5000 gadus senā civilizācija kā pamats. Diženais Ceļš izplatās cilvēku pasaulē (2. daļa)

1. daļa: http://lv.clearharmony.net/articles/201410/111575.html
 

Ateistiskā ideoloģija saindē cilvēkus

Cilvēces vēsturi caurauž ticība Dievu esamībai. Gan Rietumu, gan Austrumu civilizāciju mītos un teikās, kā arī visu tautu leģendās vēstīts par pasaules radīšanu un par to, kā dievi radīja cilvēku pēc savas līdzības. Arī daudzajos pravietojumos par pasaules galu ir teikts, ka tajā laikā Dievi cilvēkiem piedāvās pestīšanu. Pateicoties tam, ka cilvēki ticēja Dievam, viņu morāle spēja saglabāties noteiktā līmenī. Tādā veidā, cilvēcei tika atļauts pastāvēt līdz šim brīdim, kad pasaulē izplatās Dafa, un tagad cilvēkiem ir dota iespēja atgriezties pie savas sākotnējās, dievišķās dabas.

Grāmatā „Deviņi komentāri par komunistisko partiju” ir nodaļa „Ķīnas komunistiskās partijas ļaunuma kulta būtība”, kurā detalizēti analizētas sešas lielākās komunistiskās partijas kulta iezīmes. Tajā īpaši uzsvērts, ka komunistiskā partija savā būtībā ir ļaunuma kults, kas kaitē cilvēcei. Komunisma pamatlicējs Markss, pielūdza sātanu un slepeni piedalījās sātanistu melnajā mesā. Savā „Komunistiskās partijas manifestā” Markss nosauca savu komunistisko doktrīnu par rēgu.

Tie, kas tic Dievam, nekad nesekos ļaunajam garam. Lai varētu iznīcināt cilvēci, ir jāmaina cilvēku rīcība un domāšana, un ateisms kalpo šī mērķa sasniegšanai. Tas noved pie tā, ka cilvēki noliedz Dieva esamību un sāk ticēt ļaunajam. Lai uzstieptu ļaudīm ateismu, komunistiskajās valstīs tiek izmantota plašsaziņas līdzekļu propaganda, izglītība un citi līdzekļi. Vienlaikus tiek pielietota vardarbība, lai apspiestu reliģijas un cilvēkus, kas tic Dievam. Tie, kas atsakās sekot ateistiskiem uzskatiem, tiek pakļauti represijām.

Kopš Ķīnā pie varas nākusi Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP), tā ir nogalinājusi un vajājusi miljardiem Ķīnas iedzīvotāju. Kontinentālajā Ķīnā tā propagandē un ievieš marksisma ateistisko ideoloģiju, un, izmantojot izglītības sistēmu, mākslu un plašsaziņas līdzekļus, uzspiež evolūcijas teoriju. Ķīnieši, kuriem ir iepotēti ateistiskie principi, vairs netic Dieviem. Viņi vairs netic karmiskajai atmaksai un rezultātā ir pastrādājuši daudz ļauna. Visšokējošāk uzvedas tie, kuros ateisma idejas ir dziļi iesakņojušās – viņu naids pret dievu un ticību ir pārsteidzošs. Uzskatot ticību par tumsonību un māņticību, viņi paliek vienaldzīgi pret ticīgu cilvēku vajāšanām. Viņi domā, ka šie cilvēki ir pelnījuši sodu.

Ja šodien Ķīnā kāds ierunāsies par korupciju ĶKP aparātā, neviens neiebildīs. Daudzi labprāt piekritīs un minēs piemērus par amatpersonu korumpētību. Taču, ja ieminēsieties par karmisko atmaksu, tad daudzi cilvēki nepiekritīs. Kad jūs pieminat to, ka Debesis iznīcinās ĶKP, reakcijas var būt dažādas.

Daudzi apklusīs, bet citi neticīgi smiesies. Ir arī cilvēki, kas atsakās to pieņemt. Kaut arī šie cilvēki šaubās vai arī absolūti nekam netic, visi viņi cer, ka partija drīz sabruks, un viņi kļūs brīvi. Ja jūs runāsiet par Dievu un Budu pastāvēšanu Visumā, lielākā daļa neko neteiks, bet var noprast, ka daži no viņiem vispār netic tam, ko jūs sakāt.

Milzīgajā Visumā cilvēce ir pavisam nenozīmīga. Ja kāds vēlas atklāt Visuma patiesību, tad viņam vispirms ir jābūt patiesam cilvēkam ar pareizu pasaules skatījumu. Tas ir savas sirds pilnveidošanas process. Kopš seniem laikiem cilvēki ir zinājuši par Taisno Ceļu un to, cik grūti to atrast. Senatnē daudzu Budas un Dao skolu praktizētāji, kā arī citu reliģiju sekotāji visā pasaulē, pierādīja, ka cilvēki, saskaroties ar likteņa pārbaudījumiem, spēj saglabāt stingru ticību Dievam un Budām.

