Viedokļi

 • Ķīna noliedz, ka tai ir orgānu transplantāciju statistika par laika posmu no 2000. līdz 2005. gadam

  2008. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojumā Asma Jahangira, ANO Īpašā ziņotāja par reliģijas un ticības brīvību, un Manfreds Novaks, ANO Īpašais ziņotājs spīdzināšanu jautājumos, pieprasīja, lai Ķīna paskaidro dramatisko orgānu skaita pieaugumu, kas izmantoti transplantācijās no 2000. līdz 2005. gadam, un neatbilstību starp lielo transplantāciju daudzumu un samērā mazo zināmo donoru avotu skaitu. Ķīnas valdība atbildēja, ka viņiem nav statistikas par transplantāciju skaitu par laika posmu no 2000. līdz 2005. gadam.
 • Flašinga, Ņujorka: Intervija ar Izstāšanās no ĶKP palīdzības centra brīvprātīgajiem

  Ķīnas ģenerālkonsuls Ņujorkā Pen Keju ir atzinis savu aizkulišu lomu, vadot neliešu grupu, kas uzbruka Faluņgun praktizētājiem, kuri brīvprātīgi piedalījās Izstāšanās no ĶKP palīdzības centra darbā. Viena no centra darbiniecēm, Fen kundze, sacīja: “Uzbrūkot centra brīvprātīgajiem, komunistiskā partija patiesībā uzbrūk Faluņgun. 2008. gada 17. maijā, sestdienā, mēs rīkojām mītiņu, lai atbalstītu 36 miljonus cilvēkus, kuri izstājušies no ĶKP. Partija nosūtīja daudzus aģentus, lai radītu traucējumus šim pasākumam. Sākumā mēs lūdzām mirkli klusuma, lai pieminētu zemestrīces upurus, bet partijas aģenti tajā laikā rupji lamājās un ne mirkli neapklusa. Viņi arī neklausījās nevienā no runātājiem.”
 • Būt pacietīgam nenozīmē būt bailīgam

  Pēdējā laikā morāles normas ir stipri mainījušās, un cilvēka domāšana kļūst aizvien sarežģītāka. Rezultātā ir izveidojušies daudzi nepareizi priekšstati. Daži cilvēki domā, ka pacietība ir mazdūšības izpausme; ja cilvēks pagriež otru vaigu, nevis atbild uz sitienu ar sitienu, tad nevar teikt, ka viņš ir drosmīgs. Tas ir tādēļ, ka cilvēki nesaprot pacietības īsteno nozīmi. Daži cilvēki pacieš, savalda sevi, taču tajā pašā laikā jūtas neapmierināti, aizvainoti vai vienkārši baidās kaut ko uzsākt. Tā nav īsta pacietība.
 • Tradicionālās ķīniešu kultūras bojāeja un atdzimšana (3. daļa)

  Jiņ-jan princips un Pieci elementi ir tradicionālās ķīniešu kultūras kodols. Senajā Ķīnā šīs Dievu sniegtās zināšanas ietekmēja visas disciplīnas. Šāda domāšana atspoguļojās visos sabiedrības un ikdienas dzīves aspektos, no zinātnes līdz militārajām lietām, no celtniecības līdz ceļošanai, no pielūgšanas līdz zemkopībai un pat no dzimšanas līdz laulībai, un pat nāvei. Jiņ-jan princips un Pieci elementi aptvēra visu šajā pasaulē. Piemēram, cilvēka ķermenī ir pieci galvenie iekšējie orgāni, tie ir sirds, aknas, liesa, plaušas un nieres, kas attiecīgi atbilst Pieciem elementiem - ugunij, kokam, zemei, metālam un ūdenim.
 • Tradicionālās ķīniešu kultūras bojāeja un atdzimšana (2. daļa)

  Šīs cilvēku civilizācijas sākuma periodā katras tautas un valsts cilvēki ticēja Dieviem. Katrai tautai ir pieraksti vai leģendas par šīs tautas cilvēku izcelsmi. Pateicoties Dievu aizsardzībai, cilvēce ir izdzīvojusi līdz šai dienai. Cilvēki vienmēr izturējās pret Dieviem, kuri radījuši viņu dzīvības, ar godbijību un cieņu. Lai gan saskaņā ar šiem pierakstiem un leģendām, Dievi var būt diezgan dažādi, viņi ir visu zemes iedzīvotāju radītāji. Dievi ir arī izveidojuši visu tautu kultūras.
 • Tradicionālās ķīniešu kultūras bojāeja un atdzimšana (1. daļa)

