Praktizētāji no Toronto pateicas Skolotājam Li un augstu novērtē grāmatu "Džuaņ Faluņ"

Tuvojoties ķīniešu Jaunajam gadam, Faluņ Dafa praktizētāji no Toronto pulcējās uz svinībām. Daloties pieredzē par to, kā viņi ir pilnveidojušies, lasot Faluņ Dafa mācības galveno grāmatu "Džuaņ Faluņ", viņi izteica pateicību Li Hundži kungam par sabiedrības iepazīstināšanu ar šo praksi.

Faluņ Dafa praktizētāji no Toronto novēl Skolotājam Li laimīgu ķīniešu Jauno gadu.

No lasīšanas līdz iegaumēšanai no galvas

Sjui Gaofena kungs, kurš nodarbojas ar pārdošanu mediju uzņēmumā Toronto, sāka praktizēt 1998. gadā. "Pirmo reizi grāmatu "Džuaņ Faluņ" es ieraudzīju sava brāļa sievas mājā," viņš atceras. "To lasot es uzzināju, ka papildus vingrojumu veikšanai svarīgi ir arī attīrīt apziņu. Es biju liecinieks arī tam, kā man zināmie praktizētāji ir guvuši gan fiziku, gan garīgu labumu no šīs prakses."

Sjui Gaofena kungs praktizē Faluņ Dafa jau 21 gadu.

Pēc vairākiem mēnešiem Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) sāka vajāt Faluņgun praktizētājus, atstājot Sjuja kungu neizpratnē. Ar Skolotāja Li palīdzību viņš tomēr atguva pārliecību un turpināja praktizēt. Pirms trim gadiem viņš sāka iegaumēt no galvas grāmatu "Džuaņ Faluņ", cerot panākt lielāku progresu Sjiņsjin uzlabošanā.

Pēc aizbraukšanas no Ķīnas 2002. gadā Sjuja kungs lielāko daļu laika pavadīja, strādājot ziņu mediju uzņēmumos. Reizēm viņš darba vietā saskārās ar spiedienu un izjuta neapmierinātību. Kādu dienu, mācoties no galvas grāmatu "Džuaņ Faluņ", viņš ieraudzīja šādu rindkopu:

"Laicīgais cilvēks to neredz un visu laiku domā, ka viņam jānodarbojas ar to, kas tam labi padodas. Tādēļ viņš visu mūžu cīnās, un viņa dvēsele tiek pakļauta lielām ciešanām, viņš jūt bēdas, nogurumu, un viņam trūkst dvēseles līdzsvara. Viņš ēd bez apetītes, slikti guļ, jūt pilnīgu apātiju pret visu... ." (Džuaņ Faluņ, Septītā lekcija)

No šiem vārdiem Sjujs saprata, ka viņa neapmierinātību ar biznesa partneri izraisa skaudība, un vilšanās par klienta netaisnīgajām atsauksmēm arī bija saistīta ar skaudību. Viņš paskaidroja: "Cilvēks var uzskatīt sevi par spējīgu vai veiksmīgu, tomēr kamēr vien pastāvēs skaudība, praktizētājam tas būs liels šķērslis."

Tad Sjuja kungs nolēma atrisināt šo situāciju un pašos pamatos novērst šīs savas problēmas. Viņš teica: "Pēc tam es varēju ar pilnu pārliecību turpināt savu reklāmas pārdošanas darbu."

Salīdzinot sevi ar cilvēku, kāds bijis agrāk, Sjuja kungs saka, ka Faluņ Dafa attīrīja viņa prātu un ķermeni, padarot viņu veselāku un pozitīvāku. "Tāpēc esmu pateicīgs Skolotājam Li par pastāvīgo palīdzību, ko saņemu izlasot un izprotot principus, kas izklāstīti grāmatā "Džuaņ Faluņ," viņš piebilda.

Ar viņu notikušo pārmaiņu iespaidoti, Sjuja kunga vecāki, sieva un vīramāte arī sāka praktizēt. "Īpaši mani vecāki, kuri cieta no daudzām slimībām. Visas viņu problēmas pazuda, un tagad mani vecāki izskatās daudz jaunāki par saviem vienaudžiem. Tuvojoties ķīniešu Jaunajam gadam, visa mana ģimene pateicas Skolotājam Li par svētību, kuru mums devusi grāmata "Džuaņ Faluņ," viņš saka.

Projektu vadītāja: "Džuaņ Faluņ" vienmēr sniedz atbildes

Enija Čuna ieceļoja Kanādā no Honkongas pirms aptuveni 30 gadiem. Viņa sāka praktizēt Faluņ Dafa 1999. gada martā. Vairāk nekā 10 gadus viņa strādāja par projektu vadītāju farmācijas uzņēmumā. Čunas kundze sacīja, ka Faluņ Dafa mācība ir palīdzējusi viņai visu laiku.

Enija Čuna sāka praktizēt 1999. gada martā.

