Alsungā iepazīst Faluņ Dafa

Alsungas pašvaldība kopā ar Romas katoļu baznīcu, suitu novada iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmējiem septembra pēdējā nedēļas nogalē rīkoja ikgadējos Svētā Miķeļa svētkus. Šogad svētkus svinēja 29. un 30. septembrī, un tajos pirmo reizi piedalījās arī Faluņ Dafa praktizētāji, kas bija ieradušies no dažādām Latvijas pilsētām, lai iepazīstinātu Alsungas novada iedzīvotājus ar senu dvēseles un ķermeņa pilnveidošanas praksi Faluņ Dafa (zināms arī kā Faluņgun), kuras saknes meklējamas tradicionālajā ķīniešu kultūrā.

Pasākumā viņi demonstrēja vingrojumus, parādot prakses miermīlīgo dabu, stāstīja iedzīvotājiem un viesiem par labumu, ko cilvēka garīgajai un fiziskajai veselībai sniedz uz tradicionālajām vērtībām balstītā Faluņ Dafa prakse, kā arī informēja par praktizētāju nelikumīgo vajāšanu Ķīnā. Cilvēki varēja paņemt līdzi uz mājām informatīvos materiālus. Bērniem un citiem interesentiem bija iespēja izgatavot no papīra lotosa ziediņu, kas Austrumu kultūrās simbolizē garīgu un fizisku tīrību.

Uz svētkiem bija ieradušies apmeklētāji no visas Latvijas. Gan pilsētas viesiem, gan vietējiem iedzīvotājiem bija labestīga attieksme pret praktizētājiem, cilvēki jautāja, kur ir iespējams vairāk iepazīties ar šo brīnišķīgo praksi. Arī tiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri uztur dzīvas senās vietējās tradīcijas, bija interese par praksi un vēlme uzzināt par to vairāk.

Praktizētāja stāstīja kādai meitenei par praksi un represijām. Meitenei nebija saprotams, kāpēc Ķīnā praktizētājus vajā. Praktizētāja viņai pastāstīja, ka savulaik, kad Latvijā valdīja komunistiskais režīms, tas arī vajāja cilvēkus, kuri vēlējās saglabāt savu tradicionālo kultūru. Arī ķīniešu praktizētāji vēlas atgriezties pie savām tradīcijām un kultūras, kuru Ķīnas komunistiskā partija ir iznīcinājusi. Meitenei nevajadzēja vairāk neko skaidrot, un viņa uzreiz parakstīja petīciju ar aicinājumu saukt pie atbildības Faluņgun vajāšanu iniciatoru Dzjan Dzemiņu.

Kāds amatnieks, kurš bija atvedis pārdot savus ar rokām darinātos izstrādājumus, sarunā ar praktizētāju teica, ka pats savā laikā ir cietis no komunistiskā režīma.

Pie praktizētājas pienāca sieviete un vīrietis. Sieviete paņēma informatīvo materiālu latviešu valodā. Vīrietis saprata tikai krieviski. Sieviete kopā ar praktizētāju iztulkoja viņam visu informāciju krievu valodā, un tad abi, bez papildus jautājumiem, parakstīja petīciju.

Visi uzrunātie devās prom smaidīdami un teica praktizētājiem; „Uz redzēšanos.”

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.