18 gadus ilga morālā dilemma

20. jūlijā aprit 18 gadskārta, kopš sākās viena no mūsdienu lielākajām cilvēktiesību traģēdijām. Visu šo laiku cilvēce saskaras ar dilemmu – atteikties vai neatteikties no savām vispārcilvēciskām vērtībām, atrodoties ekonomisko interešu un totalitāra režīma radīto baiļu priekšā.

Pirms 18 gadiem Ķīnas kompartijas (ĶKP) līderis Dzjan Dzemiņs vienpersoniski nolēma izskaust tautā tik ļoti populāro Faluņgun praksi, ko pēc ĶKP aplēsēm praktizēja ap 70 —100 miljoniem ķīniešu. Faluņgun praksē cilvēki bija atraduši ceļu atpakaļ pie Ķīnas tradicionālās kultūras saknēm, kas godāja tradicionālās vērtības, kuras kompartija uzskatīja par apdraudējumu savai varai. Miermīlīgā Faluņgun prakse, kas māca dzīvot saskaņā ar Īstenību, Labestību, Pacietību, tika pasludināta par ĶKP ienaidnieku Nr.1, un tika iedarbināta visa totalitārās valsts varas mašinērija, lai to iznīcinātu.

Vai ĶKP tas ir izdevies? Šo 18 gadu pieredze liecina, ka nē. Vēl vairāk, tieši ĶKP ir tā, kas zaudējusi.

Tā ir zaudējusi vismaz 278 miljonu ķīniešu sirdis, kas Tuidang kustības (1) ietvaros ir paziņojuši, ka sarauj jebkādas saites ar ĶKP un tās meitas organizācijām.

Tā ir izpelnījusies starptautiskās sabiedrības riebumu par Ķīnas asinskāro un alkatīgo transplantācijas industriju, kas masveidā izmanto Faluņgun praktizētāju un citu pārliecības dēļ ieslodzīto orgānus, kurus izņem viņiem vēl dzīviem esot. Ķīnas transplantācijas industrija strauji uzplauka 2000. gadā, vienlaikus ar Faluņgun vajāšanu sākšanos, šādas cilvēktirdzniecības rezultātā nodrošinot vairāku miljardu eiro ieņēmumus ik gadus.

2013. gadā Eiropas Parlamentā (2) un 2016. gadā ASV Kongresā (3) tika pieņemtas rezolūcijas, kas nosoda Ķīnā notiekošo orgānu vardarbīgo izņemšanu un Faluņgun praktizētāju represēšanu. 2016. gadā Eiropas Parlaments vēlreiz deklarēja, ka starptautiskā kopiena ir asi nosodījusi orgānu ieguvi Ķīnā, un ir jārīkojas, lai to izbeigtu (4).

Pēdējo 2 gadu laikā vairāki simti tūkstoši represijās cietuši ķīnieši ir lūguši Ķīnas Augstāko tautas prokuratūru un Augstāko tautas tiesu sākt kriminālizmeklēšanu pret bijušo ĶKP vadītāju Dzjanu Dzemiņu par represiju uzsākšanu pret Faluņgun (5). Tā kā minētās iestādes vilcinās ar izmeklēšanas sākšanu, starptautiskā sabiedrība ar vairāk nekā 2,4 miljonu cilvēku parakstītu petīciju (6) ir apliecinājusi atbalstu šiem Ķīnas iedzīvotāju centieniem.

Šo 18 gadu garumā represijas ne uz brīdi nav bijušas pārtrauktas, tomēr Ķīnā miljoniem cilvēku joprojām praktizē Faluņgun. Savukārt ĶKP “Faluņgun jautājums” pakāpeniski ir kļuvis par kaunpilnu tabu tēmu.

Tieši starptautiskās sabiedrības skaidras nostājas un attieksmes demonstrēšana ir tā, kas var būtiski palīdzēt izbeigt represijas un orgānu piespiedu izņemšanu no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā. No otras puses – ĶKP izdara izmisīgu politisku un ekonomisku spiedienu, lai apklusinātu Rietumu mēdijus, kā arī politiskos un ekonomiskos līderus.

Mēs šodien vēlreiz aicinām ikvienu definēt savu attieksmi pret Ķīnā notiekošo, 18 gadus ilgo genocīdu. Mēs aicinām atklāti nosodīt Ķīnā notiekošās represijas pret Faluņgun un orgānu piespiedu izņemšanu dzīviem cilvēkiem. Savu attieksmi Jūs varat paust, apmeklējot 20. jūlijā notiekošos pasākumus, kā arī parakstot Nobela Miera prēmijai nominētās ārstu organizācijas DAFOH (7) iniciēto petīciju, kas adresēta ANO.

Baidoties no ĶKP, mēs dodam tai spēku. Ja nebaidāmies, tai nav varas pār mums. ĶKP nav nedz Ķīna, nedz ķīniešu tauta. Mēs novēlam katram sirds gudrību, kas palīdzētu pareizi atrisināt šo morālo dilemmu. Rītdien ķīniešu tauta Jums teiks paldies par grūtā brīdī sniegto palīdzību.

Pasākumu plāns Rīgā 2017. gada 20. jūlijā:

• 9:30 — 11:00 pikets pie Ķīnas vēstniecības Rīgā, Ganību dambī 5;
• 11:05 — 12:45 gājiens pa pilsētas ielām no Ķīnas vēstniecības līdz Latviešu strēlnieku laukumam;
• 12:50 līdz 17:00 informatīvs pasākums Latviešu strēlnieku laukumā.


Informāciju sagatavoja:
Lauris Fišers, tālr.: 29422401; e-pasts: faluninfo@inbox.lv

------------------------------------------

1) Vairāk informācijas par Tuidang kustību: http://en.tuidang.org/

2) Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. decembra rezolūcija par orgānu izņemšanu Ķīnā:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//LV

3) ASV Kongresa Pārstāvju palātas 2016. gada 13. jūnija rezolūcija H.Res. 343: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/all-info

4) Eiropas Parlamenta 2016. gada 12. septembra rakstiskā deklarācija Nr. 0048/2016 „Orgānu ieguves izbeigšana no pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā”: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20160912+ANN-02+DOC+XML+V0//LV

5) http://en.faluninfo.eu/support_worldwide/lawsuits

6) The Epoch Times: World Human Rights Day: Over 2 Million Join Campaign to Prosecute Former Chinese Leader: http://www.theepochtimes.com/n3/2199559-world-human-rights-day-over-2-million-join-petitions-to-prosecute-former-chinese-leader/

7) Vairāk informācijas par DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting), kā arī minētās petīcijas elektroniskas parakstīšanas iespēja: https://dafoh.org/


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.