Hong Kong Watch līdzdibinātājs: "Mūs aprīs tumsa, ja nereaģēsim uz ĶKP cilvēktiesību pārkāpumiem"

Tiešsaistes seminārā "Ceļš uz priekšu, II daļa – Cilvēktiesību aizsardzība Ķīnā", kuru 2021. gada 14. janvārī rīkoja Makdonalda-Laurjē institūta Kanādas ideju laboratorija, valdības amatpersonas un cilvēktiesību aktīvisti no ASV, Eiropas Parlamenta, Apvienotās Karalistes, Honkongas un Kanādas dalījās domās par to, kā reaģēt uz Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) cilvēktiesību pārkāpumiem.

Vairums runātāju bija vienisprātis, ka starptautiskā sabiedrība ir atzinusi pilnīgo ārpolitikas neveiksmi centienos, ar ekonomisku interešu palīdzību, mainīt bēdīgo cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Tagad ar savu milzīgo ekonomisko un politisko spēku ĶKP ir kļuvusi par lielāko draudu pasaules mieram, drošībai un cilvēktiesībām. Vajāšanu politika, ko ĶKP īsteno savā valstī jau ir atzīta par genocīdu un noziegumu pret cilvēci. Semināra dalībnieki uzskata, ka rietumvalstīm un politiskajām partijām ir obligāti jāsadarbojas, lai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus un ĶKP radītos draudus pasaulei.

Benedikts Rodžerss, Hong Kong Watch līdzdibinātājs un izpilddirektors, Konservatīvās partijas Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja vietnieks Apvienotajā Karalistē, kā arī tiešsaistes semināra "Honkonga – ceļš uz priekšu" līdzpriekšsēdētājs, arī norādīja, ka ĶKP ir viena no galvenajām problēmām, ar kurām saskaras mūsdienu pasaule.

Hong Kong Watch līdzdibinātājs un izpilddirektors Benedikts Rodžerss.

Represīvs režīms, kura vārdiem nevar ticēt

Rodžersa kungs sāka savu runu, aprakstot situāciju Honkongā. Viņš atzīmēja, ka Honkongas brīvības, autonomijas un tiesiskuma sagraušana ir padarījusi Honkongu, kas savulaik bija viena no Āzijas atvērtākajām pilsētām, par slēgtu, represīvu teritoriju.

Viņš teica, ka ĶKP rupjais "Ķīnas un Lielbritānijas kopīgās deklarācijas" pārkāpums ir brīdinājuma signāls brīvajai pasaulei, kā arī sniedz priekšstatu par Ķīnas komunistiskās partijas patieso būtību – "tas ir režīms, kas pēdējo desmit gadu laikā ir kļuvis arvien represīvāks un kura nevienam vārdam nevar ticēt."

Pēdējo sešu mēnešu laikā, kopš drakoniskā Nacionālās drošības likuma ieviešanas Honkongā, tur gandrīz vairs nav brīvības. ĶKP vajā ne tikai protestētājus, bet arī tiesu varu, reliģijas brīvību un pilsonisko sabiedrību. Honkongā katru nedēļu tiek arestēti aktīvisti. 6. janvārī 53 demokrātiju atbalstošie likumdevēji, bijušie deputāti, kandidāti un aktīvisti tika arestēti par to, ka pagājušajā vasarā rīkoja priekšvēlēšanas, lai izvēlētos savus kandidātus. Kamēr Rodžersa kungs 11. janvārī ierakstīja vebināru, Honkongā tika veikti vēl citi aresti.

Viņš norādīja, ka Honkongā notiekošais ir "tikai daļa no nežēlīgās cilvēktiesību apspiešanas". Viņa jaunajā ziņojumā The Darkness Deepens, detalizēti aprakstīts, ka apspiešana un cilvēktiesību pārkāpumi notiek visā Ķīnā, un minoritāšu grupu vajāšana arvien biežāk tiek atzīta par genocīdu.

Rodžersa kungs arī atzīmēja, ka kristiešu vajāšanu var raksturot kā visļaunāko vajāšanu kampaņu kopš Kultūras revolūcijas laikiem. Tajā pašā laikā pastiprinās represijas pret tibetiešiem un Faluņgun praktizētājiem. Vēl ir arī orgānu piespiedu izņemšana, uzraudzības sistēmas attīstība, represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem, pilsonisko sabiedrību, žurnālistiem, informatoriem un jebkura veida citādi domājošajiem.

Būdams ziņojuma The Darkness Deepens autors, Rodžerss sacīja, ka ziņojumam "vajadzētu ieinteresēt cilvēkus neatkarīgi no tā, kādai politiskajai partijai viņi pieder. Šis nav politisks ziņojums, tas ir ziņojums par cilvēktiesībām."

Viņš teica, ka ziņojums aicina demokrātisko pasauli apvienoties un pretoties ĶKP īstenotajām "arvien pieaugošajām represijām savā valstī un agresijai ārvalstīs." Ziņojumā sniegti arī vairāki ieteikumi, aicinot uz novēlotu reakciju pret "ĶKP režīma nežēlību, necilvēcību, nedrošumu un noziegumiem."

Rodžersa kungs piebilda: "Ja mēs turpināsim samierināties un klanīties, un nerīkosimies, reaģējot uz šo cilvēktiesību traģēdiju, tumsa turpinās sabiezēt, un agri vai vēlu tā mūs aprīs."

Viņš uzskata, ka brīvajai pasaulei šajā jautājumā vajadzētu turēties kopā. Tas nebūt nenozīmē darboties pilnīgi vienādi, tā kā ir iespējams izmantot dažādas pieejas, taču "brīvajai pasaulei ir jākoordinējas un jāparāda, ka tā kopīgi aizstāv šīs vērtības".

Avots: http://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190209.html


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.