ASV Valsts departamenta turpmākās darbības pret cilvēktiesību pārkāpējiem

ASV Valsts departaments 2019. gada 20. decembrī izdeva paziņojumu presei, kurā pavēstīja, ka saskaņā ar 1998. gada Starptautiskās reliģiskās brīvības likumu, Ķīna un vairākas citas valstis tikušas iekļautas "īpašas bažas izraisošo valstu" sarakstā par to, ka veikušas vai pieļāvušas "sistemātiskus, pastāvīgus, [un] acīmredzamus reliģiskās brīvības pārkāpumus".

Reliģijas brīvības aizsardzība ir ASV valdības galvenā prioritāte, paziņojumā norāda valsts sekretārs Maiks Pompeo: "Amerikas Savienotās Valstis turpina neatlaidīgi strādāt, lai veicinātu reliģisko brīvību un cīnītos pret pārkāpumiem. Šī nesen veiktā klasifikācija ir šī nozīmīgā darba turpinājums."

Pēdējos mēnešos ir panākts konsekvents progress. "Oktobrī mēs ieviesām vīzu ierobežojumus Ķīnas valdības un komunistiskās partijas amatpersonām par cilvēktiesību pārkāpumiem. Decembrī ASV valdība paziņoja, ka saskaņā ar Pasaules Magņitska cilvēktiesību atbildības aktu 68 fiziskas un juridiskas personas deviņās valstīs iekļautas šajā pārkāpēju sarakstā par korupciju un cilvēktiesību pārkāpumiem."

Nozīmīga ietekme

2019. gada maijā ASV Valsts departamenta amatpersona paziņoja vairākām reliģiskām grupām, ka ASV valdība pastiprinās vīzu izsniegšanas noteikumus un var liegt ieceļošanu cilvēktiesību pārkāpējiem. Šī pati amatpersona sacīja, ka Faluņgun praktizētāji varētu iesniegt Faluņgun vajāšanā iesaistīto personu sarakstu.

Minghui.org mājaslapā bija publicēts paziņojums, kurā Faluņgun praktizētāji visā pasaulē tika aicināti nekavējoties rīkoties, lai savāktu, apkopotu un iesniegtu Minghui.org informāciju par vainīgajiem, viņu ģimenes locekļiem un viņu īpašumiem, lai viņus atrastu un noskaidrotu viņu identitātes."

Šī ziņa izplatījās Ķīnā un sasniedza tiesu sistēmu visos līmeņos. Vairākās valdības aģentūrās, kas piedalījās Faluņgun apspiešanā, tika noņemtas gaiteņos izkārtās darbinieku fotogrāfijas, lai nepieļautu, ka ziņas par viņiem tiek nodotas Minghui. Atbrīvojot aizturēto Faluņgun praktizētāju, kāds milicis sacīja: "Es taču jūs nesitu, vai ne? Lūdzu, neziņojiet par mani, jo mani bērni kādu dienu plāno izbraukt no valsts."

Kāds Faluņgun praktizētājs Vašingtonā pastāstīja par līdzīgu atgadījumu Valsts departamenta amatpersonai, kas priecājās, redzot, ka viņu centieni spēj efektīvi ierobežot cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā.

Minghui ir uzticams informācijas avots, uz kuru var atsaukties

2019. gada novembrī no slavenas cilvēktiesību organizācijas Vašingtonā, kļuva zināms, ka Valsts departaments palielina darbinieku skaitu un nosaka prioritātes sankcijām, tostarp aizliedzot iebraukt cilvēktiesību pārkāpējiem un iesaldējot viņu aktīvus.

Kāda Valsts departamenta amatpersona paskaidroja, ka departaments ievēros atbilstošus likumus, kas var attiekties ne tikai uz pašiem vainīgajiem, bet arī uz viņu ģimenes locekļiem. Pat pēc tam, kad šādas personas vai viņu ģimenes locekļi būs jau ieceļojuši ASV, viņu vīzas var tikt anulētas un viņus deportēs.

Tā vietā, lai pievērstu uzmanību vajāšanas gadījumu skaitam, kurās iesaistījies katrs vainīgais, svarīgāki būs detalizēti pierādījumi par viņu līdzdalību katrā gadījumā, norādīja cita Valsts departamenta amatpersona. Tikai viens gadījums ar pamatotiem pierādījumiem par personas līdzdalību Faluņgun vajāšanā var būt par iemeslu tam, ka vainīgajam tiek anulēta vai netiek izsniegta vīza. Ierēdnis arī apstiprināja, ka Minghui.org ir uzticams informācijas avots, uz kuru var atsaukties.

Minghui.org vietnē publicētā informācija par vajāšanu tiek iegūta galvenokārt tieši no pašiem cietušajiem vai lieciniekiem. Tas, ka Valsts departaments un ASV valdība atzīst Minghui.org par uzticamu informācijas avotu, kopumā liecina, ka starptautiskā sabiedrība ir atzinusi Faluņgun praktizētāju pastāvīgos centienus vairot izpratni par vajāšanām.

"Sekošana priekšniecības rīkojumiem" – tas vairs nav attaisnojums

2019. gada jūlijā Valsts departaments veica izmaiņas kritērijos, saskaņā ar kuriem persona tiek atzīta par cilvēktiesību pārkāpēju. Spīdzināšanas vai piekaušanu gadījumos atbildīgie darbinieki organizācijās, kur šie pārkāpumi notiek, automātiski tiek saukti pie atbildības. Iepriekš persona būtu atbildīga tikai par rīkojumu izdošanu vai darbību vadīšanu, lai veiktu noziegumu.

