Šveice: Uzstāšanās ANO Cilvēktiesību konferencē atmasko ĶKP psihiatrisko medikamentu ļaunprātīgu pielietošanu Faluņgun vajāšanās

2010. gada 15. marta rītā, pārstāvot Apvienoto Nāciju Asociācijas (ANA) Sandjego filiāli, Čeņ Šidžuna kungs teica runu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Cilvēktiesību padomes 13. konferencē Ženēvā. Viņš mudināja ANO Cilvēktiesību padomi rīkoties, lai apturētu Ķīnas komunistiskā režīma nepārtrauktos pārkāpumus pret Faluņgun praktizētāju ticības brīvību.

Apvienoto Nāciju Asociācijas (ANA) Sandjego filiāles pārstāvis Čeņ Šidžuna kungs saka runu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Cilvēktiesību padomes 13. konferencē Ženēvā

Čeņ kungs arī norādīja, ka Ķīnas komunistiskais režīms ir pastiprinājis savas vajāšanas pret Faluņgun praktizētājiem, injicējot praktizētājiem medikamentus, kas nodara kaitējumu viņu nervu sistēmai un grauj praktizētāju spēju domāt, palikt nelokāmiem savā pārliecībā un saglabāt skaidru apziņu. Konferences laikā Ķīnas komunistiskā režīma delegāts izdarīja vairākus mēģinājumus pārtraukt Čeņ kunga runu, taču konferences priekšsēdētājs tos noraidīja.

Ķīnas komunistiskais režīms pielieto zāles, lai iznīcinātu Faluņgun praktizētāju saprātu

ANO Cilvēktiesību padomes sesijas laikā Faluņgun Cilvēktiesību darba grupa (Falun Gong Human Rights Working Group) iesniedza ziņojumu ar nosaukumu „Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) pielieto psihiatriskos medikamentus, lai iznīcinātu Faluņgun praktizētāju saprātu”. Ziņojums atmasko noziegumus, ko izdarījusi ĶKP, lai iznīcinātu Faluņgun praktizētāju saprātu, pielietojot ķīmiskās vielas, kas grauj viņu centrālo nervu sistēmu. Ziņojumā apkopoti 1088 konkrēti gadījumi, kas parāda, ka pilnīgi veseli un saprātīgi Faluņgun praktizētāji ir pārcietuši spīdzināšanas, kas saistītas ar psihiatrisku medikamentu injekciju. Ziņojumā arī uzskaitītas vairāk nekā 200 slimnīcas, kas bija iesaistītas šajos vajāšanu gadījumos.

Čeņ kungs intervijā sacīja: „Pēdējo 11 gadu laikā ĶKP ir pielietojusi visa veida spīdzināšanas metodes, lai izdarītu rupjus pārkāpumus un slikti izturoties pret Faluņgun praktizētājiem, cenšoties piespiest viņus atteikties no savas ticības. Dažu ANO Īpašo ziņotāju atskaitēs ir dokumentēts liels skaits šādu lietu, kuras ANO ir oficiāli pārbaudījusi.”

„ĶKP režīma vajāšanas pret Faluņgun praktizētājiem turpinās 11 gadus. Vajājot Faluņgun praktizētājus, ĶKP ir pielietojusi visļaunākās spīdzināšanas metodes, bet tai nav izdevies piespiest šos praktizētājus padoties. Šādos apstākļos ĶKP ir sākusi pielietot medikamentus, lai nodarītu kaitējumu praktizētāju centrālajai nervu sistēmai un sagrautu viņu spēju saglabāt savas domas un apziņu. Saskaņā ar informāciju, ko esam saņēmuši, vairāk nekā 100 praktizētāji, kurus piespieda dzert šīs zāles, ir kļuvuši par invalīdiem, tikuši ievainoti vai pat miruši. Tie ir tikai gadījumi, kas tikuši reģistrēti un par kuriem bija iespējams nosūtīt informāciju ārpus Ķīnas, izmantojot dažādus kanālus. Faktiskā situācija ir daudz smagāka, nekā atklāts šajos gadījums."