Šodien daudzi Faluņgun praktizētāji Ķīnā, saskaroties ar nežēlīgām spīdzināšanām un vajāšanu, stingri aizstāv savu ticību „Īstenībai Labestībai Pacietībai”. Viņi demonstrē milzīgu žēlsirdību, bet viņu pacietība spēj aizkustināt Debesis un Zemi.

Svētais Faluņ („Likuma Rata”) Valdnieks, izplata Taisno Ceļu un piedāvā pasaulei glābšanu

2009. gadā Shen Yun Performing Arts kolektīvs no Ņujorkas demonstrēja izsmalcinātu deju „Udumbāra uzplaukst”. Skatuves fonā uz ekrāna bija redzams kā Budas plaukstā uzplaukst udumbāras zieds, bet uz skatuves dejoja brīnišķīgas debesu būtnes. Priekšnesums fascinēja skatītājus no visas pasaules, un viņi augstu novērtēja uzvedumu.

Pirmo reizi udumbāras ziedi tika atklāti Korejā 1997. gadā. Vēlāk tos ievēroja Ķīnā, Honkongā, Taivānā, Ziemeļkalifornijā, Ņujorkā, Hjūstonā, Ostinā un citās pilsētās. Udumbāra uzzied tikai reizi 3000 gados. Ko nozīmē to parādīšanās šodien?

Saskaņā ar budistu svētajiem rakstiem „Udumbāra” tulkojumā no sanskrita nozīmē „debesu zieds, kurš nes labo vēsti”. Budistu svēto rakstu Huilin (Fonētika un interpretācija) 8. sējumā ir teikts: „Udumbāra ir vēstnesis un pārdabiska parādība; tas ir debesu zieds, kas nav no šīs pasaules. Šis zieds parādīsies, ja Tathagata vai Zelta Rata Valdnieks parādīsies cilvēku pasaulē, jo viņiem piemīt dižens tikums un žēlsirdība."

Tātad, saskaņā ar budistu sūtrām, udumbāra ziedu parādīšanās ir zīme, ka cilvēku pasaulē ir ieradies Svētais Valdnieks, kas griež Ratu. Citiem vārdiem sakot, Buda Šakjamuni jau sen pareģoja un atklāja cilvēkiem Debesu noslēpumu par to, ka udumbāras ziedi uzplauks tad, kad Svētais Valdnieks, kas griež Ratu, izplatīs savu Likumu, lai glābtu cilvēkus.

Udumbāras ziedēšana, kas notiek tikai reizi trīs tūkstoš gados, ir Visuma izmaiņu vēstnesis. Par šo laiku vēsturē ir bijuši daudzi pravietojumi. Kristiešu Bībeles „Atklāsmes” grāmatā tiek runāts par to, ka „Ķēniņu ķēniņš” nāks no austrumiem. Slavenā francūža Nostradamusa pareģojumu grāmatā „Centūrijas”, Ziemeļamerikas maiju un hopi tautu pareģojumos tiek runāts par cunami Dienvidāzijā, kas notiks 2004. gada beigās, un pieminētas pēdējos gados bieži novērotās neparastās parādības visā pasaulē, tādas kā asaru vai asins tecēšana no svēto statujām visā pasaulē – šīs parādības brīdina par lielas katastrofas tuvošanos.

Shen Yun Performing Arts 2012. gada uzveduma pēdējā priekšnesumā „Dievišķā Glābšana pirms katastrofas” attēlota cīņa starp labo un ļauno, kas turpinās no senatnes līdz pat mūsdienām. Pašreiz notiek izšķirošā kauja. Lielās katastrofas priekšvakarā, kad ļaudis ir zaudējuši jebkuru cerību, ierodas Valdnieku valdnieks, kas griež Likuma Ratu un piedāvā glābšanu. Katastrofu pārdzīvos tie, kam ir labas domas. Debesu vārti atvērsies, un Dievi atgriezīsies savās sākotnējās vietās.

DS pages prezidents Lūks Vilbūrs, kurš noskatījās Shen Yun noslēguma koncertu Kenedija centra operas namā, teica: „Shen Yun vēstījums ir universāls. Austrumos cilvēki tic reinkarnācijai un Šakjamuni. Rietumos viņi tic Dievam un cer atgriezties Debesīs. Bet es domāju, ka virs šiem Dieviem stāv Radītājs. Tāpēc, dzirdot dziesmu „Svētais Valdnieks ir nolaidies cilvēku pasaulē”, biju aizkustināts līdz sirds dziļumiem. Tas satricināja visu manu būtību! Es uzskatu, ka Svētais Valdnieks jau ir cilvēku pasaulē. Es sajūtu Viņa klātbūtni un ticu Viņa varenībai!”

