5000 gadus senā civilizācija kā pamats. Diženais Ceļš izplatās cilvēku pasaulē (1.daļa)

Par bagātīgo, 5000 gadus seno Ķīnas kultūru saka – tā ir Dievu dāvana. Tradicionālās ķīniešu kultūras pamatā ir doma par cilvēka un dabas harmoniju, un tai ir bijusi milzīga ietekme uz dažādiem cilvēces kultūras aspektiem, ieskaitot ētiku, vērtību kritērijus un estētikas izjūtu. Izteiciena „cilvēka un dabas harmonija ” jēga ir ļoti dziļa un tajā ietvertas arī leģendas par to, kā Paņgu radīja Visumu, kā Ņuiva radīja cilvēku no māla, un ka Saņhuan (1) valda pār pasauli. Cilvēku un Dievu līdzāspastāvēšana, cieņa pret debesīm un Dievu pielūgsme ir jēdzieni, kas sakņojas senās Ķīnas kultūrā.

Pēc Dzeltenā Imperatora piedzimšanas sākās 5000 gadus ilgā, Dievu iedvesmotā kultūra un 5000 gadus ilgās Ķīnas civilizācijas slava.

Senajos manuskriptos rakstīts, ka Dzeltenais Imperators veiksmīgi nogāja Diženo Ceļu, un iespaidīgā ainā, savas tautas acu priekšā pārvērtās par Dievu. Dievi radīja cilvēku, un cilvēkam ir tikusi dota lieliska iespēja pilnveidojoties kļūt par Dievu.

Sevis pilnveidošanas kultūrai ir sena vēsture. Pavasaru un Rudeņu periodā (aptuveni 520. g. p.m.ē.) Laodzi uzrakstīja „Lielo grāmatu par tikumu un ceļu”, kura sastāv no 5 tūkstošiem vārdu, un izskaidro Diženā Ceļa atrašanas noslēpumus, ļauj pareizi izprast dzīvību, cilvēka ķermeni, Visumu. Grāmatā ietverta koncepcija par to, ka cilvēks ir nācis no Debesīm un dodas atpakaļ uz Debesīm.

Nedaudz vēlāk, apmēram tajā pašā laika periodā, Konfūcijs mācīja žēlsirdības, taisnīguma, etiķetes, uzticības, gudrības un drosmes principus, kas veido ētiskas attiecības starp cilvēkiem un sabiedrību. Vēlāk, kad Ķīnā ienāca un iesakņojās budisms, budisma pilnveidošanās prakse kļuva plaši izplatīta.

Tanu dinastija bija Ķīnas civilizācijas augstākā virsotne. Tanu dinastija uzplauka konfūcisma, budisma un Daoisma zelta laikmetā. Visas trīs filozofiskās skolas noteica cilvēku domāšanu un uzvedību, ieplūstot visos sabiedrības dzīves aspektos un ļaujot cilvēkiem saglabāt augstus morāles standartus. Tādēļ gadsimtiem ilgi Tanu dinastija tika uzskatīta par diženāko un slavenāko dinastiju pasaulē.

Tanu dinastijas Imperators Taidzuns cienīja ne tikai konfuciānismu, bet atbalstīja arī daoismu un budismu. Cilvēki pielūdza Dievus un Debesis un cienīja tikumību. Šo ortodoksālo ticību iespaidā, cilvēki spēja saglabāt savu labestīgo un tīro dabu.

Konfūcisms, daoisms un budisms ir ne tikai trīs lielākās ortodoksālās sistēmas, bet ir arī ķīniešu tradicionālās kultūras kodols. Lai gan katra dinastija beidzās ar pagrimumu, šīs bagātās un dzīvotspējīgās kultūras esence ir tikusi pārmantota caur daudziem gadsimtiem.

