Spēja izskaidrot faktus tiek iegūta pilnveidojoties

Daudzi man pazīstami praktizētāji uzskata, ka nespēj labi izskaidrot cilvēkiem patiesību par Faluņ Dafa, jo viņiem trūkst zināšanu, prasmes precīzi izteikt domu, viņi vāji izprot klausītājus, kā arī citu iemeslu dēļ. Viņiem šķiet, ka tikai tie praktizētāji, kuri ir zinoši un prot labi izteikt savu domu, spēj viegli runāt ar cilvēkiem par Dafa.

Taču ir daudz iemeslu, kam nav nekāda sakara ar parastām cilvēku spējām, jo uz cilvēkiem, ar kuriem mēs runājam, iedarbojas domu karma, viņiem traucē vecie spēki vai arī Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) ideoloģiskā apstrāde. Daudz kas ir atkarīgs arī no tā, vai cilvēks uzticas praktizētājam, lai pieņemtu viņa teikto.

Lai iegūtu cilvēka uzticību, nepieciešama žēlsirdība, kuru praktizētājs iegūst pilnveidojoties. Tikai atklājot un novēršot savu dēmonisko dabu un savas pieķeršanās, var sasniegt patiesu žēlsirdību un izpelnīties sarunu biedra uzticību.

Veco spēku faktori, kas stāv aiz sarunu biedra, sabrūk

Kāda man pazīstama gados vecāka praktizētāja, runājot ar cilvēkiem, nelieto daudz vārdu. Viņa vienkārši vaicā: „Vai jūs iestājāties Ķīnas komunistiskajā partijā, komunistiskajā jaunatnes līgā vai pionieru organizācijā? ĶKP ir lemta iznīcībai. Izstājieties no tās organizācijām, lai paliktu drošībā. ”

Cilvēki, ar kuriem viņa sarunājas, parasti bez svārstīšanās piekrīt izstāties no ĶKP. Kāpēc? Līdzko šī praktizētāja sāk runāt, vecie spēki, kas stāv aiz šī sarunu biedra, sabrūk. Tad var parādīties cilvēku patiesā daba, un viņi saprot, ka praktizētāja runā patiesību. Tas ir iemesls, kāpēc viņa īsā laikā desmitiem cilvēku var palīdzēt izstāties no ĶKP.

Pārvarot šķēršļus un pilnveidojot žēlsirdību

Faktu izskaidrošana ir process, kurā tiek likvidēti šķēršļi sarunu biedra apziņā. Pilnveidojot sevi, mēs viegli varam sagraut traucējošos veco spēku faktorus, un tad mūsu vārdi sasniedz klausītāja apziņu.

Nopietni pilnveidojoties un no sirds cenšoties glābt cilvēkus, mūsu trūkumus kompensē mūsu stiprā puse.

Skolotājs teica:

„Es bieži esmu teicis: ja jūs ar citiem runājat ar labestību, pavisam bez savtības un it nemaz nedomājot par sevi, vienīgi tikai cita cilvēka labā, jūsu izteiktie vārdi aizkustinās citus līdz asarām. Bet, ja jūsu vārdu izejas punkts un mērķis ir domāts jums pašiem, ja katru vārdu apdomājat, lai visiem izdabātu: „Ak, kaut tikai nepārprastu to, kļūdaini nesaprastu šo; manis izteiktie vārdi nedrīkst radīt iemeslu baumām,” kādu tik lietu jums nav, tad vēstījums, ko jūs nododat ar vārdiem, kas ir aktīvi jūsu prātā un rodas jūsu prātā, būs ārkārtīgi slikts. Ja jums patiešām ir labestīga sirds, un nav nekā personīga, jūsu izteiktie vārdi būs tīri un labsirdīgi. ” (Likuma izklāsts Fa konsultantu konferencē Čančuņā)

Kā es to saprotu, vienīgais veids, kā aizkustināt cilvēku sirdis, ir žēlsirdības pilnveidošana, egoisma iznīcināšana un tas, ka pirmām kārtām domājam par citiem. Lai runātu ar cilvēkiem par Dafa, mums jāattīra sirds, jāatbrīvojas no sarežģīta un pārgudra domāšanas veida, kā arī no bailēm, nemiera un augstprātības.