Viss sākās ar vīra brālēnu, kuram pirms daudziem gadiem tika diagnosticēta aknu skleroze un kurš nevarēja atrast ārstēšanās metodi. Viņa atcerējās: "Kādu dienu 1997. gadā viņš Viktorijas parkā Honkongā redzēja, kā praktizētāji izpilda Faluņ Dafa vingrojumus un sāka praktizēt. Pēc vairākiem mēnešiem veiktajā pārbaudē atklājās, ka viņa aknas ir pilnībā atveseļojušās. Šī brīnuma dēļ arī daudzi mana vīra ģimenes locekļi Toronto, kā arī daži Honkongā un Francijā sāka praktizēt."

Viens no viņiem 1998. gada beigās iedeva Čunas kundzei grāmatu "Džuaņ Faluņ", kuru viņa toreiz atlika malā. Vienu dienu 1999. gada martā, slimības dēļ, viņa nevarēja doties uz darbu un sāka lasīt grāmatu. Viņa sacīja: "Mani tā ļoti aizkustināja divu iemeslu dēļ: viens bija tas, ka grāmata sniedza atbildes uz visiem jautājumiem, kas bija mani uztraukuši pēdējos piecus gadus, un otrs bija tas, ka grāmata pārliecināja mani – cilvēku, kas vienmēr ticējis tikai zinātnei – ka tā ir patiesa gudrība."

Čunas kundzes vecākais brālis, patiešām jauks cilvēks, kuru viņa vienmēr ir apbrīnojusi, nomira no vēža 1994. gadā. Viņa nevarēja saprast, kā tik labs cilvēks var tik agri pamest šo pasauli, pārciešot tik daudz sāpju. Viņa stāstīja: "Grāmata "Džuaņ Faluņ " man izskaidroja, no kurienes rodas karma un slimības. Tādējādi tika atbildēts uz jautājumiem, kas mani mocīja piecus gadus."

Atklājusi, ka grāmata "Džuaņ Faluņ" ir ar ļoti dziļu un pilnīgu saturu, viņa nolēma kļūt par praktizētāju. Pēc vairākiem mēnešiem ĶKP sāka apspiest praksi, un daudzi ārvalstu plašsaziņas līdzekļi arī izplatīja ĶKP apmelojošo propagandu, taču Čunas kundze sacīja, ka tas viņu it nemaz nav samulsinājis.

"Esmu bijusi lieciniece tam, kā ĶKP ir maldinājusi cilvēkus jau agrāk, tāpēc es tai nekad neuzticējos. Turklāt man apkārt ir tik daudz praktizētāju, kuri ir jauki cilvēki un labi pilsoņi," viņa piebilda.

Atskatoties uz savas pilnveidošanās procesu pēdējā 21 gada laikā, Čunas kundze saka, ka ir panākusi ievērojamu progresu, atbrīvojoties no savtīguma un pieķeršanās sev. Faluņ Dafa principi viņai vienmēr ir palīdzējuši kļūt arvien labākai un labākai. Viņa paskaidroja: "Grāmata "Džuaņ Faluņ" ir ļoti palīdzējusi manis pašas pilnveidošanās ceļā, kā arī palīdzējusi stāstīt patiesību citiem, kliedējot ĶKP naida propagandu."

Būt uzmanīgai pret citiem

Vu Jaņsja kundze sāka praktizēt Faluņ Dafa 1996. gada beigās. Viņas vīrs jau bija praktizētājs. Redzot, ka vīrs daudz laika pavada lasot grāmatu, izpildot vingrojumus un palīdzot citiem cilvēkiem iepazīties ar šo praksi, Vu kundze jutās mazliet sarūgtināta.

Reiz viņai bija iespēja kopā ar vīru doties uz pieredzes apmaiņas konferenci. Dzirdot praktizētāju pieredzes par to, kā viņi ievēro "Īstenības Labestības Pacietības" principu, lai kļūtu par labākiem cilvēkiem, viņa jutās ļoti aizkustināta. Viņa atceras: "Tajā laikā es biju ĶKP biedrs un bieži apmeklēju visdažādākās sanāksmes. Bet šī vide bija citāda – lai arī neviens viņus nevēroja, viņi centās būt iejūtīgi pret citiem, kas patiešām bija pārsteidzoši."

Vu Jaņsja kundze uzzināja par Faluņ Dafa no sava vīra.

Ieinteresējusies par to, ko mācās viņas vīrs, Vu kundze arī nolēma izlasīt grāmatu. Viņu dziļi aizkustināja tas, kā Faluņ Dafa māca cilvēkam ieskatīties sevī un uzlabot domāšanu. Turklāt viņu aizkustināja Skolotāja Li vārdi:

"Neviens nespiedīs un neliks tev pilnveidoties. Pilnveidoties vai ne, tā ir tava paša darīšana. Citiem vārdiem sakot, lai kuru ceļu tu izvēlētos, lai ko tu gribētu, lai ko tu censtos iegūt, tajā visā neviens neiejauksies. Mēs tikai varam iedrošināt cilvēkus darīt labu." (Džuaņ Faluņ, Trešā lekcija)

Viņa sajuta milzīgo žēlsirdību, kas paslēpta starp šiem vārdiem. Viņa sacīja: "Es varēju to pieņemt, bet es arī zināju, ka man pilnveidošanās process nebūs viegls."

