Berlīne: Ķīnas-Vācijas cilvēktiesību dialoga priekšvakarā norisinās forums par orgānu izņemšanu Ķīnā

28. oktobrī Berlīnē notikušo forumu par valsts sankcionētajām orgānu izņemšanas zvērībām Ķīnā organizēja Vispasaules organizācija pret Faluņgun vērsto vajāšanu izmeklēšanai (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, WOIPFG). Oficiālie dialogi cilvēktiesību jautājumos starp Ķīnu un Vāciju, kā arī starp Ķīnu un Eiropas Savienību norisināsies novembra sākumā.

Vietējie politiķi un medicīnas speciālisti uzstāja, ka nelikumīgai orgānu izņemšanas praksei Ķīnā jāveltī vairāk uzmanības, jo pārliecības dēļ ieslodzītie, no kuriem vairums ir Faluņgun praktizētāji, tiek nogalināti orgānu dēļ. Viņi norādīja, ka strādā pie likumprojekta, lai radītu aizliegumu doties uz Ķīnu orgānu transplantācijas nolūkos, kā arī aizliegtu iebraukt valstī personām, kas bijušas saistītas ar nelikumīgu orgānu tirdzniecību.

Pirmajā rindā (no kreisās uz labo): WOIPFG vadītājs Dr. Džijuaņ Vans, medicīnas literatūras IT speciālists Ārne Švarcs, Eiropas Parlamenta deputāts Ārne Gerike, žurnālists Ītans Gutmans un WOIPFG sabiedrisko attiecību speciālists Čārlzs Li. Otrā rinda (no kreisās uz labo): Katoļu Universitātes profesors Nie Seņs un Vācijas parlamenta loceklis Martins Patcelts.

Parlamenta loceklis Patcelts: „Orgānu izņemšanai dzīviem cilvēkiem Ķīnā nav precedenta”

Vācijas parlamenta loceklis Martins Patcelts.

Parlamenta loceklis Martins Patcelts ir dzimis bijušajā Austrumvācijā. Jau jaunībā viņš ticēja, ka komunistiskā partija kritīs. Foruma atklāšanā viņš atzīmēja: „Orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem turpinās jau vairāk nekā desmit gadus. Tās apjomi nesamazinās, bet palielinās. Dažādie veidi, kādos informācija par izplatās pasaulē, vēl arvien nav pietiekami. Kā gan mēs varam paciest šos noziegumus un klusēt?”

Viņš turpināja: „Tam, ka valsts ir iesaistīta piespiedu orgānu izņemšanā dzīviem cilvēkiem peļņas nolūkos, nav precedenta. Ja mēs neaizstāvēsim cilvēktiesības šajā jautājumā, tad mums sev jājautā, vai mēs patiešām esam cilvēki.”

Eiropas Parlamenta loceklis: „Faluņgun vajāšana ir briesmīga”

Eiropas Parlamenta loceklis Ārne Gerike.

Eiropas Parlamenta (EP) loceklis Ārne Gerike ir uzaudzis bijušajā Austrumvācijā un pieredzējis komunistiskās partijas kontroli. Viņš ir viens no autoriem EP rakstiskajai deklarācijai, kas aicina Eiropas Savienību spert attiecīgus soļus, lai apturētu orgānu izņemšanu pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā, kā arī veikt neatkarīgu izmeklēšanu šinī jautājumā.

Viņš norādīja, ka Ķīnas režīms jau 17 gadus īsteno nežēlīgas represijas pret Faluņgun. Orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem ir briesmīga. Viņš uzsvēra, ka Eiropa nedrīkst ignorēt šādus noziedzīgus nodarījumus.

Parlamenta loceklis: „Vainīgajiem jāstājas tiesas priekšā”

Parlamenta loceklis Kristofs Stresers nosūtīja foruma dalībniekiem vēstuli, kurā norādīja, ka Ķīna ir viena no valstīm, kurā tiek plaši praktizēta orgānu tirdzniecība. Ķīnas valdība nav sniegusi pamatotus paskaidrojumus, lai atspēkotu apgalvojumus par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

„Pierādījumi liecina, ka Ķīnā notiek orgānu tirdzniecība. Noziegumi, kas saistīti ar piespiedu orgānu izņemšanu dzīviem ieslodzītajiem, turpinās. Slimnīcas, kas gūst peļņu uz orgānu tirdzniecības rēķina, darbojas kā parasti. Šādi cilvēktiesību pārkāpumi ir jāpārtrauc, un vainīgajiem ir jāstājas tiesas priekšā.”

Arī bijušais Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Edvards Makmilans-Skots nosūtīja foruma dalībniekiem adresētu vēstuli. Viņš paziņoja, ka pirms desmit gadiem Ķīnā satikās ar Faluņgun praktizētāju, kurš pats savām acīm bija redzējis sava drauga līķi, kam izņemti dzīvībai svarīgie orgāni. Šis draugs bijis Faluņgun praktizētājs.

Vēstuli atsūtīja arī ASV Pārstāvju Palātas loceklis Kriss Smits. Viņš norādīja, ka Ķīnas 17 gadus ilgie centieni iznīcināt Faluņgun ir lielākais noziegums 21. gadsimtā, kā arī lielākais kauna traips Ķīnas vēsturē.