Džan Dzjaņa kungs, kuram 1989. gada 4. jūnija slaktiņā Tiaņaņmeņ laukumā tika sašauta kāja, klausījās Čeņ kunga runu ANO konferenču zālē. Viņš sacīja: „Ķīnas komunistiskais režīms apspiež un arestē daudzus sirdsapziņas gūstekņus, kā, piemēram, petīciju iesniedzējus, cilvēktiesību advokātus, demokrātijas aktīvistus un Faluņgun praktizētājus, un piespiedu kārtā ievieto viņus psihiatriskajās slimnīcās. ĶKP mērķis ir iznīcināt viņus fiziski, sakaut viņus garīgi un sagraut viņu reputāciju. Viņi pārvērš cilvēkus, kuri paliek uzticīgi savai sirdsapziņai, par pacientiem ar psihiskām problēmām."

ĶKP delegātam neizdodas pārtraukt Čeņ Šidžuna kunga runu

15. martā, rīta sesijas laikā, ĶKP delegāts mēģināja pārtraukt Čeņ Šidžuna kunga runu ar iebildumu, ka Čeņ kungs nav ANA loceklis, tajā pašā laikā aicinot konferences priekšsēdētāju, Aleksu Van Meuvena kungu, Beļģijas vēstnieku ANO, uzdot sekretariātam to pārbaudīt. Pēc pārbaudes sekretariāts ziņoja priekšsēdētājam, ka ANA ir nevalstiska organizācija un ka Čeņ Šidžuna kungs ir asociācijas Sandjego filiāles loceklis.

Pēc tam, kad Meuvena kungs paziņoja pārbaudes rezultātus un lūdza Čeņ kungu teikt savu runu, ĶKP delegāts turpināja apšaubīt sekretariāta pārbaudes procedūru un materiālus, kurus viņi izpētīja, apgalvojot, ka Čeņ kunga runa neatbilst konferences tēmai, un sūdzoties par to, ka ANO veiktā nevalstisko organizāciju pārstāvju identitātes pārbaude nav bijusi pietiekami stingra. Viņš mēģināja izmantojot arī citus ieganstus, lai mēģinātu apturēt Čeņ kunga runu, taču priekšsēdētājs Meuvena kungs noraidīja šīs nesaprātīgās prasības. ĶKP delegāts musināja arī ANO Augstākā komisāra bēgļu lietās Kubas pārstāvi atbalstīt viņa nepamatotās prasības un centienus iespaidot priekšsēdētāju. Šajā bezizejas situācijā savu vārdu teica ASV delegāts un norādīja, ka ĶKP delegāta mēģinājums pārtraukt Čeņ kunga runu ir nesaprātīgs un nepamatots un arī izšķiež visu klātesošo cilvēku laiku.

ĶKP delegāts vairākas reizes mēģināja apturēt Čeņ kunga runu, un ASV delegāts arī divreiz lūdza priekšsēdētāju ļaut Čeņ kungam uzstāties. ĶKP delegāta iejaukšanās dēļ Čeņ kunga runa tika atlikta uz vairāk nekā stundu, taču tas piesaistīja daudzu valstu delegātu un cilvēktiesību organizāciju uzmanību. Kad Čeņ kungam beidzot izdevās teikt savu runu, visā konferenču zālē valdīja klusums, un katrs viņa teiktās runas vārds aizkustināja cilvēku sirdis. Faluņgun jautājums atkal izskanēja uz pasaules skatuves, ļaujot valdībām un dažādu valstu iedzīvotājiem gūt zināmu sapratni par katastrofu, kas notiek Ķīnā. Daudzi cilvēki pēc viņa uzstāšanās lūdza Čeņ kunga runas tekstu.

