Taivāna aizliedz iebraukt valstī Ķīnas amatpersonām, kas iesaistītas Faluņgun vajāšanā

Nesen Taivānas varas iestādes aizliegušas iebraukt valstī vismaz trim Ķīnas amatpersonām, kas bijušas iesaistītas Faluņgun garīgās prakses, kura Ķīnā nelikumīgi aizliegta, vajāšanā. Valstī tika aizliegts iebraukta arī delegātiem, kas pavadīja šīs amatpersonas.

Kopš 2011. gada Taivānas Likumdevēju palāta un 16 apgabali un pilsētas atbalsta priekšlikumu nesveikt, neuzaicināt un neuzņemt Ķīnas amatpersonas, kas iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos. Attēlā redzami šajā iniciatīvā iesaistītie Taivānas Likumdevēju palātas locekļi (augšā pa kreisi), Jaunās Taipejas pilsētas padomes locekļi (augšā pa labi), Taidžunas pilsētas padomes locekļi (lejā pa kreisi) un Gaosjunas pilsētas padomes pārstāvji.

Cilvēktiesības ir augstākā vērtība

Kontinentālo lietu padomes priekšsēdētāja vietnieks Čiu Čui-Čens apstiprināja, ka padome ir ierobežojusi iebraukšanu valstī cilvēktiesību pārkāpējiem no Ķīnas. Ķīnas amatpersonām nekavējoties tiek aizliegts iebraukt valstī, ja atklājas, ka šie cilvēki bijuši iesaistīti Faluņgun praktizētāju vajāšanā un ir darbojušies “ofisā 610” (nelikumīga partijas organizācija, kas kontrolē Faluņgun vajāšanu). No Čiu kunga teiktā izriet, ka šāds ierobežojums ieviests, lai pasvītrotu un īstenotu Taivānas politiku – cienīt un aizsargāt cilvēktiesības.

Čiu kungs uzsvēra, ka turēt godā cilvēktiesības ir augstākā no visām vērtībām, un vēlreiz atgādināja, ka Taivānā negaida tos, kas rupji pārkāpj cilvēktiesības.

Amatpersona atzīmēja, ka Taivānas Faluņ Dafa asociācija ir iesniegusi valdībai sarakstu ar to cilvēku vārdiem, kas aktīvi piedalījušies Faluņgun vajāšanā. Cilvēktiesību pārkāpēju sarakstus iesniegušas arī citas nevalstiskās organizācijas.

Starptautiskais boikots cilvēktiesību pārkāpējiem

Likumdevēja Čeņ Tin-Fei atzīmēja, ka cilvēktiesības Taivānā tiek uzskatītas par svarīgu pamatvērtību. Viņa uzskata, ka valdībai vajadzētu veikt vēl detalizētāku izmeklēšanu saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, lai būtu droši par to, ka nevienam cilvēktiesību pārkāpējam netiks ļauts iebraukt Taivānā.

Likumdevējs Čan Li-Šan atzīmēja, ka cilvēktiesību aizsardzībai ir jārada vajadzīgā atmosfēra. Savukārt, likumdevējs Hsu Jun-Miņ sacīja, ka tā jau ir starptautiska ieraža – aizliegt iebraukt valstī tiem, kas iekļauti cilvēktiesību pārkāpēju sarakstos, un atzīmēja, ka šāda rīcība uzsvērs to, cik svarīgu nozīmi Taivāna piešķir cilvēktiesībām.

Kopš 2011. gada Taivānas Likumdevēju palāta, 16 apgabali un pilsētas atbalsta priekšlikumu nesveikt, neuzaicināt un neuzņemt Ķīnas amatpersonas, kas iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos.

Situācijas vēsture

Faluņgun, zināms arī kā Faluņ Dafa, ir tradicionāla dvēseles un ķermeņa pilnveidošanas prakse, kas nāk no Ķīnas. Prakse ietver sevī lēnas, plūstošas vingrojumu kustības un meditāciju. Vingrojumus ir viegli iemācīties un patīkami praktizēt, turklāt prakses apmācība ir bezmaksas. Prakses principi balstīti uz “Īstenību Labestību Pacietību”. Ķīnā prakse sāka izplatīties 1992. gadā, tā ātri vien izplatījās visā valstī un pēc tam arī ārpus tās robežām. Ir nenoliedzama tās labvēlīgā ietekme uz cilvēka fizisko veselību, garīgo labklājību un morāli, nemaz nerunājot par tās pozitīvo ietekmi uz sabiedrību kopumā. Faluņgun praktizē vairāk nekā 100 miljoni cilvēku vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Galvenās Faluņgun grāmatas ir pieejamas vairāk nekā 30 valodās.

1999. gada 20. jūlijā Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) uzsāka nežēlīgu Faluņgun vajāšanu. Kopš vajāšanu sākuma Faluņgun praktizētāji visā pasaulē, cenšoties apturēt vajāšanas, nemitīgi stāsta patiesību par Faluņ Dafa un atmasko ĶKP noziegumus.

Avots: Taiwan Denies Entry to Chinese Officials Involved in Persecuting Falun Gong


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.