  Pārdzīvojot pacēlumus, kritumus un neskaitāmas likstas, cilvēce ir nonākusi līdz mūsdienām. Cilvēces radītās kultūras ir pilnīgas un bagātas. Pēc manām domām, cilvēces kultūru pēc tās būtības, izcelsmes, izpausmes veida un ietekmes var aptuveni iedalīt divās kategorijās: kultūra, kura balstīta uz ticību Dieviem, un kultūra, kura nebalstās uz ticību Dieviem. Piemēram, tradicionālā ķīniešu kultūra un Ķīnas komunistiskās partijas kultūras būtiski atšķiras viena no otras, gan mantojuma un izpausmes veida, gan būtības un ietekmes ziņā. Tās būtiski atšķiras viena no otras gan formas, gan satura ziņā. Lai mums rastos skaidra sapratne, kas ir tradicionālā ķīniešu kultūra, aplūkosim šo divu kultūru vēsturisko izcelsmi, attīstību un izpausmes veidus.
 • Pārmaiņas bijušajā piespiedu darba nometnēs apsargā

  Es nebiju gaidījis, ka mans draugs būs tik ļoti mainījies. Viņš strādāja par apsargu piespiedu darba nometnē, kur strādāja arī viņa tēvs. Viņiem abiem „bija darīšana” ar Faluņgun praktizētājiem. Pirms dažiem gadiem viņš aizgāja no šī darba un aizbrauca strādāt uz ārzemēm. Rietumu sabiedrībā viņš satikās ar Faluņgun praktizētājiem un patiešām saprata patiesību par Faluņgun. Viņš uzzināja, ka visi praktizētāji ir labi cilvēki un ka viss, ko viņam Ķīnā stāstīja par praksi, ir vienkārši safabricējums. Viņš uzzināja, ka cilvēki praktizē Faluņgun visā pasaulē, un to visur atbalsta un slavē.
 • „Chinese Spectacular” video attīra cilvēku dvēseles: Kontinentālajā Ķīnā dzīvojošā ķīniešu skatītāja reakcija

  Es saņēmu „Chinese Spectacular” video disku. Katrs priekšnesums šajā brīnišķīgajā izrādē mani dziļi aizkustināja. Mana sirds dzīvoja līdzi notiekošajam uz skatuves – dažreiz tā bija priecīga, dažreiz bēdīga, brīžiem apcerīga un reizēm godbijības pilna. Lai arī nebija pērkoņdārdiem līdzīgās dzīvas skaņas un milzīgā, krāsainā skatuves fona, man tomēr bija stipra reakcija. Es skatījos to atkal un atkal, katru reizi izjūtot manas būtnes attīrīšanos un manas dvēseles paaugstināšanos.
 • Mans tēvs atteicās no alkoholā nogremdētas draudzības

  Mans tēvs ir cienījams, uzticams, patiess un godīgs cilvēks. Viņš bieži veic namdara darbus kaimiņu ciemata ļaudīm. Daudzi pret viņu izturas draudzīgi, jo viņam piemīt augstas morālās īpašības. Vīrs, vārdā Vans, bija labs mana tēva draugs. Reiz Vans uzaicināja tēvu pie sevis uz mājām un cienāja viņu ar labu vīnu un ēdienu. Viņi apsēdās uz gultas, kura pildīja dīvāna funkciju, un uzsāka draudzīgu sarunu.
 • „The Epoch Times”: Ķīniešu izcelsmes amerikāniete: „Tas ir satriecoši. Es noskatījos izrādi vakar un šodien atnācu noskatīties to vēlreiz.”

  1. februārī Ņujorkā bija auksts laiks, un visu dienu lija lietus. Taču laika apstākļi netraucēja skatītājiem apmeklēt ķīniešu Jaunajam gadam veltīto izrādi Dievišķās Mākslas kolektīva izpildījumā, kas notika „Radio City Music Hall” koncertzālē. Brīnišķīgā izrāde lika skatītājiem aizmirst slikto laiku un aukstumu. Vētrainie aplausi un atzinības saucieni skatītāju zālē kļuva arvien skaļāki un skaļāki, izrādei turpinoties tie skanēja arvien ilgāk un ilgāk, līdz visbeidzot apkārtni piepildošā, pērkona dārdiem līdzīgā bungu rīboņa noslēdza izrādi, izklīdinot tumšos mākoņus virs Manhetenas, palīdzot skatītājiem netraucēti atgriezties mājās, saglabājot prieka sajūtu pēc redzētā.
 • Kas ir morāles pamats un kas ir īsta tradicionālā ķīniešu kultūra?