Konferences dalībnieks lūdz Čeņ Šidžuna kunga (vidū) runas tekstu. Deivids Litmana kungs (pa labi)

Deivids Litmana kungs ir Pasaules izglītības asociācijas (Association for World Education) pārstāvis ANO. Viņš bija neapmierināts ar Ķīnas delegāta iejaukšanos Čeņ kunga runā. Viņš sacīja, ka visām nevalstiskajām organizācijām, ja tās ir pārbaudītas un apstiprinātas, ir jābūt iespējai brīvi izteikties. Nevienam citam delegātam nevajadzētu tās apšaubīt. Čeņ kunga runa bija ļoti svarīga. Viņam ir jāļauj teikt savu runu. Ķīnas delegātam un ANO tagad vajadzētu izskatīt šo cilvēktiesību pārkāpumu jautājumu.

16. martā Faluņgun Cilvēktiesību darba grupa rīkoja preses konferenci pie ANO ēkas Ženēvā, laižot klajā savu ziņojumu ar nosaukumu „Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) izmanto psihiatriskus medikamentus, lai iznīcinātu Faluņgun praktizētāju saprātu”, lai informētu plašsaziņas līdzekļus, nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.

Tālāk seko Čeņ Šidžuna kunga ANO Cilvēktiesību padomes konferencē teiktās runas teksts:

Paldies Jums, prezidenta kungs, Apvienoto Nāciju Asociācija - Sandjego mudina [ANO Cilvēktiesību] padomi rīkoties, lai izbeigtu Ķīnā notiekošos Faluņgun praktizētāju ticības brīvības pārkāpumus. Mēs esam sevišķi nobažījušies par to, ka Ķīnas valdība pastiprināti izmanto nervu sistēmu graujošas ķīmiskas vielas, lai spīdzinātu Faluņgun praktizētājus. Nesenajā ziņojumā, kas iesniegts mūsu uzmanībai, ir dokumentēti vairāk nekā 1000 gadījumi, kas saistīti ar šādu kaitīgu medikamentu pielietošanu. Pašas [ANO Cilvēktiesību] Padomes Īpašo ziņotāju atskaišu daudzajos sējumos ir dokumentēti tūkstošiem Faluņgun praktizētāju nežēlīgas spīdzināšanas un nogalināšanas gadījumu, par kuriem atbildīgi ir Ķīnas varas iestāžu darbinieki.

Īpašā ziņotāja Asma Jahangira savā ikgadējā ziņojumā ir norādījusi, ka „šo apliecināto spīdzināšanas aktu nežēlība un brutalitāte ir grūti aprakstāma". Nespējot salauzt Faluņgun praktizētāju gribu ar fizisku spīdzināšanu, Ķīnas varas iestādes ir pastiprinājušas nervu sistēmu graujošu ķīmisku vielu pielietošanu, lai iznīcinātu praktizētāju spēju saglabāt savas domas un apziņu. Šīs briesmīgās saprātu nogalinošās medicīniskās spīdzināšanas rezultātā simtiem cilvēku ir sajukuši prātā, un daudzi ir nonāvēti. Sakarā ar informācijas plūsmas blokādi Ķīnā, pastāv nopietnas bažas, ka šo zvērību izplatība ir vēl plašāka.

Ziņojumā arī uzskaitītas vairāk nekā 200 slimnīcas, kas ir piedalījušās kaitīgo ķīmisko vielu pielietošanā. Turklāt profesionālie mediķi arī dod padomus un piedalās spīdzināšanās, kuras tiek veiktas aizturēšanas centros un darba nometnēs. Tas izvirza priekšplānā Ķīnā plaši izplatīto medicīnisko spīdzināšanu. Turklāt Īpašie ziņotāji Jahangiras kundze un Novaka kungs vairākkārtīgi ir pieprasījuši, lai Ķīna izskaidro apgalvojumus par orgānu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem. Tas viss izvirza jautājumu par profesionālo mediķu lomu cilvēktiesību pārkāpumos. Noslēgumā ANA-Sandjego aicina starptautisko sabiedrību atklāti nosodīt Ķīnas [varas iestāžu veikto] medicīnisko līdzekļu pielietošanu saprāta nogalināšanai. Klusēt par šādu saprāta nogalināšanu ir mūsu kolektīvās sirdsapziņas un cilvēcīguma pašnāvība.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a52613-article.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.