Pilnveidošanās ir Dievu iedvesmotās Ķīnas kultūras būtība

Daoisms un Budisms ir filozofijas skolas, kas vada cilvēkus viņu ceļā uz dievišķās būtības
pilnveidošanu. Bodhidharma meditējot nosēdēja ar seju pret sienu deviņus gadus. Uz sienas, pret kuru viņš sēdēja, parādījās viņa attēls. Mūkam Dzjigunam no Dienvidu Sunu dinastijas piemita maģiskas spējas. Ir daudzi slaveni nostāsti par to, kā viņš izmantojot brīnumspējas, atalgoja par tikumību un sodīja par netikumiem.

Pilnveidošanās nav līdzeklis, kuru dzīvē vīlušies cilvēki var izmatot, meklējot palīdzību vai glābiņu. Pat dažādu dinastiju imperatori, kuri baudīja visus iespējamos pasaulīgos labumus, ilgojās pēc Diženā Ceļa un praktizēja pilnveidošanos. 120 gadu vecumā Dzeltenais Imperators sasniedza Dao un drakona mugurā pacēlās debesīs. Tanu dinastijas imperators Taidzuns sūtīja mūku Sjuaņdzanu uz Indiju, lai tas atvestu budisma Svētos Rakstus, bet pēc tam veicināja budisma izplatīšanos Ķīnā. Cjinu dinastijas laikā imperators Šuņdži nolēma kļūt par budistu mūku. Arī citi imperatori cienīja Budas un pielūdza debesis.

Faluņ Dafa ir ortodoksāls un taisns pilnveidošanās ceļš

Pilnveidošanās kultūra Ķīnā pastāv jau tūkstošiem gadu un šajā laikā ir izpaudušās visdažādākās pārdabiskās parādības un radušās dažādas teorijas un pilnveidošanās metodes.

Taču jautājuma būtība – kas patiesībā ir pilnveidošanās, kāds ir tās mērķis, kā paaugstināties un kādi ir pārdabisko spēju parādīšanās iemesli, lielākajai daļai cilvēku joprojām paliek mīkla.

Skolotājs Li Hundži iepazīstināja sabiedrību ar Faluņ Dafa laikā, kad lielākā daļa pasaules bija aizmirsusi par pilnveidošanos. Viņš pastāstīja par universālo Visuma principu „Īstenība Labestība Pacietība” un atklāja mūžsenu noslēpumu par to, kāpēc daudzi no tiem, kuri praktizē tūkstošiem gadu, nespēj sasniegt Pilnību.

Faluņ Dafa ir augsta līmeņa pilnveidošanās prakse Budas sistēmā, ar kuru sabiedrība pirmo reizi tika iepazīstināta 1992. gada maijā. Sekojot Visuma augstākajam principam „Īstenība Labestība Pacietība” un saskaņā ar Visuma evolūcijas principiem, desmitiem miljonu praktizētāju pierādīja, ka Faluņ Dafa ir lieliska pilnveidošanās metode. Palīdzot tiem, kas patiesi pilnveidojas, pacelties augstākā līmenī, Faluņ Dafa prakse kopumā ir palīdzējusi stabilizēt sabiedrību, uzlabot cilvēku veselību un tikumību.

Pilnveidošanās Faluņ Dafa praksē norit saskaņā ar „Īstenības Labestības Pacietības” principu un ir vērsta tieši uz cilvēka sirdi, uz dvēseles un morālo īpašību jeb Sjiņsin pilnveidošanu. Paaugstinoties Sjiņsjin, paaugstinās arī Gun enerģija, un fiziskajā ķermenī notiek būtiskas izmaiņas.

Faluņ Dafa praksē ir iekļauta arī ķermeņa pilnveidošana, ko iespējams īstenot, izpildot piecus īpašus vingrojumus. Šī visaptverošā dvēseles un ķermeņa pilnveidošanas sistēma prasa gan dvēseles pilnveidošanu, gan fizisko vingrinājumu izpildīšanu, taču galvenais uzsvars tiek likts uz dvēseles pilnveidošanu.