WOIPFG: Orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem turpinās

WOIPFG vadītājs Džijuaņ Vans.

WOIPFG vadītājs Džijuaņ Vans iepazīstināja klātesošos ar jaunākajiem izmeklēšanas rezultātiem. Viņš uzsvēra: „Orgānu transplantācijas apjomi Ķīnā eksponenciāli pieaug kopš 1999. gada, kad Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) uzsāka Faluņgun vajāšanu. Orgānu gaidīšanas laiks ir ārkārtīgi īss. Izmeklēšana balstījās uz plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem Ķīnā, informāciju slimnīcu mājaslapās un citiem oficiāliem informācijas avotiem. Saskaņā ar Ķīnas plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem orgānu izņemšana dzīviem Faluņgun praktizētājiem turpinās.”

Lai demonstrētu jautājuma nopietnību, viņš minēja konkrētus skaitļus. Slimnīcu, kurās tiek veikta aknu transplantācija, skaits no 1999. gada līdz 2006. gada aprīlim ir pieaudzis no 19 līdz 500. Aknu transplantāciju skaits Ķīnā pirms 1999. gada — vairāk nekā 20 gadus — saglabājās no 5 līdz 6 operācijām gadā. Laikā no 1999. gada līdz 2006. gadam šis skaitlis ir ievērojami palielinājies līdz vairāk nekā 1 760 operācijām ik gadus.

Lai veiktu aknu transplantāciju, daudzās valstīs gaidīšanas laiks uz to ir vidēji divi līdz trīs gadi. Ķīnā pēc 1999. gada šis gaidīšanas laiks ir viena līdz divas nedēļas. Visīsākais gaidīšanas laiks bijis vien dažas stundas. Cilvēkam tikai jāpasūta niere, aknas vai sirds. Tas norāda, ka pastāv milzīga dzīvu orgānu banka, kur donori nav brīvi cilvēki, un tie gaida, kad tiks nogalināti orgānu dēļ.

Neatkarīgais žurnālists Ītans Gutmans pastāstīja, ka, balstoties uz slimnīcu skaitu Ķīnā, gultu skaitu transplantācijas nodaļās, to noslogotību un darba dienu skaitu, atliek vien izdarīt secinājumu, ka Ķīnā ik gadus veikto orgānu transplantācijas operāciju reālais skaits ir daudz lielāks, nekā to uzrāda Ķīnas valdība.

WOIPFG sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Čārlzs Li par ticību Faluņgun Ķīnā tika ieslodzīts uz trim gadiem. Viņš atskaņoja dažu izmeklēšanas ietvaros veiktu telefonsarunu ierakstus, kuri apliecina, ka orgānu izņemšanā ir iesaistīti arī valsts bruņotie spēki.

Medicīnas literatūras IT eksperts: „Ķīnas orgānu transplantācijas sistēma nav pārskatāma”

Medicīnas literatūras IT eksperts Ārne Švarcs veica izmeklēšanu par Ķīnā īstenoto orgānu izņemšanu un transplantācijā izmantotajiem Rietumos ražotajiem medikamentiem.

Viņš atzīmēja, ka orgānu transplantācijas ētika prasa, lai orgānu ziedošana būtu brīvprātīga. Ieslodzītie un citi cilvēki, kuriem atņemta brīvība, nevar patstāvīgi pieņemt lēmumus. Viņu orgāni nedrīkst tikt izmantoti orgānu transplantācijai. Vēl cits orgānu ziedošanas ētikas nosacījums skan: orgānu ziedošanai un transplantācijai jābūt caurskatāmai, orgānu avotiem jābūt izsekojamiem.

Viņš teica: „Orgānu transplantācijas sistēma Ķīnā nav caurskatāma. Ja tas tiks pieļauts, tas ietekmēs arī citas valstis.” Pieļaujot to, ka Ķīnā pastāv necaurskatāma transplantācijas sistēma, mēs noliedzam universālās ētikas normas.”

Kā apturēt orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem

Jautājumu un atbilžu sesijas laikā parlamenta loceklis Patcelts teica, ka viņš strādās pie tā, lai Vācijas parlaments pieņemtu rezolūciju, kurā nosoda ĶKP īstenoto orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem.

Uz jautājumu „Ko mēs Rietumu valstīs varam darīt?” viņš atbildēja, ka papildus rezolūcijas pieņemšanai ir nepieciešama konkrēta rīcība. Viņš un EP deputāts Gerike norādīja, ka ir jābrīdina Rietumu farmācijas uzņēmumi, kas piegādā Ķīnai medikamentus, un slimnīcas, kurās tiek apmācīti ķīniešu ārsti, lai tie netaptu iesaistīti šajā necilvēcīgajā noziegumā. Otrs veids ir atturēt vāciešus no došanās uz Ķīnu ar mērķi veikt orgānu transplantāciju.

Turklāt tiem, kas iesaistīti orgānu izņemšanā dzīviem cilvēkiem, ieskaitot ķīniešu ārstus un valsts amatpersonas, ir jāaizliedz iebraukt Vācijā.


Raksts vācu valodā: http://de.clearharmony.net/articles/a120714-DeutschlandBerlin-Internationales-Expertenforum-zum-staatlich-betriebenen-Organraub-in-China.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.