Faluņgun pārstāvis ASV Kongresa brīfingā pievērš uzmanību jautājumam par vajāšanu Ķīnā

2018. gada 11. oktobrī "ASV Kongresa Starptautiskās reliģijas brīvības grupa"(Congressional International Religious Freedom (IRF) Caucus) un nevalstiskā organizācija "Starptautiskās reliģijas brīvības apaļais galds" (IRF Roundtable) kongresā rīkoja informatīvu sanāksmi par reliģijas brīvību Ķīnā. Faluņgun pārstāvis Erpins Džans bija uzaicināts sniegt klātesošajiem jaunāko informāciju par Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) vajāšanu attiecībā uz Faluņgun meditācijas praksi Ķīnā.

Džans sacīja: "2018. gada 20. jūlijā apritēja 19. gadadiena, kopš Pekina iniciēja sistemātisku un vardarbīgu Faluņgun praktizētāju apspiešanas kampaņu. Kopš 1999. gada Ķīnas komunistiskās partijas aparāts visos sabiedrības līmeņos tika mobilizēts pret aptuveni 70 – 100 miljoniem Ķīnas iedzīvotāju, kuri praktizē Faluņgun."

Faluņgun pārstāvis Erpins Džans.
"Starptautiskās reliģijas brīvības grupas" un "Starptautiskās reliģijas brīvības apaļā galda" brīfings par reliģisko brīvību Ķīnā. 2018. gada 11. oktobris.

Džans teica: "Uz 2018. gada 11. oktobri tikuši dokumentēti un apstiprināti 4 236 nāves gadījumi, ko izraisījusi spīdzināšana un cietsirdīga izturēšanās. Sakarā ar cenzūru Ķīnā un grūtībām, kas saistītas ar valdības amatpersonu pastrādāto noziegumu izmeklēšanu, domājams, ka faktiskais nāves gadījumu skaits ir daudz lielāks."

Valsts sankcionēta orgānu izņemšana Faluņgun praktizētājiem

Ķīnā veikto orgānu izņemšanas noziegumu izmeklēšanas centra (www.chinaorganharvest.org) jaunākajā ziņojumā norādīts, ka Ķīnā joprojām turpinās plaša mēroga spekulācija ar dzīvībai svarīgiem orgāniem, kas piespiedu kārtā izņemti pārliecības dēļ ieslodzītajiem (kuri šajā procesā tiek nogalināti), un to pārrauga valdības augstākie līmeņi.

"Kopš 2006. gada, kad pirmo reizi tika ziņots par šo orgānu piespiedu izņemšanu Ķīnā, ASV Kongress un Eiropas Parlaments ir rīkojuši vairākas uzklausīšanas par šo tēmu un aicinājuši medicīnas un tiesību ekspertus liecināt par šā nozieguma esamību. Ņemot vērā pārliecinošos pierādījumus, ASV Kongress un Eiropas Parlaments ir pieņēmuši rezolūcijas un priekšlikumus, kuros nosoda orgānu piespiedu izņemšanu Ķīnā. Mēs ceram, ka Kongress un mūsu izpildvara turpinās pētīt šo Ķīnā piekopto praksi un darīs visu nepieciešamo, lai apturētu šo noziegumu pret cilvēci."

Vajāšana nav mazinājusies

Džans teica, ka, neraugoties uz izmaiņām Ķīnas vadībā, Faluņgun vajāšana nav mazinājusies.

Viņš norādīja: "Patvaļīgas aizturēšanas joprojām turpinās. Tā kā 2013. gadā Ķīnas darba nometņu sistēma tika oficiāli atcelta, daudziem no viņiem tagad ir nelikumīgi piespriests cietumsods vai arī viņi tiek turēti neoficiālajos "melnajos cietumos". 2018. gada martā 65 cilvēkiem par Faluņgun praktizēšanu tika nelikumīgi piespriests līdz 10 gadiem ilgs cietumsods. 2018. gada aprīlī 60 cilvēki tika notiesāti uz laiku līdz pat 14 gadiem, savukārt 377 Faluņgun praktizētāji tika apcietināti, un vecākais cietušais ir 81 gadu vecs."

Džans arī piebilda, ka Ķīnas komunistiskās partijas uzbrukums Faluņgun praktizētājiem ir jūtams visos sabiedrības aspektos un rada milzīgu spiedienu uz visu nāciju.

"Tikai par to vien, ka esat Faluņgun praktizētājs, jūs var atlaist no darba, izslēgt no skolas, lauzt ar jums īres līgumu un pat vēl ļaunāk. Turklāt valdības ierēdņi un viņu kontrolē esošie cilvēki bieži vien spēj ietekmēt Faluņgun praktizētājiem dārgu cilvēku iztiku un dzīvi," teica Džans.

Aicina ASV valdību palīdzēt represiju upuriem Ķīnā

Džans aicināja ASV valdību palīdzēt izbeigt reliģisko vajāšanu un cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā.

Tāpat viņš ierosināja ASV valdībai plašāk piemērot Magņitska likumu, lai sodītu konkrētas amatpersonas un iestādes, par kurām zināms, ka tās piedalījušās vai ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem attiecībā uz Faluņgun praktizētājiem un citām grupām.

Džans arī mudināja ASV amatpersonas, tiekoties ar vadošajiem Ķīnas līderiem, aktualizēt Faluņgun jautājumu un publiski nosodīt vajāšanu, it īpaši orgānu izņemšanas zvērības.

"Starptautiskais spiediens ne vienu reizi vien nesis nozīmīgas pārmaiņas upuriem Ķīnā," sacīja Džans.

Kongresa "Starptautiskās reliģijas brīvības grupa" katru mēnesi Kapitolija kalnā rīko informatīvu sanāksmi, lai informētu Kongresa dalībniekus par reliģiskās brīvības pārkāpumiem visā pasaulē un to, kā tas ir saistīts ar ASV ārpolitiku.


Avots: Falun Gong Spokesperson Highlights Persecution in China at Congressional Briefing

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.