Cilvēku negatīvo reakciju, iespējams, izraisa mūsu pieķeršanās vai dēmoniskās dabas izpausme. Agrāk es uzskatīju, ka dažus cilvēkus, kuri man šķita nelabvēlīgi noskaņoti, ir grūti izglābt. Rezultātā – līdzko es tiem tuvojos, viņi aizgriezās un devās prom.

Skaidrojot patiesību, jābūt godīgam un patiesam

Skaidrojot patiesību par Dafa, mums bieži vien traucē bailes. Noslēgtība un pārmērīga piesardzība neļauj būt pārliecinošam, kas savukārt neļauj citiem saprast faktus par Dafa. Kad es runāju ar cilvēkiem par izstāšanos no komunistiskajām organizācijām, es domāju par savu dievišķo dabu un atlaižu domu par miliciju un slepenajiem aģentiem, kas varētu būt tuvumā.

Skolotājs teica:

„Mana būtība sakņojas Visumā. Ja kāds apdraud tevi, tas apdraud arī mani, tātad tas apdraud arī šo Visumu.” („Džuaņ Faluņ”, Pirmā lekcija)

Es reti kad nonāku bīstamās situācijās, jo mana ticība Dafa ir spēcīga. Es nebaidos tuvoties miličiem, kuri izpilda dienesta pienākumus, lai runātu ar viņiem par izstāšanos no ĶKP.

Cilvēkiem nepatīk, ja mēs izskatāmies uztraukušies un mūsu teiktais nav balstīts uz Likumu. Viss, kas nepieciešams – tas ir tiešs un atklāts runasveids, bez bažām par sarunas rezultātu. Vienkārši jādara viss iespējamais, lai glābtu cilvēkus.

Kad es pirmoreiz sāku skaidrot patiesību cilvēkiem aci pret aci, manu apziņu piepildīja negatīvas domas. Es gandrīz nespēju skaidri domāt un ielikt sarunā savu sirdi. Vissarežģītākajos brīžos es atcerējos Skolotāja vārdus:

„Agrāk praktizētājs, uzrāpjoties pa virvi un ieejot alā, pārgrieza virvi un palika tur pilnveidoties. Ja viņam neizdotos sasniegt pilnību, viņš aizietu bojā. Bez ūdens un bez ēdiena, tādos visai īpašos apstākļos, tika pielietota šāda īpaša pilnveidošanās metode.” („Džuaņ Faluņ”, Astotā lekcija)

Agrāk man bija sarežģīti piedāvāt dzīvajām būtnēm glābiņu. Es neuzdrošinājos pateikt cilvēkiem, ka praktizēju Faluņ Dafa, un vēl jo vairāk neuzdrošinājos palīdzēt tiem izstāties no komunistiskās partijas. Es vienkārši sarunājos ar cilvēkiem un stāstīju viņiem par praktizētāju vajāšanu.

Pakāpeniski es sāku stāstīt cilvēkiem par izstāšanos no partijas. Es skatījos sevī un ik reizes atradu pieķeršanās, kas traucēja skaidrot patiesību. Atbrīvojoties no tām, mani vārdi spēja aizkustināt cilvēkus, un tas palīdzēja viņiem izstāties no ĶKP.

Vēlāk man bija nepieciešamas tikai pāris minūtes, lai palīdzētu cilvēkam izstāties no ĶKP. Trīs gadu laikā es palīdzēju izstāties no komunistiskajām organizācijām vairāk nekā 6 000 cilvēku.

Es jūtu, ka pēdējā laikā mana enerģija ir kļuvusi spēcīgāka. Es varu sagraut ļaunos faktorus, kas stāv aiz parastajiem cilvēkiem, līdzko sāku ar viņiem runāt. Pat ļauni cilvēki pret mani izturas labi.

Pakāpeniski Skolotājs atbrīvoja manu apziņu no daudzām traucējošām domām un deva man gudrību.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155636.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.