Grāmatā „Faluņ Dafa Dižais pilnības sasniegšanas ceļš” Skolotājs Li saka:

„Ja cilvēks nepilnveidos savu Sjiņsjin, bet tikai izpildīs vingrinājumus, viņa Gun nepieaugs. Cilvēks, kurš tikai pilnveido savu Sjiņsjin un neizpilda Dižā pilnības sasniegšanas ceļa vingrojumus, ievēros, ka tiek aizkavēta viņa Gun spēka izaugsme un viņa paša ķermenis (Beņti) palicis nemainīgs.”

„Budas Likuma Faluņ pilnveidošanās prakses centrs ir Faluņ. Likuma Rats (Faluņ) ir rotējošs, apveltīts ar prāta spējām un sastāv no augsti enerģētiskas matērijas. Faluņ, kuru es ievietoju praktizētāju vēdera lejasdaļā, rotē nepārtraukti, divdesmit četras stundas diennaktī. (Īsteni praktizētāji var iegūt Faluņ, lasot manas grāmatas, skatoties manu lekciju videoierakstus, klausoties manu lekciju audioierakstus vai mācoties kopā ar Dafa skolniekiem.) Faluņ automātiski palīdz praktizētājiem pilnveidoties. Tas nozīmē, ka, lai gan praktizētāji ik mirkli neizpilda vingrinājumus, Faluņ viņus visu laiku pilnveido. No visiem pilnveidošanās ceļiem, kuri šodien izplatīti pasaulē, šis ir vienīgais, kurš spēj sasniegt efektu, kad “Likums attīra un pilnveido praktizētāju”.

Skolotājs Li saka:

„Rotējošajam Faluņ piemīt tā pati daba, kas Visumam, tas ir Visums miniatūrā. Likuma Rats Budas sistēmā, jiņ un jan Dao sistēmā un it viss Desmit virzienu pasaulē atspoguļots Faluņ. Griežoties uz iekšpusi (pulksteņa rādītāja virzienā), Faluņ sniedz glābiņu pašam praktizētājam, tas absorbē lielu daudzumu Visuma enerģijas un pārvērš to par Gun. Griežoties uz ārpusi (pretēji pulksteņa rādītāja virzienam), Faluņ sniedz glābiņu citiem, tas atbrīvo enerģiju, kura spēj glābt jebkuru radību un izlabot visus nepareizos stāvokļus; iegūst visi, kas atrodas praktizētāja tuvumā.

Faluņ Dafa dod iespēju praktizētājiem saplūst ar visaugstāko Visuma īpašību „Džeņ Šaņ Žeņ”. Tas pamatā atšķiras no visām citām praksēm...

„Faluņ Dafa ir ortodoksāls Likums. Cilvēka taisna prāta domas ir pārākas par visu ļauno, un tas tiek panākts, ja praktizētājs pilnveidojoties saglabā savu Sjiņsjin, atmet pieķeršanās un atsakās no jebkādām nelāgām tieksmēm, kā tas norādīts Dafa. Visi ļaunie dēmoni būs nobijušies, neviens neuzdrīkstēsies iejaukties tavā pilnveidošanā, lai traucētu vai radītu nekārtības.” (Faluņ Dafa Dižais pilnības sasniegšanas ceļš)

Ķīnas komunistiskā partija vajā Faluņ Dafa jau daudzus gadus. Neskatoties uz to, prakse ir plaši izplatījusies visā pasaulē. Tā atklāj cilvēces izcelsmi un tās vēstures patieso būtību. Tā iemieso sevī it visu un satur dziļus principus, kuriem praktizētāji seko.

(Turpinājums sekos)

Paskaidrojumi:
1. Saņhuaņ – senajā Ķīnas mitoloģijā trīs mītiski valdnieki (Debesis, Zeme, Cilvēks).


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/3/133767p.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.