Jaunā procedūra līdzinās vienam no Nirnbergas procesā atzītajiem principiem: "Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, fakts, ka persona rīkojās saskaņā ar valdības vai priekšnieka rīkojumu, neatbrīvo viņu no personīgas atbildības, jo viņam bija iespēja izdarīt morālu izvēli."

Pirms Nirnbergas procesiem šis iegansts bija pazīstams kā "sekošana priekšniecības rīkojumiem". Patiesībā zinātnieku un ārstu sniegtā tehniskā palīdzība bija svarīga izdarīto noziegumu sastāvdaļa. Tas izskaidro, kāpēc ārsti bija vieni no pirmajiem, kas tika tiesāti.

"Piecu acu" kopīgie centieni

2019. gada novembra beigās Faluņgun praktizētāji Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā un Jaunzēlandē iesniedza savām valdībām nesen apkopotus sarakstus ar personu, kas bijušas iesaistītas Faluņgun vajāšanā, vārdiem.

Šīs piecas valstis ir izveidojušas aliansi, kas pazīstama kā "Piecas acis". Ziņojumi Ķīnā liecina, ka korumpētās Ķīnas amatpersonas bieži vien uzskata šīs piecas valstis par droša patvēruma vietām, jo starp Ķīnu un šīm valstīm nav noslēgts vai vēl nav stājies spēkā neviens izdošanas līgums. Tas nozīmē, ka, tiklīdz šīs amatpersonas ieradīsies kādā no šīm valstīm, tās, visticamāk, netiks izdotas.

Šīs valstis var neizsniegt vīzas un iesaldēt Faluņgun praktizētāju iesniegtajos sarakstos iekļauto personu (un viņu ģimenes locekļu) aktīvus, efektīvi novēršot viņu bēgšanu uz drošu patvērumu.

28 valstis apsver iespēju pieņemt Magņitska likumu

Eiropas Parlaments 2019. gada 14. martā pieņēma rezolūciju, mudinot ES piemērot sankciju režīmu par cilvēktiesību pārkāpumiem, lai sodītu personas un struktūras, kas pārkāpj cilvēktiesības. Pateicoties ASV Magņitska likumam, līdzīgi tiesību akti ir stājušies spēkā arī Kanādā un vairākās ES valstīs. Šī rezolūcija aicina noteikt sankcijas ES līmenī, lai pavērtu iespēju noteikt ierobežojošus pasākumus, jo īpaši aktīvu iesaldēšanu un aizliegumu ieceļot ES, pret ikvienu personu, kas iesaistīta smagos cilvēktiesību pārkāpumos.

2019. gada 21. novembrī Nīderlandes Pārstāvju palāta apstiprināja priekšlikumu, pieprasot Nīderlandes valdībai pieņemt savu Magņitska akta versiju, ja vien līdz 2020. gada 31. janvārim netiks pieņemts ES variants. Arī citas Eiropas valstis plāno pieņemt līdzīgus likumus, lai atsakot vīzas un iesaldējot aktīvus, ierobežotu cilvēktiesību pārkāpumus. Kanādas un Lielbritānijas amatpersonas apspriež ar ASV Valsts departamentu jautājumus par iespējām kopīgiem spēkiem sodīt cilvēktiesību pārkāpējus.

Publicē sarakstu ar vairāk nekā 100 000 vainīgo vārdiem

2019. gada novembrī Minghui.org publicēja sarakstu ar 105 580 Faluņgun vajāšanā iesaistīto vainīgo vārdiem. Sarakstā iekļauta informācija par vainīgajām personām un noziegumiem, ko tās izdarījušas pret Faluņgun praktizētājiem, un tā uzdevums ir palīdzēt ASV Valsts departamentam identificēt zināmos cilvēktiesību pārkāpējus.

Minghui.org mājaslapā teikts, ka "šī saraksta izveides mērķis ir apturēt vajāšanu, saglabāt to, kas ir labs, un nodrošināt taisnīgumu."

Minghui.org ikgadējā ziņojumā norādīts – lai piespiestu praktizētājus atteikties no savas ticības Faluņgun principiem "Īstenība, Labestība, Pacietība" pret viņiem tiek plaši izmantota spīdzināšana.

Ziņojumā arī teikts, ka praktizētāju piekaušana ir ārkārtīgi izplatīta parādība. Praktizētāji tiek sisti ar vālēm, pātagām, bambusa kātiem, plastmasas vai koka nūjām. Nereti vienlaicīgi tiek izmantotas vairākas spīdzināšanas metodes. Piemēram, aiz rokām piekārts praktizētājs var tik pakļauts elektrošoka steku triecieniem.

Papildus fiziskai vardarbībai, Ķīnas komunistiskās partijas amatpersonas bieži vien sūta pilnīgi veselus praktizētājus uz psihiatriskajām slimnīcām, smadzeņu skalošanas centriem vai narkoloģiskās rehabilitācijas centriem, kur viņi tiek pakļauti psihiatriskai spīdzināšanai. Visā Ķīnā praktizētāji tiek turēti šādās iestādēs, kur viņiem injicē vai piespiež dzert nervu sistēmu graujošus preparātus. Daudzi praktizētāji šajās vietās tika turēti mēnešiem vai pat gadiem ilgi, un ilgstošā psihoaktīvo vielu ievadīšana ir izraisījusi viņiem aklumu, dzirdes zudumu, paralīzi, atmiņas zudumu, garīgas slimības un iekšējo orgānu bojājumus.


Avots: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/24/181206.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.