Divas reizes iegaumējusi grāmatu "Džuaņ Faluņ" no galvas, Vu kundze sacīja, ka tagad viņai ir labāka izpratne par pacietību un piedošanu, kas aprakstītas grāmatā. Viņa vēl piebilda: "Es arī sapratu to, ka mans priekšstats par to, kādam jābūt godīgam cilvēkam šajā pasaulē, atšķiras no tā, kādam jābūt praktizētājam. Praktizētājs spēj atvērt savu sirdi un būt žēlsirdīgs pret visiem cilvēkiem."

Mainīt domāšanu

Eleina sacīja, ka lēmums praktizēt Faluņ Dafa mainīja visu viņas dzīvi.

Eleina nodarbojas ar mārketingu mediju uzņēmumā Toronto, un par praktizētāju kļuva pirms 21 gada. Viņas kolēģis uzdāvināja viņai grāmatu "Džuaņ Faluņ". Viņa bija ļoti aizkustināta, izlasījusi šos vārdus:

"Teikšu tev patiesību: viss pilnveidošanās process ir nepārtraukta cilvēcisko pieķeršanos atmešana. Parasto ļaužu sabiedrībā cilvēki personīgo interešu dēļ sacenšas savā starpā, māna cits citu un kaitē cits citam. No tā visa ir jāatsakās. It īpaši jums, kas šodien mācās praksi, vēl jo vairāk ir iemesls atbrīvoties no tādām domām." (Džuaņ Faluņ, Pirmā lekcija)

Grāmatas skaidrības un lakoniskuma iespaidota, Eleina daudz iemācījās un saprata. Viņa piedzīvoja daudzus no grāmatā aprakstītajiem stāvokļiem: sākot no fiziskās veselības uzlabošanās un beidzot ar apziņas līmeņa paaugstināšanos. Lai turpmāk varētu atbilst principam "Īstenība Labestība Pacietība" viņa nolēma iemācīties grāmatu no galvas.

Šī procesa laikā viņa guva vēl lielāku izpratni par to, kā kļūt nesavtīgai un atbrīvoties no dēmoniskās dabas. Kad viņa otro reizi mēģināja iegaumēt grāmatu no galvas, iejaukšanās bija spēcīga un viņai bija grūti koncentrēties. Viņa sacīja: "Skolotājs Li man palīdzēja un tūlīt pēc tam, kad biju pabeigusi iegaumēt vēl vienu rindkopu, es jutos tā, it kā caur mākoņiem būtu uzspīdējusi saule. Mans prāts bija skaidrs un es atguvu taisnas domas un skaidrību. Pateicoties tam, es ieraudzīju traucējumu cēloni, un sapratu kā tos pārvarēt."

Ieslodzīts uz 10 gadiem par savu ticību

Faluņ Dafa praktizēšanas dēļ Fu Ļuilina kungs tika ieslodzīts uz 10 gadiem.

Fu Ļuilina kungs sāka praktizēt Faluņ Dafa 1996. gadā, un tāpēc 2001. gadā viņu ieslodzīja uz 10 gadiem. Dažus gadus pēc atbrīvošanās viņš varēja aizbraukt no Ķīnas un ierasties Kanādā.

Viņš teica: "Grāmata "Džuaņ Faluņ" palīdzēja man saprast dzīves jēgu, kā kļūt par labāku cilvēku un atgriezties pie sava pirmsākuma." Sākot praksi, viņš strādāja kādas ārzemju firmas pārdošanas nodaļā un bieži devās komandējumos. Viņš teica: "Lai arī man bija daudz iespēju gūt personisku labumu, es vienmēr to noraidīju, jo zināju, ko nozīmē būt Faluņ Dafa praktizētājam."

Ieslodzījuma laikā viņš vēlējās mācīties Faluņ Dafa principus. Kāds praktizētājs iedeva viņam Micro-SD karti ar Skolotāja Li audio lekciju ierakstiem. "Katru vakaru es ievietoju karti savā MP4 ierīcē, lai to klausītos. Dienas laikā es atsaucu atmiņā, ko biju mācījies, un mēģināju to atkārtot no galvas," viņš atcerējās.

Audio lekcijas viņam ļoti palīdzēja rīkoties atbilstoši Faluņ Dafa principiem, tostarp saglabāt apņēmību pilnveidoties, pretoties vajāšanām, piemēram, piespiedu darbam, un palīdzēt citiem. Kādu dienu viens ieslodzītais smagi saslima, bet cietuma darbinieki nedeva viņam iespēju saņemt medicīnisko palīdzību. Fu kungs pastāstīja šim ieslodzītajam patiesību par Faluņ Dafa un ieteica atkārtot vārdus: "Faluņ Dafa ir brīnišķīgs" un "Īstenība, Labestība, Pacietība ir brīnišķīgi principi."

Ieslodzītais sekoja viņa padomam. "Pēc kāda laika viņš pilnībā atveseļojās un bija ļoti pateicīgs Faluņ Dafa," stāstīja Fu kungs.

Avots: Gratitude from Toronto Practitioners to Zhuan Falun and Master Li


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.