ASV Kongresa Izpildu komisija Ķīnas jautājumos publicē ikgadējo ziņojumu

2020. gada 8. janvārī ASV Kongresa Izpildu komisija Ķīnas jautājumos (CECC) publiskoja savu 2019. gada ziņojumu, kurā teikts, ka cilvēktiesību un tiesiskā situācija Ķīnā turpina pasliktināties.

Ziņojumā minēti Minghui.org apkopotie dati par to, ka 2018. gadā vismaz 69 Faluņgun praktizētāji miruši Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) izvērsto vajāšanu rezultātā, un vismaz 931 Faluņgun praktizētājiem ticis nelikumīgi piespriests cietumsods.

Pamatojoties uz šo ziņojumu, CECC sniedza ASV Kongresam un valdībai vairākus ieteikumus likumdošanas un politikas jomā, tostarp rekomendēja piemērot sankcijas amatpersonām, kas iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos.

CECC ir ASV Kongresa komiteja, kas ir pilnvarota uzraudzīt cilvēktiesību un likuma varas ievērošanu Ķīnā. Savu ikgadējo ziņojumu tā iesniedz prezidentam un Kongresam.

Saistībā ar 16. janvārī atzīmējamo nacionālo svētku – Reliģiskās brīvības dienas – tuvošanos, CECC savā ikgadējā ziņojumā un ieteikumos atkal pievērsa uzmanību cilvēktiesību situācijai Ķīnā.

CECC līdzpriekšsēdētājs un senators Marko Rubio teica – neskatoties uz ĶKP apgalvojumu par to, ka Ķīnas iedzīvotāji bauda ticības brīvību, tas tā nav. Rubio norādīja, ka arestētie Faluņgun praktizētāji joprojām saskaras ar skarbu attieksmi, tostarp spīdzināšanu, vardarbību, toksisku preparātu ievadīšanu un miega liegumu.

CECC ziņojuma autori iesaka Amerikas Savienotajām Valstīm saukt pie atbildības atsevišķas ĶKP amatpersonas, kuras nopietni pārkāpušas cilvēktiesības, piemēram, ticības brīvību, pakļaujot tās finansiālām sankcijām vai atteikumam izsniegt vīzu. ASV valdībai būtu skaidri jānošķir "ķīnieši un kultūra" no "Ķīnas valdības un komunistiskās partijas".

ASV Valsts departaments 2019. gada 20. decembrī publicēja valsts sekretāra Maika Pompeo paziņojumu presei "Savienotās Valstis vēršas pret reliģiskās brīvības pārkāpējiem".

Saskaņā ar 1998. gada Starptautiskās reliģiskās brīvības likumu, ASV Valsts departaments ir atkārtoti iekļāvis Ķīnu un vairākas citas valstis "īpašas bažas izraisošo valstu" sarakstā par to, ka tās veikušas vai pieļāvušas sistemātiskus, nepārtrauktus un rupjus reliģiskās brīvības pārkāpumus.

ASV valdība paziņoja, ka saskaņā ar Pasaules Magņitska cilvēktiesību atbildības aktu, 68 fiziskas un juridiskas personas deviņās valstīs iekļautas šajā pārkāpēju sarakstā par korupciju un cilvēktiesību pārkāpumiem.

Par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnas valdības un ĶKP amatpersonām tika noteikti vīzu ierobežojumi. Jau 20. gadu pēc kārtas, kopš ĶKP 1999. gadā uzsāka Faluņgun vajāšanu, Ķīna tiek iekļauta "īpašas bažas izraisošo valstu" sarakstā.

Ticības brīvība ir katra cilvēka pamattiesības. Paziņojumā presei teikts: "Neviena valsts, organizācija vai indivīds nedrīkst nesodīti vajāt ticīgus cilvēkus." "Reliģiskās brīvības aizsardzība ir Trampa administrācijas ārpolitikas galvenā prioritāte."

2019. gada beigās ASV prezidents Tramps pasludināja 10. decembri par Cilvēktiesību dienu; 15. decembri par Tiesību bila dienu; un nedēļu, kas sākas 2019. gada 8. decembrī par Cilvēktiesību nedēļu.

Paziņojumā par Starptautisko cilvēktiesību dienu sekretārs Pompeo teica – Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā ir noteiktas kopējās tiesības un brīvības, kas cilvēkiem pienākas, un viņš ir apņēmies aizsargāt un veicināt šīs pamata, vispārējās un būtiskākās brīvības.

2019. gada maija beigās Minghui.org publicētajā paziņojumā norādīts, ka ASV valdība stingrāk izskatīs vīzu pieteikumus, atteiks vīzas cilvēktiesību pārkāpējiem un reliģisko vajāšanu dalībniekiem un, iespējams, liegs ieceļot personām, kurām ir derīgas vīzas (ieskaitot zaļās kartes īpašniekus).

Kāda ASV Valsts departamenta amatpersona informēja, ka 28 valstis jau ir pieņēmušas vai gatavojas pieņemt ASV pieņemtajam Pasaules Magņitska cilvēktiesību atbildības aktam līdzīgus likumus, kas paredz, ka cilvēktiesību pārkāpējiem tiks atteiktas vīzas un iesaldēti aktīvi.

Šis ierēdnis lika noprast, ka pēdējos gados vairākiem Ķīnas iedzīvotājiem tika atteiktas vīzas par piedalīšanos Faluņgun vajāšanā.

2019. gada novembrī angļu valodā runājošo valstu izlūkošanas alianse "Piecas acis", kurā ietilpst Austrālija, Kanāda, Jaunzēlande, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis, saņēma jaunāko sarakstu ar Faluņgun vajāšanā iesaistīto vainīgo vārdiem.

Minghui.org ziņoja, ka šajā atjauninātajā sarakstā ir iekļauti vairāk nekā 100 000 vainīgo personu vārdi. ASV valdība paziņoja, ka pat tad, ja vainīgais vai viņa ģimene jau ir ieceļojuši valstī, viņu vīzas var atsaukt un viņi var tikt deportēti.

ĶKP īstenotā vajāšana ilgst jau vairāk nekā 20 gadus. Ir dokumentēti vismaz 4300 Faluņgun praktizētāju nāves gadījumi, kas iestājušies šo vajāšanu rezultātā.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/16/182201.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.