„Pēc Shen Yun izrādes noskatīšanās es sāku pārdomāt šos jautājumus. Varbūt laiks, ko Radītājs ir atvēlējis cilvēcei, beidzas, un pēdējā aina tiek izspēlēta tieši mūsu acu priekšā? Vai Visums iziet atdzimšanas stadiju? Es uzskatu, ka tā tas ir, un visu to kontrolē Svētais Valdnieks. Visumā viss tiks atjaunots un atklāsies jauns skats uz lietām. Visi tiks garīgi apgaismoti un atgriezīsies savās sākotnējās vietās. Pašreizējā brīdī Visums atdzimst, mēs visi gaidām Svēto Valdnieku un Viņa nesto pestīšanu. Svētais Valdnieks katram no mums ir devis izvēles iespēju, šī izvēle ir atkarīga no mums un vedīs pie atšķirīgiem rezultātiem.”

Budistu mūķene Fajuņa vairāk nekā 20 gadus ir studējusi budisma filosofiju un mākslu. Viņa labi pārzina budisma mūziku un dejas, kā arī citus mākslas aspektus. Kopš 2008. gada aprīļa beigām, kad Shen Yun Performing Arts kolektīvs sāka uzstāties Rietumkanādā, Fajuņa ir sekojusi šim kolektīvam no Vankūveras līdz Kalgari, un pēc tam uz Edmontu, un noskatījusies vienpadsmit izrādes pēc kārtas.

Viņa pastāstīja: „Esmu noskatījusies tik daudzas izrādes, bet mani joprojām moka daudzi jautājumi: „Kāpēc šis priekšnesums ir pirmais? Kāpēc nākamie priekšnesumi ir izkārtoti tādā secībā? Tas nav nejauši. Tam visam ir dziļa jēga.”

„Manuprāt, pirmais priekšnesums atklāj visa uzveduma pamatmērķi. Tas ir – sensenos laikos Dievi un Budas sekoja Valdnieku Valdniekam lejā uz zemi, lai glābtu cilvēkus un tūkstošiem gadu būtu par valdniekiem. Šī tūkstošiem gadu senā vēsture un kultūra tiek atklāta Shen Yun izrādes laikā. Divu stundu laikā, veidojot visaptverošu ainu, Shen Yun demonstrē dažādu laikmetu vēsturi, kultūru un mākslu, sākot ar Tanu, Sunu, Juaņu, Minu un Cjinu dinastijām, līdz pat šodienai – 21. gadsimtam. Katrs priekšnesums ir skaists un sarežģīts. No seniem laikiem līdz pat mūsdienām neviens to nav darījis, un tas ir tas, ko neviens cits nespēj izdarīt. Šī apbrīnojami lielā gudrība nebeidz mani pārsteigt.”

„Saskaņā ar budistu svētajiem rakstiem, udumbāra ziedi parādās tad, kad nākamais Buda, Svētais Likuma Rata Valdnieks, nolaižas uz zemi, lai piedāvātu pasaulei glābiņu. Patiesībā visi to zina un tie, kuri praktizē Dao pilnveidošanos, gaida šo brīdi. Viņi vienkārši nezina, kur un kad tas notiks un, atrodoties maldos, gaida. Mēs nezinājām, ka udumbāra ziedi ir uzplaukuši dažādās vietās visā pasaulē, un ka īstais Buda ir nolaidies pie mums. Es varu teikt, ka šo informāciju ir bloķējusi mūsu karma, un tā ir mūsu nelaime.”

„Taču Budas žēlsirdība ir bezgalīga! Buda izmanto dažādus līdzekļus, lai atmodinātu dzīvo būtņu sirdis. Lai paustu Budas Likumu, Viņš izmanto Shen Yun – šo svēto mākslas formu. Ja jau jūs atnācāt šeit un skatāties Shen Yun, jūs atradīsiet tajā kaut ko, kas ļaus jums atcerēties, un tiksiet izglābti.”

„Uz starptautiskās mākslas skatuves Shen Yun ir kļuvis atpazīstams. Patiesībā tas ir gaisma, kas ved uz gaišu nākotni. Esmu noskatījusies daudzas izrādes un spēju tajās sajust Budas žēlsirdību. Es jūtu Viņa varenību. Es uzskatu, ka nākotnē Shen Yun neapšaubāmi būs galvenais dzīvo būtņu glābšanas avots. Tāpēc es ceru, ka Shen Yun un Budas gaisma apspīdēs visus piecus kontinentus, un tie, kas tai sekos, tiks izglābti.”

„Pateicoties Shen Yun, esmu sapratusi, ka varenais Buda ir kopā ar mani. Tā ir patiesi bezgalīga Budas žēlsirdība! Diženais Buda! Esmu bezgala pateicīga!”

Vispasaules Faluņ Dafa Diena – tā ir īpaša diena Visuma vēsturē. Dažādie pareģojumi un Dievu solījumi piepildās. Ikviens, kuram ir paveicies to piedzīvot, ir kļuvis par liecinieku ārkārtīgi lielam notikumam Visumā. Tie, kas tur dārgu šo laiku, tur dārgu savu nākotni.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/4/133781p.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.