Vācu policists dod padomu saviem kolēģiem Ķīnā

Nesen veiktie advokātu aresti un piekaušana Heilundzjanas provinces Dzjaņsaņdzjanā ir pievērsuši sev lielu starptautiskās sabiedrības uzmanību. Par to ir ziņojuši vairāki plašsaziņas līdzekļi, tostarp Voice of America, Deutsche Welle un Radio Brīvā Āzija.

Dzjaņsaņdzjanas milicija ir izveidojusi „melno cietumu” (slepenu un nelikumīgu ieslodzījuma centru), kur iesloga Faluņgun praktizētājus, kurus pakļauj nežēlīgai attieksmei, tostarp spīdzināšanai. Nesen Dzjaņsaņdzjanā tika arestēti un piekauti arī četri Faluņgun praktizētāju advokāti. Piekaujot advokātu Džan Dzjundzje, miliči salauza viņam trīs ribas.

Cilvēkus rietumos pārstiedz fakts, ka Ķīnas milicija, tā vietā, lai ievērotu likumu un aizstāvētu Ķīnas iedzīvotājus, pārkāpj likumu, vajājot likumpaklausīgus pilsoņus.

Policijas komisārs Karstens Noels no Frankfurtes / Reinas-Mainas metropoles reģiona Vācijā ir gan policists, gan Faluņgun praktizētājs. Attiecībā uz šo situāciju viņam ir savs viedoklis. Lai saprastu Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) patieso būtību, Karstens iesaka saviem kolēģiem Ķīnā izlasīt „Deviņus komentārus par komunistisko partiju” un izpildīt savus tiesībsargu pienākumus saskaņā ar sirdsapziņu.

Policija Ķīnā bieži darbojas ārpus likuma robežām

Cjinlunšaņas smadzeņu skalošanas centrs ir „melnais cietums”, kurš oficiāli pazīstams kā Dzjaņsaņdzjanas lauksaimniecības departamenta juridiskās izglītošanas centrs. Tā nav institūcija kas veiktu juridisko izglītošanu, tā pat nav juridiska organizācija. Tas ir neoficiāls ieslodzījuma centrs, kur tiek turēti sirdsapziņas gūstekņi un petīciju iesniedzēji. Tur ir tikuši ieslodzīti vismaz 53 likumpaklausīgi pilsoņi (no kuriem lielākā daļa ir Faluņgun praktizētāji) par to, ka viņi aizstāv savu pārliecību.

Lai arestētu un ieslodzītu cilvēkus šajos „melnajos cietumos” milicijai nav nepieciešams aresta orderis, un nav jāievēro nekādas juridiskās procedūras. „Melnajos cietumos” cilvēki tiek turēti bez oficiāla tiesas sprieduma, nepaziņojot ieslodzījuma termiņu un var tikt spīdzināti bez jebkādiem ierobežojumiem. Centra direktors Fan Juečuņs un citi tā darbinieki pakļauj varmācīgai attieksmei un spīdzināšanai Faluņgun praktizētājus, piekaujot, neļaujot gulēt, dedzinot un sodot tos ar piespiedu barošanu. Katrs šis nodarījums, tostarp nelikumīga turēšana apcietinājumā, ir kriminālnoziegums.

Četri advokāti, Dzjan Tiaņjuns (江天勇), Džan Jundzje (张俊杰), Van Čens (王) un Tan Dzjitiaņs (唐吉田) tika arestēti 21. martā, kad viņi veica Cjinlunšaņas smadzeņu skalošanas centrā ieslodzīto Faluņgun praktizētāju lietu izmeklēšanu un sniedza juridisku padomu tur ieslodzīto praktizētāju ģimenēm.

Miliči piekāva advokātu Džan Jundzje un salauza viņam trīs ribas.

Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) kontrolētais „ofiss 610” vada miliciju, kura vajā Faluņgun praktizētājus, un tas ir rupjš kriminālkodeksa pārkāpums.

2012. gada jūlijā Liaoninas provinces Daliaņas pilsētas Politisko un juridisko lietu komiteja, par ieganstu minot satelītuztvērēju uzstādīšanu, veica masveida arestus, aizturot gandrīz 80 Faluņgun praktizētājus. 60 gadus vecais Čen Hajs un citi advokāti devās uz Daliaņu, lai sniegtu praktizētājiem juridisku palīdzību. Milicija Čen Haju vairākas reizes centās iebiedēt. Vienā gadījumā miliči advokātu piekāva, nodarot viņam miesas bojājumus. Viņš tika piekauts arī pie ieejas tiesā, kad viņš devās palīdzēt Faluņgun praktizētājiem.

Advokāts Čen Hajs pēc piekaušanas.

Pēdējo piecpadsmit gadu laikā, miliči brutāli piekauj un spīdzina Faluņgun praktizētājus. Tagad, klaji pārkāpjot likumu, viņi pielieto vardarbību arī pret juristiem, kuri sniedz juridisku palīdzību Faluņgun praktizētājiem un viņu ģimenēm.

Vācijas policijai par savu rīcību ir jāatbild

Karstens Noels –vecākais policijas komisārs Frankfurtes / Reinas-Mainas metropoles reģionā, kuram Faluņgun prakse ir devusi lielu labumu.

Policijas komisārs no Frankfurtes / Reinas-Mainas metropoles reģiona Karstens Noels norādīja uz būtisku atšķirību, kā policisti Vācijā un Ķīnā veic savus pienākumus, sakot, ka vācu policisti seko savai sirdsapziņai. Viņš teica: „Vācijā par vardarbību pret cilvēku policists tiktu sodīts. Tas ļoti atšķiras no tā, kas notiek Ķīnā. Ja mēs kaut ko darām, mūs pirmkārt jau ierobežo mūsu pašu sirdsapziņa. Mūsu pienākums ir aizsargāt savus pilsoņus no briesmām.”

„Likumpaklausīga pilsoņa aizturēšana Vācijā tiktu uzskatīta par acīmredzamu
likumpārkāpumu. Policijas virsnieks, (kurš apcietinājis nevainīgu personu) tiktu izsaukts uz tiesu un viņam nāktos izskaidrot savu rīcību tiesai. Vācijā policisti zina, ka viņiem būs jāatbild par savu rīcību. Ja viņi rīkosies pretlikumīgi, viņus tiesās vai piemēros brīvības atņemšanu. Policists, kurš pārkāpis likumu, tiktu uz laiku atstādināts no darba, atkarībā no tā, kādu kaitējumu ir nodarījis. Viņam būtu jāierodas tiesā, lai paskaidrotu savu rīcību. Viņš var tikt atlaists vai sodīts vēl bargāk.”

Lai policijas komisāra Noela ķīniešu kolēģi saprastu partijas patieso būtību, viņš tiem iesaka izlasīt „Deviņus komentārus par komunistisko partiju” un aicina viņus sekot savai sirdsapziņai un likumam.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2014/4/7/71p.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.