Poznaņa, Polija: pāris veic gandrīz 320 km garu ceļu, lai mācītos Faluņgun

Faluņgun praktizētāji no Polijas galvaspilsētas Varšavas 25. un 26. novembrī bija devušies uz Poznaņu, lai iepazīstinātu vietējos iedzīvotājus ar mierpilno garīgo praksi Faluņgun. Jau pirmajā dienā tika izdalīti visi 2000 informatīvie bukleti, un abas dienas tika rīkota vingrojumu apmācība.

Praktizētāji stāstīja cilvēkiem arī par Faluņgun vajāšanu Ķīnā un vāca parakstus zem petīcijas ar prasību Ķīnas režīmam apturēt vajāšanu, kas ietver sevī pat valsts sankcionētu orgānu izņemšanu dzīviem, savas ticības dēļ ieslodzītiem praktizētājiem.

Faluņgun praktizētāji Poznaņā demonstrē vingrojumus.

25. un 26. novembris, Poznaņa. Parakstu vākšana zem petīcijas, protestējot pret Faluņgun vajāšanu Ķīnā.

Uzzinājuši par vajāšanu, Poznaņas iedzīvotāji atbalsta Faluņgun

25. novembrī garāmgājēju uzmanību piesaistīja liegā mūzika un graciozās vingrojumu kustības praktizētāju izpildījumā. Uzzinājuši par prakses vajāšanu, daudzi cilvēki parakstīja petīciju, bet citi centās atdarināt praktizētāju kustības, lai iemācītos vingrojumus.

Nākamajā dienā, vēl pirms praktizētāji bija paspējuši uzstādīt galdu ar informatīvajiem materiāliem, vairāki cilvēki jau gaidīja, lai parakstītu petīciju. Viens no tiem sacīja: „Mēs ar prieku pieņemam Faluņgun principus — Īstenību, Labestību, Pacietību. Tieši tas visiem ir vajadzīgs, lai pasaule kļūtu labāka. Es nesaprotu, kādēļ Ķīnas režīms apspiež un nogalina tik daudz labu cilvēku. Es atbalstu Faluņgun, un domāju, ka Dievs sodīs Ķīnas režīmu.”

Konrāts Grots, kurš dzīvo Pozņaņā, parakstīja petīciju un pievienojās praktizētājiem, lai kopā izpildītu vingrojumus. Pirms septiņiem gadien viņš vienas dienas laikā bija izlasījis prakses galveno grāmatu „Džuaņ Faluņ”.

Konrāds stāsta: „Tas paplašināja manu redzesloku, un es zināju, ka esmu saskāries ar kaut ko ārkārtīgu vērtīgu. Kādus sešus mēnešus es mācījos grāmatā izklāstītos principus un izpildīju vingrojumus, taču, būdams šefpavārs, biju ļoti aizņemts, tāpēc galu galā pārstāju nodarboties. Pirms gada es atkal sāku izpildīt vingrojumus. Es vienkārši nevarēju to aizmirst, zinot, ka tā ir tik lieliska prakse.”

„Es ceru, ka jūs biežāk atbrauksiet uz šejieni, lai mēs varētu izpildīt vingrojumus kopā. Cilvēkiem ir svarīgi uzzināt par vajāšanu. Lūdzu, atsūtiet man dažus informatīvos bukletus un petīciju, lai brīvdienās es varētu vākt parakstus. Es atradīšu vēl kādus cilvēkus, ar ko kopā praktizēt. Skumji, ka nevaram kopā izpildīt vingrojumus, jo Poznaņa ir tik tālu no Varšavas. Lūdzu, nezaudējiet ar mani kontaktu.”

Macejs Kedelskis (pa labi) klausās praktizētāja stāstījumā par vajāšanu. Viņš paņēma līdzi vairākus informatīvos bukletus, ko iedot tuviniekiem un draugiem.

Kāds cits Poznaņas iedzīvotājs Macejs Kedelskis pastāstīja praktizētājam, ka pirmo reizi redzējis Faluņgun šī gada augustā Vudstokas festivālā Kustrinā. „Jūtos nelāgi, ka jau toreiz neiemācījos vingrojumus. Es zināju, ka prakse ir lieliska, un visu laiku paturēju prātā, ka kaut kad vēlāk to mācīšos,” teica Macejs. Praktizētāji iedrošināja viņu sākt ar mācības grāmatu lasīšanu un atzīmēja, ka nākotnē daudz vairāk cilvēku Poznaņā praktizēs Faluņgun.

Lai iemācītos izpildīt Faluņgun vingrojumus, Polansku pāris bija veikuši garu ceļu.

Pēcpusdienā pasākuma vietā ieradās Polansku pāris no Ščecinas un pastāstīja, ka mācījušies izpildīt vingrojumus vietējā mūzikas festivāla laikā Ščecinā, tomēr nav spējuši precīzi atcerēties vingrojumu kustības.

Viņi teica: „Par laimi jūs atbraucāt uz Poznaņu, un mēs ar sievu arī nolēmām doties šurp. Braukt uz Varšavu, lai jūs atrastu, mums ir pārāk tālu. Šodien mūsu mērķis ir iemācīties pareizi izpildīt visus piecus vingrojumus.” Visu atlikušo pēcpusdienu pāris pavadīja, mācoties izpildīt vingrojumus.

Praktizētāji vēl aizkavējās, lai vēlreiz kopā ar Polansku pāri izpildītu vingrojumus.

Praktizētāji bija paredzējuši doties atpakaļ uz Varšavu četros pēcpusdienā, bet nolēma aizkavēties, lai vēlreiz kopā ar Polansku pāri izpildītu vingrojumus. Pirms došanās prom laulātie apsolīja uzmanīgi izlasīt grāmatu „Džuaņ Faluņ”un iemācīt arī citiem izpildīt vingrojumus, lai vēl vairāk cilvēku varētu mācīties Faluņgun.


Avots: Poznan, Poland: Couple Travels Almost 200 Miles Just to Learn Falun Gong


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.