Tiem, kas vajā Faluņgun, tiks liegta ieceļošana Taivānā

Ķīnas republikas Taivānā Likumdevēju palātas Ārlietu un Nacionālās aizsardzības komiteja 2019. gada 2. oktobrī aicināja Nacionālo drošības padomi, Valsts imigrācijas lietu pārvaldi un citas valdības struktūras ziņot un atbildēt uz jautājumiem par dažiem grozījumiem, kas tiek izstrādāti "Likumā par nacionālo izlūkošanas darbu".

Atbildot uz Taivānas Likumdevēju palātas locekļa Van Tiņ-jui jautājumu, Imigrācijas pārvaldes nodaļas vadītājs atbildēja, ka tiem, kas bijuši iesaistīti Faluņgun vajāšanā vai ir pārkāpuši likumu, tagad tiks liegta ieceļošana Taivānā.

Taivānas Likumdevēju palātas loceklis Van Tiņ-jui (pa kreisi).

Valsts Imigrācijas pārvaldes Ieceļošanas un izceļošanas lietu nodaļas vadītājs Ge Guanvejs sacīja: "Ķīnas amatpersonām tiks liegta ieceļošana Taivānā, ja tās bijušas iesaistītas Faluņgun vajāšanā vai ir pārkāpušas Taivānas likumus."

Taivānas Likumdevēju palātas loceklis: "Valdības deklarācija ir svarīgs paziņojums"

Intervijā Van Tiņ-jui teica, ka Imigrācijas pārvalde ir skaidri norādījusi, ka, neatkarīgi no tā, vai tās ir komunistiskās partijas amatpersonas vai viesi no Ķīnas, kas vēlas iebraukt Taivānā ar mērķi studēt vai ceļot, ja viņi ir pārkāpuši Taivānas likumus, piemēram, ja viņi ir bijuši iesaistīti Faluņgun vajāšanā, uzbrukuši demokrātijai Taivānā vai kā citādi grāvuši Taivānas sabiedrību, imigrācijas pārvalde pēc kopīgas lietas pārskatīšanas parasti liedz viņiem atkārtoti ieceļot Taivānā.

Van Tiņ-jui uzsvēra, ka tas ir ļoti svarīgs paziņojums, un agrāk neviens Taivānas valdības departaments to nav pieminējis. Viņš sacīja, ka Taivānas valdība gaida ierodamies Taivānā cilvēkus no visas pasaules, taču neļaus komunistiskajam režīmam izmantot Taivānas demokrātisko sistēmu, lai vajātu tos, kuri jau tiek vajāti Ķīnā. Vana kungs precizēja: "Taivāna ir ļoti nozīmīga demokrātija Āzijā. Mums ir jāpilda mūsu pienākums aizsargāt cilvēkus, aizsargāt demokrātiju un brīvību."

Akadēmiķis no kontinetālās Ķīnas: "Likumdevēju rīcība ir ļoti savlaicīga"

Lai Djzaņpins, maģistrs starptautisko tiesību zinātnēs no Ķīnas Politisko zinātņu un tiesību universitātes uzskata, ka Taivānas Imigrācijas pārvaldes rīcība ir ļoti savlaicīga.

Viņš sacīja: "Ikvienam ir jāievēro citu cilvēku pamattiesības un brīvība, ieskaitot reliģijas brīvību. Ja kādam, kurš vajā reliģiskos sekotājus, Taivānas valdība liedz iebraukt Taivānā, es domāju, ka tas attiecas uz tās suverenitāti un atbilst mūsdienu pasaules tendencēm. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir ļoti savlaicīgs un lielisks likums."

Taivāna: Faluņgun praktizētājs iesniedz vajātāju sarakstu "Kontinentālās Ķīnas lietu padomei"

Faluņgun cilvēktiesību juridiskās grupas pārstāve Terēza Ču 4. oktobrī sacīja: "Mēs atbalstām Taivānas valdības lēmumu neļaut iebraukt valstī tiem, kas reģistrēti kā Faluņgun praktizētāju vajātāji Ķīnā." Viņa sacīja, ka šā gada 4. jūnijā iesniedza "Kontinentālās Ķīnas lietu padomei" Faluņgun vajātāju sarakstu ar vairāk nekā 100 000 cilvēku vārdiem, ko savākusi "Pasaules organizācija Faluņgun vajāšanas izmeklēšanai" (WOIPFG). Viņa pauda cerību, ka Taivānas valdība liegs ikvienam sarakstā iekļautajam cilvēkam iebraukt valstī, ieskaitot cilvēktiesību pārkāpējus. Viņi netiek gaidīti Taivānas demokrātiskajā sistēmā.

Amerikas Savienotās Valstis: Faluņgun praktizētājs iesniedz vajātāju sarakstu ASV valdībai

Komunistiskā režīma 20 gadus ilgā Faluņgun praktizētāju vajāšana ir piesaistījusi starptautisku uzmanību. Daudzas pasaules valstis ir veikušas pasākumus, lai ierobežotu šādus cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā. Kāda ASV amatpersona praktizētājiem Amerikā pastāstīja, ka viņi var iesniegt valdībai vajātāju sarakstu. Tagad, lai saņemtu vīzu, prasības būs daudz stingrākas un viņi var neizsniegt vīzas cilvēktiesību pārkāpējiem un tiem, kas vajā cilvēkus, viņu reliģiskās ticības dēļ. Tas attiecas gan uz imigrācijas vīzām, gan neimigrācijas vīzām. Vīzu turētājiem, ieskaitot tos, kuriem jau ir piešķirts likumīga pastāvīgā iedzīvotāja statuss (zaļā karte), var liegt ieceļot.

Nesen iesniegtajā pārkāpēju sarakstā iekļauto personu vidū ir Ķīnas Propagandas departamenta, Politisko un juridisko lietu komitejas un "ofisa 610" vadītāji, kā arī ārsti, kas bijuši iesaistīti orgānu piespiedu izņemšanā, tiesneši, cietumu un darba nometņu darbinieki. Viņu iesaistīšanās vajāšanā ir izpaudusies kā vajāšanu politikas noteikšana, instruēšana un rīkojumu izpilde.


Avots: Those Who Persecute Falun Gong Will Be Denied Entry Into Taiwan

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.