  Vērtējot cilvēku morāli, godīgums ir tēma, kas atgriežas atkal un atkal, taču kādēļ tas tā ir? Tie, kas tic Dieviem un Debesīm, saka, ka Dievi redz visu un ka par labajiem darbiem tiks atmaksāts, bet par ļaunajiem būs jāsaņem sods. Pat tie, kas netic Dievam, tomēr uzskata, ka godīgums ir cilvēka iedzimta īpašība un tikums. Taču mūsdienu Ķīnā naudas pelnīšana ir kļuvusi par cilvēku uzvedības galveno virzošo spēku. Kad cilvēku rīcību neierobežo ticība augstākām būtnēm un vērtībām, viņi var domāt sekojoši: „Ja es esmu godīgs, kamēr citi tādi nav, man nāksies no tā ciest, tādēļ tā rīkoties būtu muļķīgi!” Šis godīguma un taisnīguma trūkums jau sasniedzis krīzes robežu. Strauji izzūd ķīniešu sabiedrības morāles pamati.
 • Mākslas uzvedumi, kas atspoguļo tradicionālo ķīniešu kultūru

  2008. gada Ķīniešu Jaunā gada Svētku koncerts, kuru piedāvā „New Tang Dynasty” televīzija (NTDTV), drīzumā būs redzams uz skatuves. Aptuveni 650 000 skatītājiem būs iespēja noskatīties šos priekšnesumus. NTDTV un Dievišķās mākslas trupa dod iespēju cilvēkiem visā pasaulē baudīt īstu tradicionālo ķīniešu kultūru.
 • Uzslavējot Dievišķās Mākslas trupas izrādi, ķīniešu skatītājs dalās pārdomās par to, kādēļ tā guvusi tādus panākumus

  2007. gada 28. septembrī, plkst. 22:53, Toronto Mākslas Centrā beidzās pēdējā no divām Kanādas Faluņ Dafa Asociācijas organizētājām Dievišķās Mākslas trupas izrādēm, kuras bija veltītas Rudens vidus svētkiem pēc Ķīniešu kalendāra. Divu dienu laikā izrādi noskatījās vairāk nekā 3000 cilvēku. Van Veiguana kungs, kurš pirms piecpadsmit gadiem bija ieradies Kanādā, pastāstīja reportierim, kas pēc viņa domām ir šīs izrādes veiksmes atslēga.
 • Nepraktizētājs: Kurš spēj saglabāt skaidru sirdi, ciešot ilgstošas nelaimes un grūtības?

  Nesen mūsu klasesbiedru salidojumā es satiku savu skolas biedru Li. Salīdzinot ar pārējiem, kuriem ir veiksmīga karjera un kuri ir aizņemti ar jaunu mašīnu un māju pirkšanu, Li dzīve ir bijusi smaga viņa ticības Faluņgun dēļ. 1999. gadā Li zaudēja ļoti labu darbu lielā valsts uzņēmumā Hunaņas provincē, kā arī pieklājīgu algu. 2000. gadā viņam nelikumīgi piesprieda ieslodzījumu piespiedu darba nometnē tādēļ, ka viņš neatteicās no Faluņgun prakses. Viņa sieva tajā laikā gaidīja bērnu. 2002. gadā, kad Li tika atbrīvots, viņš varēja būt kopā ar ģimeni tikai dažus mēnešus, pirms policija arestēja viņa sievu, atstājot viņu rūpēties par divgadīgu bērnu. Viņa sieva saņēma bargu spriedumu tādēļ, ka centās izskaidrot cilvēkiem patiesību par Faluņgun. Viņa joprojām atrodas cietumā.
 • Manu draudzeni atmodināja Faluņgun praktizētāju labestība

  Man ir draudzene, kuru stipri iespaidojušas modernās idejas. Viņa ir augstās domās par saviem uzskatiem un skeptiski izturas pret citiem. Es pazīstu viņu jau ilgu laiku. Manai draudzenei ir zināms, kādu labumu esmu guvusi, praktizējot Faluņgun, un, ka Ķīnas komunistiskā partija nelikumīgi vajā Faluņgun. Tomēr viņa vēl joprojām šaubījās. Katru reizi, kad es skaidroju cilvēkiem patiesību, viņai bija skeptiska sejas izteiksme. Tā tas turpinājās ilgu laiku, līdz nesen viņa negaidīti mainīja savu attieksmi. Man ļoti gribējās uzzināt šo pārmaiņu iemeslu. Lūk, ko viņa man izstāstīja...