviču Ilarionovu, kurš ir teicis: „Vairāk nekā 100 miljonu ķīniešu izstāšanos no ĶKP un ar to saistītajām organizācijām var uzskatīt par vienu no trim ievērojamākiem 2011. gada notikumiem.”

2014. gada decembrī Ukrainas nacionālais laikraksts Україна молода publicē rakstu par Faluņgun vajāšanu un izstāšanos no ĶKP.


Raksta autors nosaucis Faluņgun vajāšanu par „visbrutālāko apspiešanu ĶKP vēsturē”.
„ĶKP režīms nespēja izturēt Faluņgun popularitāti, un sistemātiskā vajāšana turpinās vēl šodien,” saka raksta autors.

Rakstā detalizēti aprakstīti vajāšanu apmēri: „Piespiedu darba nometnēs [nelikumīgi aizturētajiem] Faluņgun praktizētājiem liek bez atalgojuma veikt smagu darbu. Turklāt viņiem izņem orgānus, kurus pārdod transplantācijai.”

Rakstā tiek stāstīts arī par ķīniešu tautas masveida kustību, atsakoties no savas dalības partijas organizācijās. „Kustība aizsākās 2004. gadā - pēc tam, kad laikraksta Epoch Times redakcija publicēja rakstu sēriju „Deviņi komentāri par komunistisko partiju”. Tā kā ĶKP vēsture balstās uz tirāniju un nogalināšanu, tā sakņojas melos.”

„Deviņi komentāri” aizsāka tendenci saraut saites ar Ķīnas komunistiskās partijas ideoloģiju. Katru dienu tīmekļa vietne tuidang.org, kur tiek publicēti partijas biedru paziņojumi par izstāšanos no partijas, saņem no 40 000 līdz 100 000 šādu paziņojumu.

Līdzīgus aicinājumus izstāties no komunistiskās partijas un atsevišķu cilvēku paziņojumus par izstāšanos no ĶKP Ķīnā var ieraudzīt uz papīra naudaszīmēm un ēku sienām.

Pēc šī raksta publikācijas laikrakstā Україна молода tajā pašā dienā cits laikraksts – Львовская правда, ko lasa rietumu Ukrainā, savā interneta mājas lapā pārpublicēja to pilnā apjomā.


Raksts franču valodā: http://fr.clearharmony.net/articles/a116762-L%E2%80%99Ukraine-Youth-Daily-a-propos-de-la-persecution-du-Falun-Gong-et-de-Quitter-le-CCP.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.